Arranġamenti kummerċjali unilaterali

Qed tesporta jew timporta minn pajjiż li qed jiżviluppa għal wieħed żviluppat? Il-prodotti tiegħek jistgħu jibbenefikaw minn tariffi mnaqqsa jew l-ebda tariffa, bis-saħħa ta’ ftehim kummerċjali unilaterali.

X’inhu ftehim kummerċjali unilaterali?

Il-ftehimiet kummerċjali unilaterali huma preferenzi kummerċjali unilaterali u mhux reċiproċi mogħtija mill-pajjiżi żviluppati lil dawk li qed jiżviluppaw, bl-għan li jgħinuhom iżidu l-esportazzjonijiet u jixprunaw l-iżvilupp ekonomiku.

Huma maħsuba biex

  • it-trawwim tal-esportazzjonijiet u l-iżvilupp ekonomiku fil-pajjiżi benefiċjarji
  • jassistu l-isforzi tagħhom biex inaqqsu l-faqar, jippromwovu governanza tajba u jappoġġaw l-iżvilupp sostenibbli
  • l-inkoraġġiment tal-konformità mal-istandards internazzjonali fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ambjent

 

Dan xi jfisser għalik?

  • taħt skemi preferenzjali, tista’ tesporta/timporta minn pajjiż li qed jiżviluppa għal wieħed żviluppat billi tħallas dazji iżgħar jew l-ebda dazju
  • il-prodotti tiegħek iridu jikkwalifikaw bħala li joriġinaw fil-pajjiż benefiċjarju, skont ir-regoli tal-oriġini stabbiliti mill-iskema ta’ preferenza speċifika
  • il-kopertura tal-prodotti, il-kopertura tal-pajjiż u r-regoli speċifiċi jvarjaw ħafna minn ftehim/skema waħda għal oħra

Kondizzjonalitajiet

Spiss, il-ftehimiet kummerċjali unilaterali huma kkundizzjonati minn evoluzzjonijiet fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba fil-pajjiżi benefiċjarji. Jekk ikun hemm ksur serju u sistematiku, il-pajjiż fornitur jista’ jirtira dan il-benefiċċju sakemm is-sitwazzjoni titjieb biżżejjed.

Pajjiżi li jipprovdu

Il-fornituri ta’ ftehimiet kummerċjali preferenzjali jinkludu: l-UE, l-Armenja, l-Awstralja, il-Kanada, iċ-Ċilì, iċ-Ċina, l-Iżlanda, l-Indja, il-Ġappun, il-Każakistan, il-Korea t’Isfel, ir-Repubblika Kirgiża, il-Montenegro, il-Marokk, New Zeeland, in-Norveġja, ir-Russja, l-Iżvizzera, it-Tajwan, it-Taġikistan, it-Tajlandja, Türkiye u l-Istati Uniti tal-Amerika.

Sib il-lista ta’ arranġamenti kummerċjali preferenzjali fid-dinja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr