EPS SADC – Pietų Afrikos vystymosi bendrija

ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimu (EPS) abiejų regionų gyventojams ir įmonėms sudaromos palankesnės sąlygos investuoti ir prekiauti tarpusavyje, taip pat skatinamas Pietų Afrikos vystymasis. Sužinokite, kaip ES ekonominės partnerystės susitarimas su penkiomis PAVB valstybėmis gali būti naudingas jūsų prekybai.

Apie susitarimą glaustai

2016 m. birželio 10 d. ES ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) valstybės, kurias sudaro Botsvana, Lesotas, Mozambikas, Namibija, Pietų Afrika ir Esvatinis (buvęs Svazilandas), pasirašė PAVB EPS susitarimą. EPS laikinai įsigaliojo 2016 m. spalio 10 d., o Mozambikas jį laikinai taiko nuo 2018 m. vasario 4 d.

PAVB EPS yra į vystymąsi orientuotas prekybos susitarimas, kuriuo PAVB EPS grupės partneriams suteikiama asimetriška prieiga. Jos gali apsaugoti jautrius importui produktus nuo visiško liberalizavimo ir taikyti apsaugos priemones, kai importas iš ES auga pernelyg greitai. Bendradarbiavimo skyriuje nurodomos su prekyba susijusios sritys, kurioms gali būti skiriamas finansavimas. Į susitarimą taip pat įtrauktas skyrius dėl darnaus vystymosi, kuris apima socialinius ir aplinkos klausimus.

Kalbant apie prekybą prekėmis, naujas patekimas į rinką apima geresnes prekybos sąlygas daugiausia žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose, įskaitant prekybą vynu, cukrumi, žuvininkystės produktais, gėlėmis ir konservuotais vaisiais. Savo ruožtu ES gaus reikšmingų naujų galimybių patekti į Pietų Afrikos muitų sąjungos rinką (produktai, be kita ko, kviečiai, miežiai, sūris, mėsos produktai ir sviestas).

Naudą gaunančios šalys

 • Botsvana
 • Lesotas
 • Mozambikas
 • Namibija
 • Pietų Afrika
 • Esvatinis (Svazilandas)

Kitos šešios Pietų Afrikos vystymosi bendrijos regiono narės – Kongo Demokratinė Respublika, Madagaskaras, Malavis, Mauricijus, Zambija ir Zimbabvė – dalyvauja arba derasi dėl EPS su ES kaip kitų regioninių grupių, t. y. Centrinės Afrikos arba Rytų ir Pietų Afrikos, dalis.

Asimetriškos nuostatos PAVB šalims

EPS numatomos asimetriškos nuostatos PAVB EPS šalims, pavyzdžiui, liberalizavimo netaikymas jautriems produktams, lanksčios kilmės taisyklės, taip pat specialios apsaugos priemonės ir priemonės, skirtos žemės ūkiui, maisto produktams ir naujoms pramonės šakoms.

 • PAVB EPS šalys gali aktyvuoti penkias dvišales apsaugos priemones ir padidinti importo muitus, jei importas iš ES padidėja tiek daug arba taip greitai, kad gali sutrikdyti vidaus gamybą.
 • jei ES taikytų apsaugos priemonę pagal PPO taisykles, ES savo PAVB EPS partnerėms pasiūlytų 5 metų išimtį, kuri gali būti pratęsta, kad PAVB EPS šalys galėtų tęsti eksportą.

Tarifai

 • ES leidžia 100 proc. be muitų ir kvotų importuoti iš Botsvanos, Lesoto, Mozambiko, Namibijos ir Svazilando. Patekimas į ES rinką yra nuolatinis, visapusiškas ir nemokamas visiems produktams. ES panaikina muitus 98,7 proc. importo iš Pietų Afrikos pagal konkrečias kiekybines kvotas.
 • Pietų Afrikos muitų sąjungai priklausančios šalys (Botsvana, Lesotas, Namibija, Pietų Afrika ir Esvatinis) panaikina muitus maždaug 86 proc. importo iš ES. Mozambikas panaikino muitus 74 proc. importo iš ES
 • visi muitai nurodyti ES ir PAVB EPS I, II ir III prieduose.

 

Naudokitės „Mano prekybos asistento“ paieškos parinktimi, kad rastumėte tikslią informaciją apie konkretaus produkto muitus ir tarifus, atsižvelgdami į jo kilmės ir paskirties šalį. Kilus abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinkakilmės taisykles, ir sužinoti, kaip parengti tinkamus dokumentus, pasinaudokite  „Mano prekybos asistento“ kilmės taisyklių įsivertinimo priemone (ROSA).

Šiame skirsnyje pateikiama bendra informacija apie kilmės taisykles ir kilmės procedūras.

Kilmė yra prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė pilietybė“. Jei esate naujas į temą, galite rasti įvadas į pagrindines sąvokas prekių skyriuje.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinkakilmės taisykles, ir sužinoti, kaip parengti tinkamus dokumentus, pasinaudokite interaktyvia  „Mano prekybos asistento“ kilmės taisyklių įsivertinimo priemone (ROSA).

Bendra informacija apie kilmės taisykles pateikiama toliau.

Kur galiu rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo I protokole „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ (OL L 250, 2016 9 16, p. 1924). Taip pat žr. PAVB ir ES EPS 1 protokolo taikymo vadovą.

Ar mano produkto kilmės šalis yra ES arba PAVB EPS valstybė?

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą, produkto kilmės šalis turi būti ES arba PAVB EPS valstybė.

Produktas laikomas ES arba PAVB EPS valstybės kilmės produktu, jei jis:

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikomus skyriuje nurodytus reikalavimus (pvz., nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas, nekeitimo taisyklė). Taip pat yra tam tikrų papildomų lankstumo priemonių, padedančių laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių (pvz., leidžiamoji nuokrypa arba kumuliacija).

 

Konkretiems produktams taikomų ES prekybos susitarimų taisyklių pavyzdžiai

 • Pridėtinės vertės taisyklė – visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinės dalies
 • Tarifinio klasifikavimo pasikeitimas – dėl gamybos proceso pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinis klasifikavimas, pavyzdžiui, popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis).
 • Specialios operacijos. Reikalingas specialus gamybos procesas, pavyzdžiui, verpimas verpalams, tokios taisyklės dažniausiai taikomos tekstilės ir drabužių bei chemijos sektoriuose.
 • Galima derinti šias skirtingas taisykles, laikantis skirtingų taisyklių pakaitomis arba jas derinant.

Patarimai, padėsiantys laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimas suteikia papildomo lankstumo, padedančio laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistino nuokrypio ar kumuliacijos.

Leidžiamoji nuokrypa
 • ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarime leidžiamojo nuokrypio taisyklė leidžia gamintojui naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, iki 15 proc. produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).
 • šis nuokrypis negali būti naudojamas siekiant viršyti jokias konkretiems produktams taikomose taisyklėse nurodytas kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios leidžiamosios vertės ribas.
 • konkretūs leidžiamieji nuokrypiai taikomi Suderintos sistemos 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams ir drabužiams, įtrauktiems į 1 priedo „Įvadinės pastabos“ 5–6 pastabas.
Kaupimas

ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarime numatyta:

 • dvišalė kumuliacija, pagal kurią PAVB EPS valstybės kilmės medžiagas galima laikyti ES kilmės medžiagomis (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti.
 • visišką kumuliaciją,pagal kurią vertinant, ar atitinkate konkrečiam produktui taikomą taisyklę, galima atsižvelgti į ES atliktą kilmės statuso neturinčių medžiagų apdorojimą ar perdirbimą PAVB EPS valstybėje (ir atvirkščiai).
 • įstrižinė kumuliacija, pagal kurią i) bet kurios PAVBEPS  valstybės, kitos Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno EPS valstybės arba ES užjūrio šalies ar teritorijos kilmės medžiagos ir ii) tose šalyse atliktos operacijos ar perdirbimas gali būti laikomi atitinkamai turinčiais kilmės statusą arba atliktais PAVB EPS valstybėje arba ES, kai jie naudojami produktui gaminti, jei tenkinamos tam tikros sąlygos, įskaitant tai, kad abi šalys, kurių kilmės šalis yra bendra, yra sudariusios administracinio bendradarbiavimo susitarimus. Ši kumuliacija netaikoma i) Ramiojo vandenyno kilmės medžiagoms, klasifikuojamoms HS 1604–1605 pozicijose, ir ii) Pietų Afrikos kilmės medžiagoms, kurių negalima importuoti į ES netaikant muitų ir kvotų.   
 • kumuliacija, susijusi su medžiagomis, kurioms ES taikomas didžiausiopalankumo režimo bemuitisrežimas, pagal kurį PAVB EPS valstybės eksportuotojai gali skaičiuoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurioms jas importuojant į ES būtų taikomas bemuitis ir bekvotis režimas pagal ES didžiausio palankumo režimo tarifus, tarsi jos būtų tos PAVB EPS valstybės kilmės, kai jos panaudojamos toje valstybėje pagamintam produktui gaminti, su sąlyga, kad šiai medžiagai iš kilmės šalies netaikomi antidempingo arba priemonių vengimo muitai
 • kitų šalių,  kurioms taikomas lengvatinis įvežimas į ES be muitų ir kvotų, kilmės medžiagų kumuliacija, pagal kurią šalių, kurioms taikomas bemuitis ir bekvotis įvežimas į ES, kilmės medžiagas galima laikyti PAVB EPS valstybės kilmės medžiagomis, jei jos naudojamos produktui gaminti, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Ši kumuliacija šiuo metu netaikoma.
Nukrypti leidžiančios nuostatos

PAVB EPS valstybės prašymu tam tikromis sąlygomis galėtų būti suteikta konkreti nukrypti leidžianti nuostata, kad konkretiems konkrečių šalių kilmės produktams būtų galima taikyti švelnesnes kilmės taisykles. Šiuo metu netaikomos jokios konkrečios nukrypti leidžiančios nuostatos.

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Protokole nurodytus reikalavimus, pvz., nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo arba tiesioginio vežimo taisyklės:

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į PAVB EPS valstybę (ir atvirkščiai) jų toliau neperdirbant trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės priežiūroje, pavyzdžiui:

 • ženklų, etikečių, plombų ar kitų dokumentų, kuriais užtikrinama atitiktis konkretiems importuojančios šalies vidaus reikalavimams, pridėjimas arba tvirtinimas
 • Produktų konservavimas geromis sąlygomis
 • sandėliavimas
 • siuntų skaidymas

Kilus abejonių, muitinė gali prašyti, kad deklarantas pateiktų atitikties įrodymus, kurie gali būti pateikiami bet kokiomis priemonėmis, įskaitant sutartinius transporto dokumentus, pavyzdžiui, konosamentus, arba faktinius ar konkrečius įrodymus, pagrįstus pakuočių ženklinimu ar numeracija, arba bet kokius įrodymus, susijusius su pačiomis prekėmis.

Muito grąžinimas

Pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą leidžiama grąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudotas pagal lengvatinį tarifą eksportuojamam produktui gaminti.

Kilmės procedūros

Kilmės procedūros, susijusios su prašymu taikyti lengvatinį tarifą ir muitinės atliekamu tikrinimu, nustatytos IV antraštinėje dalyje dėl kilmės įrodymo ir V antraštinėje dalyje dėl administracinio bendradarbiavimo tvarkos.

Kaip prašyti lengvatinio tarifo?

Norėdami pasinaudoti lengvatiniu režimu, turite pateikti kilmės įrodymą.

 • Jums taip pat reikės
 • kilmės įrodymas galioja 10 mėnesių nuo išdavimo dienos;
 • nereikalaujama pateikti kilmės įrodymo, kai:
  • bendra produktų vertė mažų pakuočių atveju neviršija 500 EUR, arba
  • 1 200 EUR produktams, kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis
EUR.1 judėjimo sertifikatas
 • EUR.1 sertifikato pavyzdys yra įtrauktas į III priedą ir pateikia jo pildymo instrukcijas.
 • EUR.1 judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė.
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą;
Kilmės deklaracija (eksportuotojo savideklaracija)

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas yra ES arba PAVB EPS valstybės kilmės, pateikdami kilmės deklaraciją. Tai gali būti padaryta

 • patvirtintas eksportuotojas arba
 • bet kuris eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė neviršija 6 000 EUR.

 

Patvirtinti eksportuotojai

Eksportuojančios šalies muitinė gali leisti bet kuriam eksportuotojui, dažnai siunčiančiam produktus pagal šį Susitarimą, surašyti kilmės deklaracijas neatsižvelgiant į atitinkamų produktų vertę.

Tokio leidimo siekiantis eksportuotojas turi pateikti muitinei visas garantijas, būtinas produktų kilmės statusui ir atitikčiai kitiems šio protokolo reikalavimams patikrinti.

Muitinė gali panaikinti patvirtinto eksportuotojo statusą bet kokio piktnaudžiavimo atveju.

 

Kas turėtų būti nurodyta kilmės deklaracijoje?

 • kad surašytų kilmės deklaraciją, eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente turėtų uždėti, antspauduoti arba atspausdinti šią deklaraciją (atitinkama kalba): „Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. ... ) deklaruoja, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra ... preferencinės kilmės.“
 • kilmės deklaracijos tekstas gali būti surašytas bet kuria oficialiąja ES kalba ir pateikiamas IV priede. Pasitarkite su savo muitine dėl bet kokių papildomų reikalavimų, kuriuos ji gali turėti.
 • kilmės deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, šis reikalavimas jums netaikomas, jei savo muitinei pateikiate raštišką įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už bet kokią jūsų tapatybės deklaraciją.

Pateikimas

 • Kilmės deklaraciją eksportuotojas gali surašyti, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, jeigu ji importuojančioje šalyje pateikiama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo joje nurodytų produktų importo.
 • Pildydami kilmės deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmės statusą.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuotas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimas grindžiamas šiais principais:

 • tikrinimas grindžiamas importuojančios ir eksportuojančios Šalies muitinių administraciniu bendradarbiavimu;
 • produktų kilmės patikrinimus atlieka vietos muitinė – importuojančios Šalies vizitai pas eksportuotoją neleidžiami

Eksportuojančios Šalies institucijos nustato kilmę ir praneša rezultatus importuojančios Šalies institucijoms.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • sužinoti apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos prekės turi atitikti, kad jas būtų galima importuoti į Europos Sąjungą;
 • duomenų bazėje „My Trade Assistant“ ieškokite konkrečių taisyklių ir reglamentų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai;

Sveikatos ir saugos reikalavimai (SFS)

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Norėdami sužinoti, kaip įrodyti savo produktų kilmę, kad galėtumėte prašyti taikyti lengvatinius tarifus, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, žr. pirmiau pateiktą skirsnį apie kilmės taisykles.

Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia norint importuoti į Europos Sąjungą.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras apskritai rasite Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Į EPS įtrauktas dvišalis ES ir Pietų Afrikos protokolas dėl geografinių nuorodų apsaugos ir dėl prekybos vynais ir spiritiniais gėrimais.

 • ES saugo daugiau kaip 100 Pietų Afrikos pavadinimų, pavyzdžiui, garsiąją Pietų Afrikos infuziją „Rooibos“, ir daugybę vynų pavadinimų, pavyzdžiui, „Stellenbosch“ ir „Paarl“.
 • Pietų Afrikoje saugoma daugiau kaip 250 ES maisto produktų, vynų ir spiritinių gėrimų kategorijų pavadinimų.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, kitos nei Pietų Afrika šalies gamintojas negali parduoti arbatos, perdirbtos iš jo teritorijoje esančios gamyklos, simboliškai svarbiu pavadinimu „Rooibos“. Tas pats pasakytina ir apie ES tradicinius produktų pavadinimus.

Prekyba paslaugomis

Viešieji pirkimai

Investicijos

Kitos sritys

Konkurencija

 • ES nutraukė eksporto subsidijas visiems produktams, eksportuojamiems į PAVB EPS šalis
 • ES iki minimumo sumažino priemones, darančias poveikį gamybai ir prekybą iškraipantį poveikį
 • jei dėl importo iš Europos padidėjimo kyla grėsmė vietos pramonei, EPS leidžiama imtis priemonių pramonės sektoriams ir besikuriančiai pramonei apsaugoti;

Ginčų sprendimas

Pagal PAVB EPS ginčai sprendžiami konsultuojantis arba tarpininkaujant, o galiausiai – arbitražo tvarka. Po arbitražo proceso šalis atsakovė imasi visų būtinų priemonių sprendimui įvykdyti. Neatitikties atveju kita šalis turi teisę į kompensaciją arba jai leidžiama imtis visų tinkamų priemonių, pavyzdžiui, padidinti muitus.

Tvarus vystymasis

PAVB EPS aiškiai grindžiamas „esminiais ir pagrindiniais“ Kotonu susitarimo elementais, t. y. žmogaus teisėmis, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu. Todėl į susitarimą įtraukta viena iš tvirčiausių ES susitarimuose vartojamų formuluočių, susijusių su teisėmis ir darniu vystymusi.

 • „nevykdymo sąlyga“ reiškia, kad „atitinkamų priemonių“ (nustatytų Kotonu susitarime) galima imtis, jei kuri nors šalis nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su esminiais elementais. Tai gali apimti prekybos lengvatų taikymo sustabdymą.
 • bendroms EPS institucijoms pavesta stebėti ir vertinti EPS įgyvendinimo poveikį darniam Šalių vystymuisi. Pagal Kotonu susitarimą aiškus vaidmuo tenka pilietinei visuomenei ir parlamento nariams.

Regioninė integracija

PAVB EPS yra susijęs tiek su PAVB EPS šalių tarpusavio prekyba, tiek su prekyba su ES.

 • PAVB EPS kilmės taisyklėmis remiama naujų vertės grandinių plėtra regione. Kaupimo nuostatomis leidžiama ES pasienyje taikyti nuolaidų tarifus vaisiams, nuimtiems vienoje regiono šalyje, o vėliau konservuotiems ir konservuotiems kitoje. Tokios lanksčios kilmės taisyklės naudingos žemės ūkio maisto produktų, žuvininkystės ir pramonės sektorių įmonėms.
 • PAVB EPS suderinami Pietų Afrikos muitų sąjungos muitų tarifai, taikomi ES kilmės importui, ir taip pagerinamas muitų sąjungos veikimas. Tokiu būdu PAVB EPS stiprinama regioninė integracija.
 • kiekviena PAVB EPS valstybė sutiko, kad bet koks pranašumas, kurį ji suteikė ES, taip pat būtų suteiktas kitoms PAVB EPS valstybėms.

Gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba

ES teikia techninę pagalbą prekybai. Tai padeda šalims pritaikyti savo muitinės procedūras ir sumažinti biurokratizmą. Jums tai reiškia mažiau rūpesčių, kai susiduriate su muitine.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos