Overheidsopdrachten

Wil uw bedrijf diensten verkopen op de markt voor overheidsopdrachten?

Lees hoe u kunt inschrijven op overheidscontracten, samen met de relevante regels en procedures.

Beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan een buitenlandse aanbesteding

Om te weten te komen of u buiten de EU aan een bepaalde overheidsopdracht mag deelnemen, gebruikt u het Access2Procurement tool.

Access2Procurement is bedoeld om Europese bedrijven te helpen beoordelen of zij het recht hebben deel te nemen aan een openbare aanbesteding buiten de EU. De beoordeling vereist input van de gebruiker van informatie die gewoonlijk in het aanbestedingsbericht is opgenomen: De aanbestedende dienst, het voorwerp en de geraamde waarde van de opdracht.

Als proefproject maakt het instrument momenteel de beoordeling mogelijk van overheidsopdrachten uit Canada (op basis van zowel de GPA als de bilaterale CETA). Het volgende land dat onder de regeling valt, is Japan. Verdere landen zullen te zijner tijd in het instrument worden geïntegreerd.

Access2Procurement

Deze pagina delen:

Snelle links