EPA SADC - Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) bejn l-UE u l-SADC jagħmilha aktar faċli għan-nies u għan-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu fi u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp fin-Nofsinhar tal-Afrika. Tgħallem kif il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika tal-UE ma’ ħames stati tal-SADC jista’ jkun ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

Daqqa t'għajn lejn il-ftehim

L-istati tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika(FSE) bejn l-UE u l-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC) li jinkludu l-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u l-Eswatini (li qabel kienet is-Sważiland) iffirmaw il-ftehim tal-FSE tal-SADC fl-10 ta' Ġunju 2016. L-FSE daħal fis-seħħ b’mod proviżorju mill-10 ta’ Ottubru 2016, bil-Mozambique japplikah b’mod proviżorju mill-4 ta’ Frar 2018.

L-FSE tal-SADC huwa ftehim kummerċjali ffukat fuq l-iżvilupp, li jagħti aċċess asimmetriku lis-sħab fil-grupp tal-FSE tal-SADC. Dawn jistgħu jipproteġu prodotti sensittivi minn liberalizzazzjoni sħiħa u jużaw salvagwardji meta l-importazzjonijiet mill-UE jkunu qed jikbru malajr wisq. Kapitolu dwar il-kooperazzjoni jidentifika oqsma relatati mal-kummerċ li jistgħu jibbenefikaw mill-finanzjament. Il-ftehim fih ukoll kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli, li jkopri kwistjonijiet soċjali u ambjentali.

F’termini ta’ kummerċ fil-merkanzija, l-aċċess il-ġdid għas-suq jinkludi termini kummerċjali aħjar prinċipalment fl-agrikoltura u s-sajd, inkluż għall-inbid, iz-zokkor, il-prodotti tas-sajd, il-fjuri u l-frott tal-bott. Min-naħa tagħha, l-UE se tikseb aċċess sinifikanti ġdid għas-suq fl-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (il-prodotti jinkludu l-qamħ, ix-xgħir, il-ġobon, il-prodotti tal-laħam u l-butir).

Pajjiżi ta' benefiċċju

 • Botswana
 • Il-Lesoto
 • Mozambique
 • In-Namibja
 • L-Afrika t’Isfel
 • Eswatini (l-Isważiland)

Is-sitt membri l-oħra tar-reġjun tal-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika – ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Mawrizju, iż-Żambja u ż-Żimbabwe – huma parti minn jew jinnegozjaw FSE mal-UE bħala parti minn gruppi reġjonali oħra, jiġifieri l-Afrika Ċentrali jew l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-SADC

Il-FSE jipprevedi dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi EPA SADC, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, regoli flessibbli tal-oriġini, flimkien ma’ salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, il-prodotti tal-ikel u l-industriji li għadhom jibdew

 • Il-pajjiżi EPA SADC jistgħu jattivaw ħames salvagwardji bilaterali u jżidu d-dazji tal-importazzjoni f’każ li l-importazzjonijiet mill-UE jiżdiedu tant jew tant malajr li jheddu li jfixklu l-produzzjoni domestika
 • jekk l-UE tapplika salvagwardja skont ir-regoli tad-WTO, l-UE toffri lis-sħab EPA SADC tagħha eżenzjoni rinnovabbli ta’ 5 snin mill-applikazzjoni tagħha, li tippermetti lill-pajjiżi EPA SADC ikomplu bl-esportazzjonijiet tagħhom

Tariffi

 • l-UE tagħti aċċess 100% mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin mill-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja u s-Sważiland. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għall-prodotti kollha. L-UE tneħħi d-dazji doganali fuq 98,7 % tal-importazzjonijiet li ġejjin mill-Afrika t’Isfel, taħt kwoti ta’ kwantità speċifiċi.
 • pajjiżi li huma parti mill-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (il-Botswana, il-Lesoto, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u l-Eswatini) ineħħu d-dazji doganali fuq madwar 86 % tal-importazzjonijiet mill-UE. Il-Mozambique jneħħi d-dazji doganali fuq 74 % tal-importazzjonijiet mill-UE
 • id-dazji doganali kollha jinsabu fl-Annessi I, II u III tal-FSE bejn l-UE u l-SADC

 

Uża l-opzjoni tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk ikollok xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek

Regoli ta' oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l-“Għoddata’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n-“nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk int ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli ta' oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l-“Għoddainterattiva ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Fejn nista' nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll I dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva (ĠU L 250, 16.9.2016, p. 1924) tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC. Jekk jogħġbok ikkonsulta wkoll il-Gwida dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll 1 tal-FSE SADC-UE.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fi Stat EPA SADC?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC, prodott irid joriġina fl-UE jew fi stat EPA SADC.

Prodott jitqies li joriġina fl-UE jew fi Stat EPA SADC, jekk ikun

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola tan-nonalterazzjoni). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott (pereżempju t-tolleranza jew l-akkumulazzjoni).

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-Ftehimiet Kummerċjali tal-UE

 • Ir-regola tal-valur miżjud – il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • Il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja – il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali, pereżempju, il-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • Operazzjonijiet speċifiċi – huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri għall-ħjut, tali regoli jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika
 • Kombinazzjoni ta’ dawn ir-regoli differenti hija possibbli b’konformità mar-regoli differenti b’mod alternattiv jew flimkien

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali li tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • fil-ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC, ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment huma pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 15 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu massimu ta’ materjali mhux oriġinarji espressi f’valur elenkat fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u għall-ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 6 tal-Anness 1 “Noti introduttorji”
Akkumulazzjoni

Il-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC jipprevedi

 • akkumulazzjoni bilaterali, li tippermetti li materjali li joriġinaw fi statEPA SADC jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott.
 • akkumulazzjonisħiħa, li tippermetti li l-ħidma jew l-ipproċessar imwettqa fuq materjali mhux oriġinarji fl-UE, jitqiesu fi StatEPA SADC (u viċi versa) meta jiġi vvalutat jekk tikkonformax mar-regola speċifika għall-prodott.
 • akkumulazzjonidjagonali, li tippermetti li (i) materjali li joriġinaw fi kwalunkwe stat SADC aderenti mal-FSE, fl-istat l-ieħor Afrikan, tal-Karibew u tal-Paċifiku aderenti mal-FSE jew f'Pajjiż jew Territorju extra-Ewropew tal-UE u (ii) operazzjoni jew ipproċessar imwettqa f'dawk il-pajjiżi, jitqiesu rispettivament bħala oriġinarji jew bħala li twettqu fi stat SADC aderenti mal-FSE jew fl-UE meta jintużaw fil-manifattura ta' prodott dment li jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet, inklużi li jkun hemm fis-seħħ ftehimiet ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn iż-żewġ pajjiżi minn fejn tiġi akkumulata l-oriġini. Din il-kumulazzjoni ma tapplikax għal (i) materjali HS 1604 sa 1605 li joriġinaw fil-Paċifiku u (ii) materjali li joriġinaw fl-Afrika t’Isfel li ma jistgħux jiġu importati fl-UE mingħajr dazju u mingħajr kwoti.   
  • Fit-12 ta’ Novembru 2018, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-lista ta’ materjali li joriġinaw mill-Afrika t’Isfel li ma jistgħux jiġu importati fl-UE mingħajr dazju u mingħajr kwoti
  • Mill-1 ta’ Ottubru 2018, l-esportaturi tal-UE jistgħu japplikaw din il-kumulazzjoni  djagonali ma’ stati AKP oħraaderenti mal-FSE u mal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej tal-UE(ĠU C 407. 12.11.2018, p.8).
  • L-Istati EPA SADC għadhom ma nnotifikawx lill-UE li huma kkonkludew ftehimiet ta’ kooperazzjoni amministrattiva u għalhekk għadhom ma jistgħux japplikaw din il-kumulazzjoni.
 • akkumulazzjoni fir-rigward ta’ materjali li huma soġġetti għal trattament mingħajr dazju MFN fl-UE, li jippermetti lill-esportaturi fi Stat SADC aderenti mal-FSE jgħoddu materjali mhux oriġinarji li meta jiġu importati fl-UE jibbenefikaw minn trattament mingħajr dazju u mingħajr kwoti skont it-tariffi tan-nazzjon l-aktar favorit tal-UE, daqslikieku joriġinaw f’dak l-Istat SADC aderenti mal-FSE, meta jiġu inkorporati fi prodott manifatturat hemmhekk, dment li ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda dazju anti-dumping jew antiċirkomvenzjoni kontra dan il-materjal  mill-pajjiż tal-oriġini
 • akkumulazzjoni fir-rigward ta’ materjali li joriġinaw f’pajjiżi oħra li jibbenefikaw minn aċċess preferenzjali mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-UE, li tippermetti li materjali li joriġinaw f’pajjiżi li jibbenefikaw minn aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-UE għal dak il-materjal  jingħaddu bħala li joriġinaw fi StatEPA SADC jekk jintużaw fil-manifattura ta’ prodott sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. Din il-kumulazzjoni bħalissa mhijiex applikabbli.
Derogi

Fuq talba ta' StatEPA SADC, tista' tingħata deroga speċifika, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sabiex ir-regoli tal-oriġini aktar laxki jkunu jistgħu japplikaw għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f'pajjiżi speċifiċi. Bħalissa, ma tapplika l-ebda deroga speċifika.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti jew ir-regola tat-trasport dirett:

Trasport minn ġo pajjiż terz: regola tat-trasport dirett

Fil-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC, il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn Stat EPA SADC (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità ma’ rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni tal-prodotti f’kundizzjonijiet tajbin
 • il-ħżin
 • qsim tal-kunsinni

F’każ ta’ dubju, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-dikjarant jipprovdi evidenza tal-konformità, li tista’ tingħata bi kwalunkwe mezz, inklużi dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu jew evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti jew kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha.

Ħlas lura ta' dazju

Ir-rifużjoni ta’ dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali hija permessa skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC.

Proċeduri tal-oriġini

Il-proċeduri tal-oriġini relatati mat-talba għal tariffa preferenzjali u l-verifika mill-awtoritajiet doganali huma stabbiliti fit-Titolu IV dwar il-prova tal-oriġini u fit-Titolu V dwar l-arranġamenti għall-kooperazzjoni amministrattiva.

Kif titlob tariffa preferenzjali?

Biex tibbenefika minn trattament preferenzjali, trid tipprovdi prova tal-oriġini

 • għandek bżonn jew
 • il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10 xhur mid-data tal-ħruġ
 • l-ebda prova tal-oriġini mhi meħtieġa meta
  • il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx il-EUR 500 fil-każ ta' pakketti żgħar, jew
  • €1,200 fil-każ ta' prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali ta' vjaġġaturi
Ċertifikat ta' moviment EUR.1
 • kampjun taċ-ċertifikat EUR.1 huwa inkluż fl-Anness III u jagħti struzzjonijiet għall-mili tiegħu
 • Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur
 • l-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati
Dikjarazzjoni tal-oriġini (awtodikjarazzjoni mill-esportatur)

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fi Stat EPA SADC billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Jista 'jsir minn

 • esportatur approvat, jew
 • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx is-€6,000

 

Esportaturi approvati

L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe esportatur li jagħmel kunsinni frekwenti ta’ prodotti skont dan il-Ftehim biex jagħmel dikjarazzjonijiet tal-oriġini irrispettivament mill-valur tal-prodotti kkonċernati.

Esportatur li jfittex tali awtorizzazzjoni jrid jipprovdi lill-awtoritajiet doganali l-garanziji kollha meħtieġa sabiex jiġi vverifikat l-istatus oriġinarju tal-prodotti kif ukoll li ġew issodisfati r-rekwiżiti l-oħrajn ta’ dan il-Protokoll.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat f’każ ta’ kwalunkwe abbuż.

 

X’għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni tal-oriġini?

 • biex jagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini, l-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja (bil-lingwa xierqa) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: "L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru ... ) tiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' ... oriġini preferenzjali."
 • it-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir bi kwalunkwe waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE u jista’ jinstab fl-Anness IV. Iċċekkja mal-awtoritajiet doganali tiegħek għal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali li jista’ jkollhom.
 • trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk inti esportatur approvat, inti eżentat minn dan ir-rekwiżit dment li tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Preżentazzjoni

 • dikjarazzjoni tal-oriġini tista' ssir mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni sakemm tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li tirreferi għalihom
 • meta timla dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC huwa bbażat fuq il-prinċipji li ġejjin

 • il-verifika hija bbażata fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-Parti importatriċi u esportatriċi
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mid-dwana lokali — iż-żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi

L-awtoritajiet tal-Parti li tesporta jiddeterminaw l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Parti li timporta bir-riżultati.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi tad-data My Trade Assistant

Rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Għal deskrizzjoni ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffi preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Skopri dwar dokumenti u proċeduri oħra ta’ żdoganar tal-merkanzija meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Għal informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali .

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-FSE jinkludi protokoll bilaterali bejn l-UE u l-Afrika t’Isfel dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u dwar il-kummerċ fl-inbejjed u l-ispirti.

 • l-UE tipproteġi aktar minn 100 isem tal-Afrika t’Isfel bħal Rooibos, l-infużjoni famuża mill-Afrika t’Isfel, u bosta ismijiet ta’ nbejjed bħal Stellenbosch u Paarl
 • L-Afrika t’Isfel, tipproteġi aktar minn 250 isem tal-UE mifruxa fuq il-kategoriji tal-ikel, l-inbejjed u l-ispirti

Dan ifisser, pereżempju, li produttur f’pajjiż għajr l-Afrika t’Isfel ma jistax jikkummerċjalizza te pproċessat minn pjanta mit-territorju tiegħu stess taħt l-isem simbolikament importanti Rooibos. L-istess japplika għall-ismijiet tradizzjonali tal-prodotti tal-UE.

Kummerċ fis-Servizzi

L-Akkwist Pubbliku

L-investiment

Oqsma oħra

Kompetizzjoni

 • l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi tal-SADC aderenti mal-FSE
 • l-UE mminimizzat il-miżuri b’effetti ta’ distorsjoni tal-produzzjoni u tal-kummerċ
 • jekk l-industrija lokali tiġi mhedda minħabba żidiet qawwija fl-importazzjonijiet mill-Ewropa, il-FSE jippermettu li jiġu attivati miżuri biex jiġu protetti s-setturi industrijali u l-industrija li għadha tibda

Soluzzjoni tat-tilwim

Skont l-FSE tal-SADC, it-tilwim jiġi solvut permezz ta’ konsultazzjoni jew medjazzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar permezz ta’ arbitraġġ. Wara proċess ta' arbitraġġ, il-parti li kontriha jkun sar l-ilment għandha tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tikkonforma mad-deċiżjoni. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità, il-parti l-oħra għandha d-dritt għal kumpens jew titħalla tieħu l-miżuri xierqa kollha, bħaż-żieda fid-dazji.

Żvilupp sostenibbli

L-FSE mal-SADC huwa bbażat b'mod espliċitu fuq l-elementi "essenzjali u fundamentali" stabbiliti fil-Ftehim ta' Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba. Il-ftehim għalhekk fih ftit mill-aktar lingwaġġ b’saħħtu dwar id-drittijiet u l-iżvilupp sostenibbli disponibbli fil-ftehimiet tal-UE.

 • il-"klawsola ta' non-esekuzzjoni" tfisser li "miżuri xierqa" (kif stabbilit taħt il-Ftehim ta' Kotonù) jistgħu jittieħdu jekk kwalunkwe parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward ta' l-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • l-istituzzjonijiet konġunti tal-FSE għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw u jivvalutaw l-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. F'konformità mal-Ftehim ta' Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

Integrazzjoni reġjonali

Il-FSE tal-SADC huwa dwar il-kummerċ bejn il-pajjiżi tal-FSE tal-SADC daqskemm huwa dwar il-kummerċ mal-UE.

 • ir-regoli tal-oriġini tal-FSE tal-SADC jappoġġaw l-iżvilupp ta’ ktajjen ta’ valur ġodda fir-reġjun. Id-dispożizzjonijiet dwar l-akkumulazzjoni jippermettu l-applikazzjoni ta’ tariffi ta’ skont fuq il-fruntiera tal-UE għall-frott maħsud f’pajjiż wieħed tar-reġjun u mbagħad ippreservat u fil-laned f’pajjiż ieħor. Dan it-tip ta’ regoli flessibbli tal-oriġini huwa ta’ benefiċċju għall-kumpaniji fis-setturi agroalimentari, tas-sajd u industrijali.
 • l-FSE tal-SADC jarmonizza t-tariffi tal-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika imposti fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw mill-UE u konsegwentement itejjeb il-funzjonament tal-unjoni doganali. B’dan il-mod, l-FSE tal-SADC isaħħaħ l-integrazzjoni reġjonali
 • kull stat EPA SADC ikun qabel li kwalunkwe vantaġġ li jkun ta lill-UE għandu jiġi estiż ukoll lill-istati EPA SADC l-oħra

Il-bini tal-kapaċità u l-assistenza teknika

L-UE tipprovdi għajnuna teknika għall-Għajnuna għall-Kummerċ. Dan jgħin lill-pajjiżi jadattaw il-proċeduri doganali tagħhom u jnaqqsu l-burokrazija. Għalik, dan ifisser inqas battikata meta tittratta mad-dwana.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr