Overheidsopdrachten

Wil uw bedrijf diensten verkopen op de markt voor overheidsopdrachten?

Lees hoe u kunt inschrijven op overheidsopdrachten, samen met de relevante regels en procedures.

Beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan een buitenlandse aanbesteding

Om te weten te komen of u recht hebt op deelname aan een bepaalde aanbesteding voor overheidsopdrachten buiten de EU, gebruik dan de My Trade Assistant for Procurement tool.

Mijn handelsassistent voor aanbestedingen is bedoeld om Europese bedrijven te helpen beoordelen of zij het recht hebben om deel te nemen aan een openbare aanbesteding buiten de EU. Voor de beoordeling moet de gebruiker informatie invoeren die gewoonlijk in de aankondiging van de opdracht is opgenomen: de aanbestedende dienst, het voorwerp en de geraamde waarde van de opdracht.

Als proefproject maakt het instrument momenteel de beoordeling mogelijk van overheidsopdrachten uit Canada (op basis van zowel de GPA als de bilaterale CETA). Het volgende land zal Japan zijn. Meer landen zullen te zijner tijd in het instrument worden geïntegreerd.

Controleer Mijn handelsassistent voor aanbestedingen

Deze pagina delen:

Snelle links