Ratchetclausule

In een „ratchet-clausule” verbinden de partijen bij een handelsovereenkomst zich ertoe verdere openingen op hun respectieve markten te handhaven waarover zij eenzijdig kunnen beslissen. Een dergelijke opening zou „vergrendeld” zijn, d.w.z. er mag geen stap achteruit zijn.

Voorbeeld: indien een partij zich er in een handelsovereenkomst toe verbindt 30 % buitenlandse eigendom in binnenlandse ondernemingen toe te staan en later unilateraal besluit 40 % toe te staan, kan de partij niet terugvallen van 40 % buitenlandse eigendom.

Aangezien verbintenissen gewoonlijk de bestaande niveaus van openheid van de markt weerspiegelen, zorgt een ratchet-clausule ervoor dat een vrijhandelsovereenkomst toekomstgericht is en actueel blijft door de unilaterale liberalisering vast te leggen die de andere partij in de toekomst kan aangaan.

Deze pagina delen:

Snelle links