Rekwiżiti tal-prodott

Liema rekwiżiti jridu jissodisfaw il-pajjiżi biex jiżguraw li l-prodott tiegħi jissodisfa l-istandards tas-sikurezza, tas-saħħa u tal-ambjent?

Ir-rekwiżiti tal-prodott jirreferu għal kundizzjonijiet essenzjali li l-prodotti jridu jissodisfaw sabiex jidħlu fis-suq wieħed.

Ir-regoli tekniċi jiddefinixxu l-karatteristiċi speċifiċi li prodott għandu jkollu, pereżempju fir-rigward ta’

  • disinn
  • tikkettar
  • l-immarkar
  • l-imballaġġ
  • funzjonalità jew prestazzjoni

Hemm regoli speċifiċi fis-seħħ li jiżguraw li l-prodotti huma mfassla biex iħarsu s-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza jew l-ambjent.

Ir-rekwiżiti tal-prodott jistgħu jkopru

  • il-prodott innifsu — pereżempju, il-fjammabbiltà, il-proprjetajiet elettriċi jew l-iġjene
  • il-proċess tal-manifattura tal-prodott
  • il-prestazzjoni tal-prodott pereżempju, l-effiċjenza enerġetika tiegħu

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, ir-regolamenti jiddefinixxu l-miri mixtieqa li jridu jinkisbu, jew il-perikli li jridu jiġu ttrattati, iżda ma tispeċifikax is-soluzzjonijiet tekniċi.

Ir-rekwiżiti tal-prodotti jvarjaw b’mod sinifikanti minn pajjiż għal ieħor u minn blokk ta’ negozjar għal blokk ta’ negozjar. Jista’ jkun ta’ spiża għan-negozjanti li jikkonformaw ma’ rekwiżiti differenti fi swieq differenti.

Fi ħdan il-ftehimiet kummerċjali tal-UE, ir-regoli tekniċi u r-regolamenti spiss jiġu armonizzati u tiġi stabbilita kooperazzjoni bejn il-korpi ta’ twaqqif ta’ standards, l-ittestjar, iċ-ċertifikazzjoni u l-akkreditazzjoni fuq iż-żewġ naħat. Dan jippermetti lin-negozji jbiegħu l-istess prodott, jew l-istess prodott b’inqas modifiki, fiż-żewġ swieq. Jagħti wkoll is-setgħa lill-kumpaniji ż-żgħar, b’mod partikolari lill-mikrointrapriżi, biex jikkompetu ma’ kumpaniji akbar u biex jipparteċipaw fil-ktajjen tal-provvista internazzjonali u fil-kummerċ elettroniku.

 

Fis-suq tal-UE, il-marka CE tindika li prodott jissodisfa r-rekwiżiti kollha tas-sikurezza, is-saħħa u l-protezzjoni tal-ambjent li għandhom jinbiegħu fiż-Żona Ekonomika Ewropea kollha (ŻEE).

Għalhekk, trid tiċċekkja r-rekwiżiti tal-prodott għal kull reġjun li tesporta għalih.

Mur għall-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi u se tniedi tfittxija ta’ prodott biex issib id-dettalji għal prodott speċifiku.

Tista’ ssib ukoll ħarsa ġenerali tar-rekwiżiti tal-prodotti tal-UE fit-taqsima tas-Suq tal-UE ta’ dan is-sit web.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr