L-akkwist pubbliku

Il-kumpanija tiegħek trid tbigħ servizzi fis-suq tal-akkwist pubbliku?

Skopri kif tagħmel offerta għal kuntratti tal-gvern, flimkien mar-regoli u l-proċeduri rilevanti.

Ivvaluta l-eliġibbiltà tiegħek biex tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku barrani

Biex issir taf jekk intix intitolat li tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku partikolari barra mill-UE, uża l-għodda Access2Procurement.

Access2Akkwist għandu l-għan li jgħin lill-kumpaniji Ewropej jivvalutaw jekk humiex intitolati li jipparteċipaw f’offerta pubblika barra mill-UE. Il-valutazzjoni teħtieġ li l-utent idaħħal informazzjoni li normalment tinsab fl-avviż tas-sejħa għall-offerti: L-entità tal-akkwist, is-suġġett u l-valur stmat tal-akkwist.

Bħala proġett pilota, l-għodda attwalment tippermetti l-valutazzjoni tal-offerti ta’ akkwist pubbliku mill-gvern mill-Kanada (abbażi kemm tal-GPA kif ukoll tas-CETAbilaterali). Il-pajjiż li jmiss li se jkun kopert se jkun il-Ġappun. Aktar pajjiżi se jiġu integrati fl-għodda fi żmien debitu.

Access2Akkwist

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr