Antidumpingrechten

Naast reguliere douanerechten kan een product ook onderworpen zijn aan antidumping- of andere handelsbeschermingsinstrumenten.

Er is sprake van dumping wanneer een onderneming een product uitvoert tegen een lagere prijs dan de normale waarde van het product op haar thuismarkt. Deze normale waarde kan de binnenlandse prijs van het product of de productiekosten zijn.

Indien uit een onderzoek blijkt dat importeurs zich schuldig hebben gemaakt aan dumping en dat de binnenlandse bedrijfstak van het land van invoer hierdoor schade heeft geleden, kunnen antidumpingmaatregelen worden ingesteld ten aanzien van de invoer van het betrokken product.

Deze maatregelen nemen een van de volgende vormen aan:

  • Een ad-valoremrecht (belast op basis van transactiewaarde)
  • specifieke rechten (belast per specifiek productbedrag)
  • prijsverbintenissen (de exporteur verbindt zich ertoe zijn producten tegen een minimumprijs te verkopen)

Als uw bedrijf overweegt haar producten te verhandelen, moet u nagaan welke invoerrechten en andere kosten u zou moeten dragen. Raadpleeg de beschikbare informatie hier

Deze pagina delen:

Snelle links