Overheidsopdrachten

Wil uw bedrijf diensten verkopen op de markt voor overheidsopdrachten?

Ontdek hoe u kunt inschrijven op overheidscontracten, samen met de desbetreffende regels en procedures.

Nagaan of u in aanmerking komt om deel te nemen aan een buitenlandse aanbesteding

Om te weten te komen of u gerechtigd bent om deel te nemen aan een bepaalde overheidsopdracht buiten de EU, kunt u gebruikmaken van de My Trade Assistant for Procurement (My Trade Assistant for Procurement).

Mijn handelsassistent voor aanbestedingen wil Europese bedrijven helpen beoordelen of zij het recht hebben om deel te nemen aan een openbare aanbesteding buiten de EU. De beoordeling vereist de input van de gebruiker van informatie die gewoonlijk in de aankondiging van de opdracht is opgenomen: de aanbestedende dienst, het voorwerp en de geraamde waarde van de opdracht.

Als proefproject maakt het instrument momenteel de beoordeling mogelijk van aanbestedingen voor overheidsopdrachten uit Canada (op basis van zowel de GPA als de bilaterale CETA). Het volgende land dat zal worden bestreken, is Japan. Meer landen zullen te zijner tijd in het instrument worden geïntegreerd.

Check My Trade Assistant for Procurement (Mijn handelsassistent voor aanbestedingen)

Deze pagina delen:

Snelle links