EPA SADC — Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC (FSE) jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu f’xulxin u jinnegozjaw bejniethom, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika t’Isfel. Skopri kif il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika tal-UE ma’ ħames stati tal-SADC jista’ jkun ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika(FSE) bejn l-UE u l-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC ) li jinkludi l-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u l-Eswatini (li qabel kien is-Swaziland) iffirmaw il-ftehim EPA SADC fit-10 ta’ Ġunju 2016. L-FSE daħal fis-seħħ b’mod proviżorju mill-10 ta’ Ottubru 2016, bil-Mozambique japplikah proviżorjament mill-4 ta’ Frar 2018.

Il-FSE tal-SADC huwa ftehim kummerċjali ffukat fuq l-iżvilupp, li jagħti aċċess asimmetriku lis-sħab fil-grupp EPA SADC. Dawn jistgħu jipproteġu prodotti sensittivi minn liberalizzazzjoni sħiħa u jużaw salvagwardji meta l-importazzjonijiet mill-UE jkunu qed jikbru malajr wisq. Kapitolu dwar il-kooperazzjoni jidentifika oqsma relatati mal-kummerċ li jistgħu jibbenefikaw mill-finanzjament. Il-Ftehim fih ukoll kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli, li jkopri kwistjonijiet soċjali u ambjentali.

F’termini ta’ kummerċ fi prodotti, l-aċċess il-ġdid għas-suq jinkludi termini ta’ kummerċ aħjar prinċipalment fl-agrikoltura u s-sajd, inkluż għall-inbid, iz-zokkor, il-prodotti tas-sajd, il-fjuri u l-frott tal-bott. Min-naħa tagħha, l-UE se tikseb aċċess sinifikanti ġdid għas-suq fl-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (il-prodotti jinkludu l-qamħ, ix-xgħir, il-ġobon, il-prodotti tal-laħam u l-butir).

Pajjiżi benefiċjarji

 • Il-Botswana
 • Lesoto
 • Mozambique
 • In-Namibja
 • L-Afrika t’Isfel
 • Eswatini (is-Sważiland)

Is-sitt membri l-oħra tar-reġjun tal-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika — ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Mawrizju, iż-Żambja u ż-Żimbabwe — huma parti minn jew jinnegozjaw FSE mal-UE bħala parti minn gruppi reġjonali oħra, jiġifieri l-Afrika Ċentrali jew l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-SADC

Il-FSE jipprevedi dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi EPA SADC, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, regoli flessibbli tal-oriġini, flimkien ma’ salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, il-prodotti tal-ikel u l-industriji li għadhom jibdew.

 • Il-pajjiżi EPA SADC jistgħu jattivaw ħames salvagwardji bilaterali u jżidu d-dazji tal-importazzjoni f’każ li l-importazzjonijiet mill-UE jiżdiedu tant malajr jew tant malajr li jheddu li jfixklu l-produzzjoni domestika
 • jekk l-UE tapplika salvagwardja skont ir-regoli tad-WTO, l-UE toffri lis-sħab EPA SADC tagħha eżenzjoni ta’ 5 snin rinnovabbli mill-applikazzjoni tagħha, li tippermetti lill-pajjiżi EPA SADC ikomplu l-esportazzjonijiet tagħhom

Tariffi

 • l-UE tagħti aċċess 100 % mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin mill-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, u s-Sważiland. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għall-prodotti kollha. L-UE tneħħi d-dazji doganali fuq 98.7 % tal-importazzjonijiet li ġejjin mill-Afrika t’Isfel, taħt kwoti ta’ kwantità speċifiċi.
 • il-pajjiżi li huma parti mill-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (il-Botswana, il-Lesoto, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u l-Eswatini) ineħħu d-dazji doganali fuq madwar 86 % tal-importazzjonijiet mill-UE. Il-Mozambique jneħħi d-dazji doganali fuq 74 % tal-importazzjonijiet mill-UE
 • id-dazji doganali kollha jinsabu fl-Annessi I, II u III tal-FSE UE-SADC

 

Uża l-opzjoni tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek

Regoli ta’ oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima dwar l-oġġetti.

Regoli ta’ oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll I dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva (ĠU L 250, 16.9.2016, p. 1924) tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC. Jekk jogħġbok ikkonsulta wkoll il-Gwida dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll 1 tal-FSE SADC-UE.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fi stat EPA SADC?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC, prodott irid joriġina fl-UE jew fi stat EPA SADC.

Prodott jitqies li joriġina fl-UE jew fi Stat EPA SADC, jekk ikun

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola tan-nonalterazzjoni). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott (pereżempju t-tolleranza jew l-akkumulazzjoni).

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-Ftehimiet Kummerċjali tal-UE

 • Ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • Il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali, pereżempju, il-produzzjoni tal-karta (is-Sistema Armonizzata, il-Kapitolu 48) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • Operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri għall-ħjut, tali regoli jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika
 • Kombinazzjoni ta’ dawn ir-regoli differenti hija possibbli b’konformità mar-regoli differenti b’mod alternattiv jew flimkien

Suġġerimenti biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali li tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • fil-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC, ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 15 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu massimu ta’ materjali mhux oriġinarji espressi f’valur elenkat fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 6 tal-Anness 1 “Noti introduttorji”
Kumulazzjoni

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC jipprevedi

 • akkumulazzjoni bilaterali, li tippermetti li materjali li joriġinaw fi stat EPA SADC jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott.
 • akkumulazzjoni sħiħa, li tippermetti li l-ħidma jew l-ipproċessar imwettqa fuq materjali mhux oriġinarji fl-UE, jitqiesu fi stat EPA SADC (u viċi versa) meta jiġi vvalutat jekk tikkonformax mar-regola speċifika għall-prodott.
 • akkumulazzjoni djagonali, li tippermetti (i) li l-materjali li joriġinaw fi kwalunkwe stat SADC aderenti mal-FSE, fi Stat ieħor tal-FSE Afrikan, tal-Karibew u tal-Paċifiku jew f’Pajjiż jew Territorju extra-Ewropew tal-UE u (ii) operazzjoni jew ipproċessar imwettqa f’dawk il-pajjiżi, jitqiesu rispettivament bħala oriġinarji jew li twettqu fi stat EPA SADC jew fl-UE meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet, inklużi ftehimiet ta’ kooperazzjoni amministrattiva fis-seħħ bejn iż-żewġ pajjiżi minn fejn tiġi kumulata l-oriġini. Din l-akkumulazzjoni ma tapplikax għal (i) materjali HS 1604 sa 1605 li joriġinaw fil-Paċifiku u (ii) materjali li joriġinaw fl-Afrika t’Isfel li ma jistgħux jiġu importati fl-UE mingħajr dazju u mingħajr kwoti.   
 • akkumulazzjoni fir-rigward ta’ materjali li huma soġġetti għal trattament mingħajr dazjutal-MFNfl-UE, li jippermetti lill-esportaturi fi Stat EPA SADC jgħoddu l-materjali mhux oriġinarji li mal-importazzjoni fl-UE jibbenefikaw minn trattament mingħajr dazju u mingħajr kwoti skont it-tariffi tan-nazzjon l-aktar favorit tal-UE, daqslikieku joriġinaw f’dak l-Istat EPA SADC, meta inkorporati fi prodott manifatturat hemmhekk, sakemm ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda dazju antidumping jew kontra ċ-ċirkomvenzjoni kontra dan il-materjal mill-pajjiż tal-oriġini
 • akkumulazzjoni fir-rigward ta’ materjali li joriġinaw f’ pajjiżi oħra li jibbenefikaw minn aċċess preferenzjali mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-UE, li jippermetti li materjali li joriġinaw f’pajjiżi li jibbenefikaw minn aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-UE għal dak il-materjal jingħadd bħala li joriġina fi Stat EPA SADC jekk jintuża fil-manifattura ta’ prodott sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. Din il-kumulazzjoni bħalissa mhijiex applikabbli.
Derogi

Fuq talba ta’ Stat EPA SADC, tista’ tingħata deroga speċifika, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sabiex regoli ta’ oriġini aktar laxki jkunu jistgħu japplikaw għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Bħalissa, ma japplikaw l-ebda derogi speċifiċi.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti jew ir-regola tat-trasport dirett:

Trasport minn ġo pajjiż terz: ir-regola tat-trasport dirett

Fil-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC, il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn Stat EPA SADC (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni tal-prodotti f’kundizzjonijiet tajbin
 • ħżin
 • qsim tal-kunsinni

F’każ ta’ dubju, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-dikjarant jipprovdi evidenza ta’ konformità, li tista’ tingħata bi kwalunkwe mezz, inklużi dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu jew evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni ta’ pakketti jew kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni ta’ dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li huwa esportat taħt tariffa preferenzjali hija permessa skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC.

Proċeduri tal-oriġini

Il-proċeduri tal-oriġini relatati mat-talba għal tariffa preferenzjali u l-verifika mill-awtoritajiet doganali huma stabbiliti fit-Titolu IV dwar il-prova tal-oriġini u t-Titolu V dwar l-arranġamenti għall-kooperazzjoni amministrattiva.

Kif titlob tariffa preferenzjali?

Biex tibbenefika minn trattament preferenzjali, trid tipprovdi prova tal-oriġini

 • se jkollok bżonn jew
 • il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar mid-data tal-ħruġ
 • l-ebda prova ta’ oriġini mhi meħtieġa meta
  • il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx il-EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar, jew
  • EUR 1,200 fil-każ ta’ prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali ta’ vjaġġaturi
Ċertifikat ta’ moviment EUR.1
 • kampjun ta’ ċertifikat EUR.1 huwa inkluż fl-Anness III u jagħti struzzjonijiet għat-tlestija tiegħu
 • Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur
 • l-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun ippreparat biex jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati
Dikjarazzjoni tal-oriġini (awtodikjarazzjoni mill-esportatur)

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fi Stat EPA SADC billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Dan jista’ jsir minn

 • esportatur approvat, jew
 • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx EUR 6,000

 

Esportaturi approvati

L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe esportatur li jagħmel konsenji frekwenti ta’ prodotti skont dan il-Ftehim biex jagħmel dikjarazzjonijiet tal-oriġini irrispettivament mill-valur tal-prodotti kkonċernati.

Esportatur li jfittex awtorizzazzjoni bħal din għandu jipprovdi lill-awtoritajiet doganali l-garanziji kollha meħtieġa biex jivverifikaw l-istatus oriġinarju tal-prodotti kif ukoll l-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Protokoll.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat fil-każ ta’ kwalunkwe abbuż.

 

X’għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni tal-oriġini?

 • biex jagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini, l-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja (bil-lingwa xierqa) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru... ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”
 • it-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir fi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u jista’ jinstab fl-Anness IV. Iċċekkja mal-awtoritajiet doganali tiegħek għal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali li jista’ jkollhom.
 • trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Sottomissjoni

 • tista’ ssir dikjarazzjoni tal-oriġini mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni sakemm tkun ippreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li tirreferi għalihom
 • meta timla dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek

Verifika ta’ l-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC huwa bbażat fuq il-prinċipji li ġejjin

 • il-verifika hija bbażata fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-Parti importatriċi u esportatriċi
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mid-dwana lokali — mhumiex permessi żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur

L-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jiddeterminaw l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi bir-riżultati.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi tad-data L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Għal deskrizzjoni ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffi preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Skopri dwar dokumenti u proċeduri doganali oħra meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Għal informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-FSE jinkludi protokoll bilaterali bejn l-UE u l-Afrika t’Isfel dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u dwar il-kummerċ fl-inbejjed u l-ispirti.

 • l-UE tipproteġi aktar minn 100 isem tal-Afrika t’Isfel bħal Rooibos, l-infużjoni famuża mill-Afrika t’Isfel, u bosta ismijiet ta’ nbejjed bħal Stellenbosch u Paarl
 • L-Afrika t’Isfel, tipproteġi aktar minn 250 isem tal-UE mifruxa fuq il-kategoriji tal-ikel, l-inbejjed u l-ispirti

Dan ifisser, pereżempju, li produttur f’pajjiż ieħor għajr l-Afrika t’Isfel ma jistax jikkummerċjalizza te pproċessat minn pjanta mit-territorju tiegħu stess taħt l-isem simbolikament importanti Rooibos. L-istess japplika għall-ismijiet ta’ prodotti tradizzjonali tal-UE.

Kummerċ f’Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Żoni oħra

Kompetizzjoni

 • l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi EPA SADC
 • l-UE mminimizzat il-miżuri b’effetti ta’ distorsjoni tal-produzzjoni u l-kummerċ
 • jekk l-industrija lokali tiġi mhedda minħabba żidiet f’daqqa fl-importazzjoni mill-Ewropa, il-FSE jippermettu li jiġu attivati miżuri biex jipproteġu s-setturi industrijali u l-industrija li għadha tibda

Soluzzjoni ta’ tilwim

Skont l-SADC EPA, it-tilwim jiġi solvut permezz ta’ konsultazzjoni jew medjazzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar permezz ta’ arbitraġġ. Wara proċess ta’ arbitraġġ, il-parti li kontriha jkun sar l-ilment għandha tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tikkonforma mad-deċiżjoni. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità, il-parti l-oħra għandha d-dritt għal kumpens jew titħalla tieħu l-miżuri xierqa kollha, bħaż-żieda fid-dazji.

Żvilupp sostenibbli

Il-FSE tal-SADC huwa bbażat b’mod espliċitu fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbiliti fil-Ftehim ta’ Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba. Il-Ftehim għalhekk fih xi ftit mill-aktar lingwaġġ b’saħħtu dwar id-drittijiet u l-iżvilupp sostenibbli disponibbli fil-ftehimiet tal-UE.

 • il- “klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbiliti skont il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk xi parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • l-istituzzjonijiet konġunti tal-FSE għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw u jivvalutaw l-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. F’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

Integrazzjoni reġjonali

Il-FSE tal-SADC huwa dwar il-kummerċ bejn il-pajjiżi EPA SADC daqs kemm hu dwar il-kummerċ mal-UE.

 • ir-regoli ta’ oriġini tal-FSE tal-SADC jappoġġaw l-iżvilupp ta’ ktajjen ta’ valur ġodda fir-reġjun. Id-dispożizzjonijiet ta’ kumulazzjoni jippermettu l-applikazzjoni ta’ tariffi ta’ skont fuq il-fruntiera tal-UE għal frott maħsud f’pajjiż wieħed tar-reġjun u mbagħad ippreservat u fil-laned f’ieħor. Dan it-tip ta’ regoli flessibbli tal-oriġini huma ta’ benefiċċju għall-kumpaniji fis-setturi agroalimentari, tas-sajd u industrijali.
 • il-FSE tal-SADC jarmonizza t-tariffi tal-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika imposti fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw fl-UE u konsegwentement itejjeb il-funzjonament tal-unjoni doganali. B’dan il-mod, il-FSE tal-SADC isaħħaħ l-integrazzjoni reġjonali
 • kull Stat EPA SADC qabel li kwalunkwe vantaġġ li jkun ta lill-UE għandu jiġi estiż ukoll għall-istati EPA SADC l-oħra.

Tisħiħ tal-kapaċitajiet u assistenza teknika

L-UE tipprovdi għajnuna teknika għall-Għajnuna għall-Kummerċ. Dan jgħin lill-pajjiżi jadattaw il-proċeduri doganali tagħhom u jnaqqsu l-burokrazija. Għalik, dan ifisser inqas inkonvenjent meta wieħed jittratta mad-dwana.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr