Kombinuotoji nomenklatūra

Kombinuotoji nomenklatūra (KN) yra ES aštuonių skaitmenų kodavimo sistema, kurią sudaro Suderintos sistemos (SS) kodai su kitais ES poskyriais. Jis padeda taikyti ES bendrąjį muitų tarifą ir teikia prekybos ES viduje bei tarp ES ir kitų pasaulio šalių statistinius duomenis.

Kaip tai vyksta?

Kiekviena nomenklatūros skiltis vadinama „KN kodu“. Jis turi 8 skaitmenų kodo numerį, po kurio pateikiamas aprašymas ir muito norma. Priklausomai nuo konkretaus atvejo, jame gali būti papildomas vienetas.

KN subpozicijos, nurodytos importo ir eksporto deklaracijose, nustato:

  • kokia muito norma taikoma konkrečiai prekei
  • kaip prekės traktuojamos statistikoje ir teisės aktuose

Kas įtraukta į nomenklatūrą?

  • preliminarios nuostatos (bendrosios klasifikavimo taisyklės, su muitais ar nomenklatūromis susijusios taisyklės ir kt.)
  • prekių aprašymai
  • papildomas skyrius ir (arba) skyriaus pastabos ir išnašos, susijusios su KN poskyriais
  • konvencinio muito normos. ES įsipareigojimai dėl muitų tarifų PPO ir kai kurie ES autonominiai muitai
  • papildomi matavimo vienetai
  • su tarifais susijusių priedų rinkinys (žemės ūkis, chemija ir t. t.) ir speciali kodavimo sistema (98 ir 99 skirsniai);

Pateikiama Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede. Nomenklatūra atnaujinama kasmet ir skelbiama ES oficialiajame leidinyje.

Kad jums būtų lengviau, naudokitės Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimais, kuriuose pateikiami išsamūs paaiškinimai dėl kiekvienos produktų kategorijos. Atminkite, kad aiškinamosios pastabos nėra teisiškai privalomos.

Produktų klasifikavimo pavyzdys

SS skirsnis

2 skaitmenys

18 Kakavos ir kakavos preparatai

HS pozicijos

4 skaitmenys

1806 Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

SS subpozicija

6 skaitmenys

1806 10 Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus ar saldiklių

KN subpozicija

8 skaitmenys

1806 10 15 Kurių sudėtyje nėra sacharozės arba kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro mažiau kaip 5 % masės

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos