EPA SADC — Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) UE-SADC jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu fi u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp fin-Nofsinhar tal-Afrika. Tgħallem kif il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika tal-UE ma’ ħames stati tal-SADC jista’ jkun ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

L-Istati tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika(FSE) bejn l-UE u l-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (FSE) li jinkludu l-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u l-Eswatini (li qabel kienet is-Swaziland) iffirmaw il-ftehim FSE tal-SADC fit-10 ta’ Ġunju 2016. L-FSE daħal fis-seħħ b’mod proviżorju mill-10 ta’ Ottubru 2016, bil-Mozambique japplikah proviżorjament mill-4 ta’ Frar 2018.

L-FSE tal-SADC huwa ftehim kummerċjali ffukat fuq l-iżvilupp, li jagħti aċċess asimmetriku lis-sħab fil-grupp EPA SADC. Dawn jistgħu jipproteġu prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni sħiħa u jużaw salvagwardji meta l-importazzjonijiet mill-UE jkunu qed jikbru malajr wisq. Kapitolu dwar il-kooperazzjoni jidentifika oqsma relatati mal-kummerċ li jistgħu jibbenefikaw mill-finanzjament. Il-Ftehim fih ukoll kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli, li jkopri kwistjonijiet soċjali u ambjentali.

F’termini ta’ kummerċ f’oġġetti, l-aċċess il-ġdid għas-suq jinkludi termini ta’ kummerċ aħjar prinċipalment fl-agrikoltura u s-sajd, inkluż għall-inbid, iz-zokkor, il-prodotti tas-sajd, il-fjuri u l-frott tal-bott. Min-naħa tagħha, l-UE se tikseb aċċess sinifikanti ġdid għas-suq fl-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (il-prodotti jinkludu l-qamħ, ix-xgħir, il-ġobon, il-prodotti tal-laħam u l-butir).

Pajjiżi benefiċjarji

 • Il-Botswana
 • Il-Lesotho
 • Il-Mozambique
 • In-Namibja
 • L-Afrika t’Isfel
 • Eswatini (is-Sważiland)

Is-sitt membri l-oħra tar-reġjun tal-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika — ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Mawrizju, iż-Żambja u ż-Żimbabwe — huma parti minn jew jinnegozjaw FSE mal-UE bħala parti minn gruppi reġjonali oħra, jiġifieri l-Afrika Ċentrali jew l-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-SADC

L-FSE jipprevedi dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi EPA SADC, bħall-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, regoli ta’ oriġini flessibbli, flimkien ma’ salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, il-prodotti tal-ikel u l-industriji li għadhom jibdew

 • Il-pajjiżi EPA SADC jistgħu jattivaw ħames salvagwardji bilaterali u jżidu d-dazji tal-importazzjoni f’każ li l-importazzjonijiet mill-UE jiżdiedu tant jew tant malajr li jheddu li jfixklu l-produzzjoni domestika
 • jekk l-UE tapplika salvagwardja skont ir-regoli tad-WTO, l-UE toffri lis-sħab EPA SADC tagħha eżenzjoni ta’ 5 snin li tiġġedded mill-applikazzjoni tagħha, li tippermetti lill-pajjiżi EPA SADC biex ikomplu l-esportazzjonijiet tagħhom.

It-tariffi

 • l-UE tagħti aċċess 100 % mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin mill-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, u s-Sważiland. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għall-prodotti kollha. L-UE tneħħi d-dazji doganali fuq 98.7 % tal-importazzjonijiet li ġejjin mill-Afrika t’Isfel, taħt kwoti ta’ kwantità speċifika.
 • il-pajjiżi li huma parti mill-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (il-Botswana, il-Lesoto, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u l-Eswatini) ineħħu d-dazji doganali fuq madwar 86 % tal-importazzjonijiet mill-UE. Il-Możambik ineħħi d-dazji doganali minn 74 % tal-importazzjonijiet mill-UE
 • Id-dazji doganali kollha jinsabu fl-Annessi I, II u III tal-FSE UE-SADC

 

Uża l-għażla tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk ikollok xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek

Regoli ta’ l-oriġini

Din it-taqsima tintroduċi r-regoli ewlenin tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-ftehim kummerċjali.

L-oriġini hija ċ- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti kkummerċjati. Jekk int ġdid dwar is-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli ta’ l-oriġini

Biex jikkwalifika għar-rata preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jikkonforma ma’ ċerti regoli li jagħtu prova tal-oriġini tiegħu.

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll I dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ kooperazzjoni amministrattiva (ĠU L 250, 16.9.2016, p. 1924) tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-SADC. Jekk jogħġbok ikkonsulta wkoll il-Gwida dwar l-applikazzjoni tal-Protokoll 1 tal-FSE SADC-UE.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fi stat EPA SADC?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC, prodott irid joriġina fl-UE jew fi Stat EPA SADC.

Prodott jitqies li joriġina fl-UE jew fi Stat EPA SADC, jekk ikun

Il-prodott jeħtieġ ukoll jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu (pereżempju xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, ir-regola ta’ nonalterazzjoni). Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodotti (pereżempju t-tolleranza jew l-akkumulazzjoni).

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-Ftehimiet Kummerċjali tal-UE

 • Ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • Il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali pereżempju, il-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • Operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri għall-ħjut, regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika
 • Kombinazzjoni ta’ dawn ir-regoli differenti hija possibbli bil-konformità mar-regoli differenti b’mod alternattiv jew flimkien

 

Tista’ ssib ir-regoli speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Pariri li jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali li tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodotti, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • fil-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC, ir-regola tat-tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment huma pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 15 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu massimu ta’ materjali mhux oriġinarji espressi f’valur elenkat fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • Tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ilbies ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 6 tal-Anness 1 “Noti introduttorji”
Akkumulazzjoni

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC jipprevedi

 • Akkumulazzjoni bilaterali, li tippermetti li materjali li joriġinaw fi stat SADC aderenti mal-FSE jingħaddu bħala oriġinarji fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott.
 • Akkumulazzjoni sħiħa, li tippermetti li x-xogħol jew l-ipproċessar imwettaq fuq materjali mhux oriġinarji fl-UE, jiġi kkunsidrat fi stat SADC aderenti mal-FSE (u viċi versa) meta jiġi vvalutat jekk tikkonformax mar-regola speċifika għall-prodott.
 • Akkumulazzjoni djagonali, li tippermetti (i) materjali li joriġinaw fi kwalunkwe stat SADC aderenti mal-FSE, fl-istat l-ieħor tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku tal-FSE jew f’Pajjiż jew Territorju extra-Ewropew tal-UE u (ii) operazzjoni jew ipproċessar imwettqa f’dawk il-pajjiżi, biex jitqiesu rispettivament bħala oriġinarji jew bħala li twettqu fi StatEPA SADC jew fl-UE meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet, inklużi ftehimiet ta’ kooperazzjoni amministrattiva fis-seħħ bejn iż-żewġ pajjiżi minn fejn tiġi akkumulata l-oriġini. Din l-akkumulazzjoni ma tapplikax għal (i) materjali SA 1604 sa 1605 li joriġinaw fil-Paċifiku u (ii) materjali li joriġinaw fl-Afrika t’Isfel li ma jistgħux jiġu importati fl-UE mingħajr dazju u mingħajr kwoti.
 • Akkumulazzjoni fir-rigward ta’ materjali li huma soġġetti għal trattamentMFNmingħajr dazju fl-UE, li tippermetti lill-esportaturi fi Stat EPA SADC jgħoddu l-materjali mhux oriġinarji li meta jiġu importati fl-UE jibbenefikaw minn trattament mingħajr dazju u mingħajr kwoti skont it-tariffi tan-nazzjon l-aktar iffavorit tal-UE, daqslikieku joriġinaw f’dak l-Istat EPA SADC, meta inkorporati fi prodott manifatturat hemmhekk, sakemm ma jkun hemm fis-seħħ l-ebda dazju antidumping jew kontra ċ-ċirkomvenzjoni kontra dan il-materjal mill-pajjiż ta’ oriġini
 • Akkumulazzjoni fir-rigward ta’ materjali li joriġinaw f’ pajjiżi oħra li jibbenefikaw minn aċċess preferenzjali għall-UE mingħajr dazju u mingħajr kwoti, li tippermetti li materjali li joriġinaw f’pajjiżi li jibbenefikaw minn aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-UE għal dak il-materjal jingħadd bħala li joriġina fi StatEPA SADC jekk jintuża fil-manifattura ta’ prodott sakemm jiġu ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. Din l-akkumulazzjoni bħalissa mhijiex applikabbli.
Derogi

Fuq talba ta’ StatEPA SADC, tista’ tingħata deroga speċifika, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sabiex ikunu jistgħu japplikaw regoli tal-oriġini aktar laxki għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Bħalissa, ma japplikaw l-ebda derogi speċifiċi.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott jeħtieġ ukoll jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti jew ir-regola tat-trasport dirett:

Trasport minn pajjiż terz: regola ta’ trasport dirett

Fil-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC, il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn Stat SADC aderenti mal-FSE (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni tal-prodotti f’kundizzjonijiet tajba
 • ħżin
 • il-qsim tal-kunsinni

F’każ ta’ dubju, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lid-dikjarant jipprovdi evidenza tal-konformità, li tista’ tingħata bi kwalunkwe mezz, inklużi dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu jew evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti jew kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni tad-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat skont tariffa preferenzjali hija permessa skont il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC.

Proċeduri tal-oriġini

Il-proċeduri tal-oriġini relatati mal-pretensjoni ta’ tariffa preferenzjali u l-verifika mill-awtoritajiet doganali huma stabbiliti fit-Titolu IV dwar il-prova tal-oriġini u fit-Titolu V dwar l-arranġamenti għall-kooperazzjoni amministrattiva.

Kif titlob tariffa preferenzjali?

Biex tibbenefika minn trattament preferenzjali, trid tipprovdi prova tal-oriġini

 • ikollok bżonn jew
 • il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar mid-data tal-ħruġ
 • ma tkun meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta
  • il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar, jew
  • EUR 1,200 fil-każ ta’ prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali tal-vjaġġaturi
Ċertifikat ta’ moviment EUR.1
 • kampjun ta’ ċertifikat EUR.1 huwa inkluż fl-Anness III u jagħti struzzjonijiet biex jimtela
 • Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur
 • l-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati
Dikjarazzjoni tal-oriġini (awtodikjarazzjoni mill-esportatur)

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fi Stat EPA SADC billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Dan jista’ jsir minn

 • esportatur approvat, jew
 • minn kwalunkwe esportatur sakemm il-valur totali tal-konsenja ma jaqbiżx EUR 6,000

 

Esportaturi approvati

L-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur jistgħu jawtorizzaw lil kwalunkwe esportatur li jagħmel konsenji frekwenti ta’ prodotti skont dan il-Ftehim biex jagħmel dikjarazzjonijiet tal-oriġini irrispettivament mill-valur tal-prodotti kkonċernati.

Esportatur li jfittex tali awtorizzazzjoni jrid jipprovdi lill-awtoritajiet doganali l-garanziji kollha meħtieġa biex jivverifikaw l-istatus oriġinarju tal-prodotti kif ukoll l-issodisfar tar-rekwiżiti l-oħra ta’ dan il-Protokoll.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat f’każ ta’ abbuż.

 

X’għandu jkun fiha d-dikjarazzjoni tal-oriġini?

 • biex jagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini, l-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja (bil-lingwa xierqa) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor:“L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru... ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”
 • It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE u jinsab fl-Anness IV. Iċċekkja mal-awtoritajiet doganali tiegħek għal kwalunkwe rekwiżit addizzjonali li jista’ jkollhom.
 • għandek tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, inti eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm inti tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Is-sottomissjoni

 • dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir mill-esportatur meta l-prodotti li tirreferi għalihom jiġu esportati, jew wara l-esportazzjoni sakemm din tiġi ppreżentata fil-pajjiż importatur mhux aktar tard minn sentejn wara l-importazzjoni tal-prodotti li tirreferi għalihom
 • meta timla dikjarazzjoni tal-oriġini, għandek tkun lest li tippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-SADC huwa bbażat fuq il-prinċipji li ġejjin

 • il-verifika hija bbażata fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-Parti importatriċi u esportatriċi
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mid-dwana lokali — iż-żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi

L-awtoritajiet tal-Parti esportatriċi jiddeterminaw l-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-Parti importatriċi dwar ir-riżultati.

Rekwiżiti tal-prodotti

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini fil-bażi tad-data tal-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi

Rekwiżiti TAS-SAĦĦA u TAS-SIGURTÀ SPU

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Għal deskrizzjoni ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffi preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Skopri dwar dokumenti u proċeduri oħra ta’ approvazzjoni doganali meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Għal informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

L-FSE jinkludi protokoll bilaterali bejn l-UE u l-Afrika t’Isfel dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u dwar il-kummerċ tal-inbejjed u l-ispirti.

 • l-UE tipproteġi aktar minn 100 isem tal-Afrika t’Isfel bħal Rooibos, l-infużjoni famuża mill-Afrika t’Isfel, u bosta ismijiet ta’ nbejjed bħal Stellenbosch u Paarl
 • L-Afrika t’Isfel tipproteġi aktar minn 250 isem tal-UE mifruxa fuq il-kategoriji tal-ikel, tal-inbejjed u tal-ispirti

Dan ifisser, pereżempju, li produttur f’pajjiż għajr l-Afrika t’Isfel ma jistax jikkummerċjalizza te pproċessat minn impjant mit-territorju tiegħu stess taħt l-isem simbolikament importanti Rooibos. L-istess japplika għall-ismijiet tradizzjonali tal-prodotti tal-UE.

Il-kummerċ tas-Servizzi

L-akkwist Pubbliku

L-investiment

Oqsma oħra

Kompetizzjoni

 • l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi EPA SADC
 • l-UE mminimizzat il-miżuri b’effetti ta’ produzzjoni u ta’ distorsjoni tal-kummerċ
 • jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba żidiet fl-importazzjonijiet mill-Ewropa, il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika jippermettu li jiġu attivati miżuri biex jipproteġu s-setturi industrijali u l-industrija li għadha tibda

Is-soluzzjoni tat-tilwim

Taħt l-FSE tal-SADC, it-tilwim jiġi solvut permezz ta’ konsultazzjoni jew medjazzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar permezz ta’ arbitraġġ. Wara proċess ta’ arbitraġġ, il-parti konvenuta għandha tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tikkonforma mad-deċiżjoni. F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità, il-parti l-oħra għandha d-dritt għal kumpens jew hija permessa li tieħu l-miżuri xierqa kollha, bħaż-żieda fid-dazji.

Żvilupp sostenibbli

L-FSE tal-SADC huwa bbażat b’mod espliċitu fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbiliti fil-Ftehim ta’ Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba. Il-Ftehim għalhekk fih xi wħud mill-aktar lingwaġġ b’saħħtu dwar id-drittijiet u l-iżvilupp sostenibbli disponibbli fil-ftehimiet tal-UE.

 • il- “klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbilit taħt il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk xi parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • l-istituzzjonijiet konġunti tal-FSE għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw u jivvalutaw l-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. B’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, is-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament għandhom rwol ċar.

L-integrazzjoni reġjonali

L-FSE tal-SADC huwa dwar il-kummerċ bejn il-pajjiżi EPA SADC daqs kemm jirrigwarda l-kummerċ mal-UE.

 • ir-regoli tal-oriġini EPA SADC jappoġġaw l-iżvilupp ta’ ktajjen tal-valur ġodda fir-reġjun. Id-dispożizzjonijiet dwar l-akkumulazzjoni jippermettu l-applikazzjoni ta’ tariffi ta’ skont fuq il-fruntiera tal-UE għall-frott maħsud f’pajjiż wieħed tar-reġjun u mbagħad ippreservat u fil-laned f’pajjiż ieħor. Dan it-tip ta’ regoli flessibbli tal-oriġini huwa ta’ benefiċċju għall-kumpaniji fis-setturi agroalimentari, tas-sajd u industrijali.
 • l-FSE tal-SADC jarmonizza t-tariffi tal-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika imposti fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw fl-UE u konsegwentement itejjeb il-funzjonament tal-unjoni doganali. B’dan il-mod, l-FSE tal-SADC isaħħaħ l-integrazzjoni reġjonali
 • kull Stat EPA SADC qabel li kwalunkwe vantaġġ li ta lill-UE għandu jiġi estiż ukoll għall-istati EPA SADC l-oħra.

Tisħiħ tal-kapaċitajiet u assistenza teknika

L-UE tipprovdi għajnuna teknika għall-Kummerċ. Dan jgħin lill-pajjiżi jadattaw il-proċeduri doganali tagħhom u jnaqqsu l-burokrazija. Għalik, dan ifisser inqas problemi meta tittratta mad-dwana.

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr