Rekwiżiti tal-prodott

Liema rekwiżiti jridu jissodisfaw il-pajjiżi biex jiżguraw li l-prodott tiegħi jissodisfa l-istandards tas-sikurezza, tas-saħħa u ambjentali?

Ir-rekwiżiti tal-prodott jirreferu għall-kundizzjonijiet essenzjali li l-prodotti jridu jissodisfaw sabiex jidħlu f’suq wieħed.

Ir-regoli tekniċi jiddefinixxu l-karatteristiċi speċifiċi li prodott għandu jkollu, pereżempju relatati ma’

  • disinn
  • it-tikkettar
  • l-immarkar
  • l-imballaġġ
  • funzjonalità jew prestazzjoni

Hemm regoli speċifiċi fis-seħħ biex jiżguraw li l-prodotti jkunu mfassla biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza jew l-ambjent.

Ir-rekwiżiti tal-prodott jistgħu jkopru

  • il-prodott innifsu — pereżempju, il-fjammabbiltà, il-proprjetajiet elettriċi jew l-iġjene
  • il-proċess ta’ manifattura tal-prodott
  • il-prestazzjoni tal-prodott — pereżempju, l-effiċjenza enerġetika tiegħu

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, ir-regolamenti jiddefinixxu l-miri mixtieqa li għandhom jintlaħqu, jew il-perikli li għandhom jiġu indirizzati, iżda ma jispeċifikawx soluzzjonijiet tekniċi.

Ir-rekwiżiti tal-prodotti jvarjaw b’mod sinifikanti minn pajjiż għal ieħor u minn blokk ta’ kummerċ għal blokk ta’ kummerċ. Jista’ jkun għali għall-kummerċjanti li jikkonformaw ma’ rekwiżiti differenti fi swieq differenti.

Fi ħdan il-ftehimiet kummerċjali tal-UE, ir-regoli u r-regolamenti tekniċi spiss jiġu armonizzati u tiġi stabbilita kooperazzjoni bejn il-korpi li jistabbilixxu l-istandards, l-ittestjar, iċ-ċertifikazzjoni u l-akkreditazzjoni fuq iż-żewġ naħat. Dan jippermetti lin-negozji jbigħu l-istess prodott, jew l-istess prodott b’inqas modifiki, fiż-żewġt iswieq. Jagħti wkoll is-setgħa lill-kumpaniji żgħar, b’mod partikolari lill-mikrointrapriżi, biex jikkompetu ma’ kumpaniji akbar u biex jipparteċipaw fil-ktajjen tal-provvista internazzjonali u l-kummerċ elettroniku.

 

Fis-suq tal-UE, il-marka CE tindika li prodott jissodisfa r-rekwiżiti kollha ta’ sikurezza, saħħa u protezzjoni ambjentali biex jinbiegħ fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE).

Bħala tali, trid tiċċekkja r-rekwiżiti tal-prodott għal kull reġjun li tesporta lejh.

Mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi u vara tfittxija ta’ prodott biex issib id-dettalji għal prodott speċifiku.

Tista’ ssib ukoll ħarsa ġenerali lejn ir-rekwiżiti tal-prodotti tal-UE fit-taqsima tas-Suq tal-UE ta’ dan is-sit web.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr