L-investiment

L-UE hija s-sors ewlieni u d-destinazzjoni ewlenija fid-dinja għall-investiment dirett barrani (IDB). L-IDB eżoġenu u endoġenu għandhom rwol fundamentali biex jiġġeneraw tkabbir ekonomiku sostenibbli, opportunitajiet ta’ negozju, impjiegi, żvilupp teknoloġiku u innovazzjoni. L-attrazzjoni ta’ flussi akbar ta’ IDB hija wkoll ta’ importanza ewlenija biex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs), b’mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Barra minn hekk, it-tisħiħ tal-investiment sostenibbli għall-Afrika huwa wieħed mill-azzjonijiet proposti fil-Komunikazzjoni tal-UE Lejn Strateġija komprensiva mal-Afrika.

L-UE għandha wieħed mill-aktar reġimi miftuħa u trasparenti fid-dinja għall-IDB. L-istokks tal-IDB miżmuma minn investituri minn pajjiżi terzi fl-UE jammontaw għal madwar EUR 6,295 biljun. In-negozji jew l-individwi jinvestu f’pajjiż ieħor biex jillokalizzaw il-produzzjoni tagħhom f’postijiet kosteffiċjenti jew b’ħiliet għolja, biex jiksbu komponenti jew materja prima jew biex joqorbu lejn il-konsumaturi tagħhom. Fil-każ tal-UE, dan ifisser aċċess għal Suq Uniku integrat ħafna magħmul minn 500 miljun konsumatur.

L-UE żżomm standards għoljin għall-protezzjoni tal-investiment fit-territorju tagħha u min-naħa tagħha tfittex ambjent ta’ investiment attraenti simili għall-investimenti u l-investituri tal-UE barra mill-UE.

Investiment fl-UE

Jekk tixtieq tinvesti fl-UE, hawnhekk issib il-links rilevanti għas-siti web tal-Aġenziji għall-Promozzjoni tal-Investiment tal-Istati Membri tal-UE li jipprovdu informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ investiment, il-passi li għandhom jittieħdu, u r-regoli applikabbli.

Investiment barra pajjiżek

L-istokks tal-IDB miżmuma fil-bqija tad-dinja minn investituri residenti fl-UE ammontaw għal EUR 7,412 biljun fi tmiem l-2017. Il-politika ta’ investiment tal-UE hija segwita permezz tan-negozjar (eż. l-Awstralja, iċ-Ċina, l-Indoneżja u l-Ġappun) u l-implimentazzjoni ta’ ftehimiet bilaterali jew permezz ta’ kooperazzjoni f’fora internazzjonali (eż. l-OECD, l-UNCTAD, it-Trattat tal-Karta tal-Enerġija u d-WTO). Fil-politika ta’ investiment tagħha, l-UE għandha l-għan li

  • l-iżgurar ta’ kundizzjonijiet ekwi sabiex l-investituri tal-UE jkunu jistgħu jaċċessaw swieq barranin, ma jiġux diskriminati jew ittrattati ħażin
  • nagħmluha eħfef biex ninvestu sabiex l-investituri tal-UE barra minn pajjiżhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn ambjent tan-negozju aktar prevedibbli u trasparenti
  • il-promozzjoni tal-investiment li jappoġġa l-iżvilupp sostenibbli, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u standards għoljin tax-xogħol u tal-ambjent
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr