Assigurazzjoni tal-merkanzija

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar l-assigurazzjoni għal tipi differenti ta’ trasport.

Meta l-kummerċ isir fuq livell internazzjonali, l-assigurazzjoni hija aspett importanti tat-trasport tal-merkanzija. L-oġġetti huma esposti għal riskji komuni u mhux normali. Riskji komuni jirrigwardaw it-trattament, il-ħżin, it-tagħbija jew it-trasport tal-merkanzija, filwaqt li riskji rari jistgħu jinkludu rewwixti, strajks, terroriżmu, eċċ.

Trid tikkunsidra li tieħu assigurazzjoni għall-oġġetti tiegħek, li normalment tiġi offruta mill-banek nazzjonali tal-importazzjoni tal-esportazzjoni. Id-dokumentazzjoni tal-assigurazzjoni hija importanti f’dak li għandu x’jaqsam mal-iżdoganar tal-merkanzija għan-negozju tiegħek. It-Taqsima li ġejja tipprovdi aktar dettalji dwar it-tipi differenti ta’ dokumentazzjoni tal-assigurazzjoni skont it-tip ta’ trasport li tuża għan-negozjar.

 

L-assigurazzjoni tal-merkanzija hija ftehim li permezz tiegħu l-oġġetti assigurati jkunu sottoskritti (protetti) f’każ ta’ danni kkawżati minn riskju kopert fil-polza. Fattura tal-assigurazzjoni hija meħtieġa għall-approvazzjoni doganali biss meta d-dejta rilevanti ma tidhirx fil-fattura kummerċjali.

Hemm differenza bejn l-assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà tat-trasport tal-merkanzija u l-assigurazzjoni tar-responsabbiltà tat-trasportatur. Għall-assigurazzjoni tat-trasport, ir-riskji koperti, il-kumpens fiss u l-indennizz (il-protezzjoni) tal-kuntratt huma f’idejn il-kumpanija jew l-individwu esportatur.

Min-naħa l-oħra, l-assigurazzjoni tar-responsabbiltà ta’ trasportatur tiġi ddeterminata minn regolamenti differenti. Skont il-mezzi ta’ trasport, l-indennizz huwa limitat mill-piż u l-valur tal-merkanzija. Jingħata biss fil-każ li t-trasportatur ma jkunx jista’ jaħrab mir-responsabbiltà.

Il-livell standard tar-responsabbiltà tat-trasportatur huwa stabbilit fil-konvenzjonijiet internazzjonali li ġejjin.

Merkanzija bit-triq

It-trasport internazzjonali ta’ oġġetti bit-triq huwa rregolat mill-Konvenzjoni għall-Kuntratt tat-Trasport Internazzjonali ta’ Merkanzija bit-Triq (il-Konvenzjoni CMR) li ġiet iffirmata f’Ġinevra fl-1956.

Skont din il-Konvenzjoni, it-tagħmir għall-irfigħ tat-toroq ma jkunx responsabbli għal telf ta’, jew danni għal, l-oġġetti jekk ikun juri li dawn jirriżultaw minn

 • difett (i) stess tal-merkanzija
 • Force majeure (ċirkostanzi mhux previsti)
 • tort mill-loader jew mill-konsenjatarju

Ma hemm l-ebda regolament tal-Unjoni Ewropea dwar l-indemnifikazzjoni għat-trasport tal-merkanzija bit-triq.

Trasportaturi ferrovjarji

It-trasport internazzjonali ta’ oġġetti bil-ferrovija huwa rregolat mill-Konvenzjoni dwar it-Trasport bil-Ferrovija (Konvenzjoni CIM), iffirmata f’Berna fl-1980.

It-trasportaturi ferrovjarji mhumiex responsabbli għal telf jew ħsara ta’ oġġetti jekk ikunu jistgħu jippruvaw li nħolqu minn

 • difett (i) stess tal-merkanzija
 • forza maġġuri
 • tort mill-loader jew mill-konsenjatarju

Bħalissa ma hemm l-ebda regolament tal-Unjoni Ewropea rigward il-kumpens. L-indennizz (kumpens) normalment ikun limitat għal ammont massimu għal kull kilo gross mitluf jew bil-ħsara. Madankollu, fil-maġġoranza tal-każijiet, il-kumpaniji x’aktarx li ma jirċievu xejn li qed joqrob lejn il-valur tal-prodotti tagħhom.

Il-kumpanija tat-tbaħħir

Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Abbozz ta’ Polza tal-1968, magħrufa aħjar bħala “Regoli ta’ The Hague” jew il- “Konvenzjoni ta’ Brussell”, tiddetta r-responsabbiltajiet tat-trasportaturi marittimi meta jġorru oġġetti internazzjonali.

Il-kumpanija tat-tbaħħir mhix responsabbli għal telf ta’, jew ħsara lil, oġġetti jekk tagħti prova li rriżultat minn

 • id-difetti proprji tal-merkanzija u t-telf fil-piż waqt it-trasport
 • żball nawtiku mill-ekwipaġġ
 • nar
 • bastiment mhux tajjeb għat-tbaħħir
 • forza maġġuri
 • strajks jew lock-outs
 • żball mill-loader
 • difetti moħbija abbord il-vapur, li ma ġewx innutati waqt spezzjoni rigoruża
 • tentattivi biex jiġu salvati l-ħajjiet jew oġġetti fuq il-baħar

Bħalissa ma hemm l-ebda armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea rigward il-kumpens, li normalment huwa limitat għal ċertu ammont għal kull kilogramm ta’ oġġetti mitlufa jew bil-ħsara. Din is-sistema tikkawża l-istess problemi bħall-inċidenti ferrovjarji; l-esportatur x’aktarx li jitlef ħafna mill-valur tal-oġġetti.

It-trasportatur tal-ajru

Il-Konvenzjoni ta’ Varsavja tal-1929 u l-abbozz ta’ Trattat ta’ Montreal tal-1975 jistabbilixxu li t-trasportaturi tal-ajru mhumiex responsabbli għad-danni jew għat-telf tal-oġġetti jekk ikun jista’ jiġi ppruvat li

 • It-trasportatur u s-soċji ħadu l-miżuri neċessarji kollha sabiex jevitaw id-dannu, jew li kien impossibbli li jittieħdu prekawzjonijiet (forza maġġuri)
 • it-telf irriżulta minn pilotaġġ jew żball ta’ navigazzjoni
 • il-parti leża kienet il-kawża tad-dannu jew ikkontribwixxiet għaliha

Ma hemm l-ebda standard tal-Unjoni Ewropea rigward l-indemnifikazzjoni tal-parti danneġġjata. Il-kumpens huwa normalment limitat għal ammont stabbilit għal kull kilogramm gross ta’ oġġetti bil-ħsara jew bil-ħsara.

It-trasportaturi bl-ajru jistgħu jiddikjaraw riżervi speċifiċi fil-ħin li jirċievu l-merkanzija. Dawn ir-riżervi ser jinkitbu fuq il-kuntratt tat-trasport bl-ajru magħruf bħala n-nota ta’ konsenja ta’ l-ajru (ACN) u ser jintużaw bħala evidenza. Madankollu, il-linji tal-ajru normalment jirrifjutaw pakketti dubjużi jew dawk li ma jikkorrispondux għall-ACN.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr