Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

ES ir Moldovos išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė

2014 m. birželio mėn. ES ir Moldovos Respublika pasirašė asociacijos susitarimą, kuris visiškai galioja nuo 2016 m. liepos mėn. Išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė (IVLPE) yra neatskiriama Susitarimo dalis. Taip mažinami tarifai, kuriuos Europos įmonės taiko eksportuodamos prekes į Moldovą, ir muitinės procedūros tampa veiksmingesnės. Be to, susitarimas dar labiau palengvina prekybą laipsniškai derindamas Moldovos teisės aktus, taisykles ir procedūras, įskaitant standartus, su ES teisės aktais, taisyklėmis ir procedūromis.

Glaustai apie susitarimą

Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas pasirašytas 2014 m. birželio mėn. ir visiškai galioja nuo 2016 m. liepos mėn.

Žr. visą susitarimo tekstą ir priedus.

Kokia nauda jūsų įmonei?

Asociacijos sutartis

 • palengvina jūsų eksportą į Moldovos Respubliką (toliau – Moldova) ir importą iš jos
 • sumažinami tarifai ir sudaromos sąlygos veiksmingai ir greitai atlikti muitinės procedūras

Be to, susitarimu nustatomas laipsniškas Moldovos teisės aktų, taisyklių ir procedūrų derinimo su ES teisės aktais, taisyklėmis ir procedūromis procesas, pavyzdžiui, standartų srityje, taip sudarant dar palankesnes sąlygas prekiautojams.

Kas gali eksportuoti iš ES į Moldovą pagal ES ir Moldovos asociacijos susitarimą?

Jei esate ES valstybėje narėje registruota bendrovė ir gavote galiojančią muitinės deklaraciją, o prireikus ir eksporto licenciją, galite eksportuoti pagal ES ir Moldovos asociacijos susitarimą.

Kas gali eksportuoti į ES iš Moldovos pagal ES ir Moldovos asociacijos susitarimą?

Kad galėtumėte eksportuoti į ES pagal ES ir Moldovos susitarimą, turite būti Moldovos Respublikoje registruota bendrovė.

 

ES yra viena iš didžiausių Moldovos prekybos partnerių. Pagrindinės ES ir Moldovos prekybos prekės apima mašinas ir prietaisus, augalinius produktus, tekstilę ir tekstilės gaminius, taip pat netauriuosius metalus.

Tarifai

Pramoninės prekės

Susitarimo laikino įsigaliojimo dieną ES panaikino visus muitų tarifus pramonės produktams iš Moldovos, o Moldova per pereinamąjį 3–5 metų laikotarpį pradėjo laipsniškai panaikinti muitų tarifus tam tikriems produktams, pavyzdžiui:

 • tam tikrų rūšių plastikas ir panašūs gaminiai
 • baldai
 • įvairūs tekstilės gaminiai (pvz., kilimai ir drabužiai)

Moldova visiškai panaikino muitų tarifus šiems produktams iki 2019 m. rugsėjo 1 d.

Žemės ūkio prekės

Susitarimu taip pat sumažinami žemės ūkio produktams taikomi tarifai.

Moldova sutiko panaikinti muitų tarifus daugumai savo žemės ūkio produktų po ne ilgesnio kaip dešimties metų pereinamojo laikotarpio. Tai svarbu, pavyzdžiui,

 • vynai
 • kai kurie maisto produktai

Be to, Moldova įsipareigojo panaikinti muitų tarifus pagal specialias tarifines kvotas (TK) kai kuriems jautriems produktams, kaip antai:

 • kiauliena
 • paukščiai
 • pieno produktai
 • perdirbti mėsos produktai
 • cukrus

Šių produktų eksportui į Moldovą ES taikomos tarifinės kvotos nustatytos XV-D priede pateiktame nuolaidų sąraše:

Moldova. tarifinė kvota (tonomis)

 

2020

2021

2022

1 Kiauliena *

4,500

5,000

5,500

2 Naminiai paukščiai *

5,000

5,500

6,000

3 Pienininkystė *

1,500

2,000

 

4 Perdirbta mėsa

1,700

   

5 Cukrūs *

7,000

8,000

9,000

6 Saldikliai

640

   

* kiaulienos, paukštienos, pieno ir cukraus kvotos peržiūrėtos 2020 m.

Savo ruožtu nuo pirmos dienos ES panaikino savo tarifus žemės ūkio produktams, išskyrus konkrečius jautrius produktus, kuriems ji taip pat nustatė tarifines kvotas. Tai reiškia, kad kiekvienais metais be muitų galima prekiauti tik nedideliu „jautrių“ produktų kiekiu. Tikslios sumos nustatytos Asociacijos susitarimo 15A priede.

Šių produktų eksportui į ES Moldovoje taikomos tarifinės kvotos yra apibrėžtos XV-A priede „Produktai, kuriems taikomos metinės neapmuitinamos tarifinės kvotos“ (Sąjunga):

ES tarifinė kvota (tonomis) *

Pomidorai 2,000
Česnakai 220
Valgomosios vynuogės 20,000
Obuoliai 40,000
Šviežios vyšnios 1,500,000
Slyvos 15,000
Vynuogių sultys 500

* Šios kvotos valdomos vadovaujantis principu „pirmas atėjai, pirmas gavai“. Paraiškų teikimo laikotarpis – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Prieš eksportuodami patikrinkite kiekvienos taikomos kvotos likutį.

Jei į ES įvežamas importas viršys šias tarifines kvotas, bus taikomas DPS muitas. Be to, atkreipkite dėmesį į tai, kad tam tikriems vaisiams ir daržovėms reikia mokėti įvežimo į ES kainas. Taip yra, pavyzdžiui, pomidorų atveju. Tai reiškia, kad papildomi mokesčiai gali būti pridedami prie jūsų prekės importo mokesčių, jei jos importo kaina yra mažesnė už nustatytą įvežimo kainą.

Be to, XV-C priede pateikiamas žemės ūkio produktų, kuriems ES gali taikyti kovos su priemonių vengimu tvarką, sąrašas. Tai reiškia, kad jei importas iš Moldovos viršija tam tikrą lygį, ES leidžiama šešiems mėnesiams sustabdyti mažesnius muitų tarifus šiems produktams.

Susitarimu neleidžiama taikyti eksporto muitų. Į ją taip pat įtraukta vadinamoji status quo išlyga. Ši sąlyga reiškia, kad nei ES, nei Moldova negali nei didinti muitų, nei nustatyti naujų muitų, taikomų kitos šalies prekėms. Susitarimu taip pat draudžiami kiekybiniai importo ir eksporto apribojimai (išskyrus apribojimus, leidžiamus pagal PPO taisykles, pvz., GATT XI straipsnį).

 

Sužinokite, kokia tarifo norma taikoma jūsų produktui „ Mano prekybos asistentas „.

Kilmės taisyklės

Šiame skirsnyje pateikiamos pagrindinės prekybos susitarimo kilmės taisyklės ir kilmės procedūros.

Kilmė – prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė priklausomybė“. Jei tema nauja, galite rasti įžangą apie pagrindines sąvokas dalyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį tarifą, jis turi atitikti tam tikras taisykles, kuriomis įrodoma jo kilmė.

Kur rasti kilmės taisykles?

Pagal Asociacijos susitarimą su Moldova taikomos kilmės taisyklės apibrėžtos Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos (toliau – PEM konvencija) I priedėlyje. Šios taisyklės šiuo metu peržiūrimos ir 2021 m. viduryje turėtų būti taikomos naujos alternatyvios kilmės taisyklės, įskaitant nuostatas dėl kumuliacijos, sąlyginio apmokestinimo muitais, leistino nuokrypio ir nekeitimo taisyklės (žr. toliau), kurios bus sušvelnintos.

PEM konvencijos dėl kilmės taisyklių tikslas – nustatyti bendras kilmės ir kumuliacijos taisykles tarp 25 susitariančiųjų šalių (ES, ELPA, Balkanų šalių ir ES pietinių ir rytinių kaimyninių šalių LPS partnerių) ir ES, siekiant palengvinti prekybą ir integruoti tiekimo grandines šioje zonoje.

PEM Susitariančiųjų Šalių sąrašas

Išsami informacija apie visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių sistemą pateikiama Naudotojo vadove.

Ar mano produktas yra ES arba Moldovos kilmės pagal PEM konvenciją?

Kad jūsų produktui pagal PEM konvenciją būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą, jis turi būti ES arba Moldovos kilmės.

Produktas „kilęs iš“, jei jis yra:

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus skyriuje nurodytus taikytinus reikalavimus, tokius kaip nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas, ir tiesioginio vežimo taisyklę. Be to, esama tam tikrų papildomų lankstumo galimybių, kad galėtumėte laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistino nuokrypio arba kumuliacijos.

 

Pagrindinių konkretiems produktams taikomų taisyklių, nustatytų ES prekybos susitarimuose, pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkto kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros jo gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinės dalies
 • tarifinės klasifikacijos pakeitimas – dėl gamybos proceso pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinė klasifikacija – pavyzdžiui, popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčių plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • konkrečios operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pavyzdžiui, pluošto verpimas į verpalus – tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės aprangos ir chemijos sektoriuose.

 

Taikytinas konkretiems produktams taikomas taisykles galite rasti mano prekybos asistente.

Patarimai, kaip laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimu suteikiama daugiau lankstumo, kad jums būtų lengviau laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistinų nuokrypių arba kumuliacijos.

Nuokrypis
 • pagal leistino nuokrypio taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, iki 10 % produkto gamintojo kainos EXW sąlygomis.
 • šis nuokrypis negali būti taikomas siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribą.
 • Konkretūs leistini nuokrypiai taikomi tekstilei ir drabužiams, priskiriamiems SS 50–63 skirsniams, kurie yra įtraukti į II priedo sąrašo įvadines pastabas, I priedo 5 –6 pastabas
Kumuliacija

PEM konvencijoje numatyti trys kumuliacinės kilmės būdai

 • dvišalė kumuliacija – Moldovos kilmės medžiagos gali būti laikomos ES kilmės medžiagomis (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti ES.
 • Įstrižinė kumuliacija – medžiagos, kurių kilmės šalis yra viena PEM konvencijos Susitariančioji Šalis, gali būti laikomos kitos Susitariančiosios Šalies kilmės medžiagomis, kai vertinama, ar galutinis produktas, eksportuojamas į trečiąją Susitariančiąją Šalį visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių zonoje
  , turi lengvatinį patekimą į rinką. tačiau įstrižinė kumuliacija taikoma tik tuo atveju, jei visos susijusios Susitariančiosios Šalys yra sudariusios Prekybos susitarimą ir tos šalys taiko tas pačias kilmės taisykles. Patikrinkite matricą (lentelę, kurioje pateikti visi galiojantys susitarimai pagal PEM konvenciją), kurioje nurodytos susitariančiosios šalys, su kuriomis Moldova gali taikyti įstrižinę kumuliaciją. 2020 m. balandžio mėn. bendros ES ir Moldovos Respublikos partnerės, atitinkančios įstrižinės kumuliacijos reikalavimus, buvo Turkija ir Vakarų Balkanai (partnerės pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą (CEFTA)).
 • Visiška kumuliacija – PEM Susitariančiojoje Šalyje atliktas apdorojimas arba perdirbimas gali būti laikomas kitoje PEM Susitariančiojoje Šalyje atliktomis operacijomis, neatsižvelgiant į tai, ar perdirbimo pakanka kilmės statusui suteikti,
  Moldova gali taikyti visišką kumuliaciją prekyboje tarp VELPS šalių.

 

Kaip veikia įstrižinė kumuliacija?

Įstrižinė kumuliacija taikoma kelioms skirtingoms šalims, kurioms taikomos tos pačios kilmės taisyklės ir kurios tarpusavyje yra sudariusios prekybos susitarimus. Taip yra tada, kai bet kurios šalies prekių gamintojas gali importuoti medžiagas ir jas naudoti taip, lyg jos būtų kilusios iš savo šalies. Pavyzdžiui, pagal PEM konvenciją Moldovos prekiautojas, gaminantis eksportui į ES skirtus drabužius, gali naudoti Turkijos kilmės audinius drabužiams gaminti ir laikyti juos Moldovos kilmės produktais. Dvigubo transformavimo reikalavimas, t. y. audinių gamyba iš (kilmės statuso neturinčių) verpalų ir drabužių gamyba, įvykdytas, o eksportuojami į ES drabužiai laikomi Moldovos kilmės drabužiais, todėl jie galės laisvai patekti į ES rinką.

Daugiau paaiškinimų dėl PEM kumuliacijos galima rasti čia.

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Konvencijos reikalavimus, pvz., nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo arba tiesioginio vežimo taisyklės reikalavimus.

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Moldovą (ir atvirkščiai) arba per susitariančiųjų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, teritorijas toliau jų neperdirbant trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės priežiūroje, pavyzdžiui:

 • iškrovimas
 • perkrovimas
 • visos kitos operacijos, skirtos gerai produktų būklei išsaugoti

Įrodymai, kad šios sąlygos įvykdytos, pateikiami importuojančios šalies muitinei, pateikiant:

 • Bendrasis transporto dokumentas (pvz., važtaraštis), apimantis vežimą iš eksportuojančios šalies per trečiąją šalį, per kurią prekės buvo vežamos tranzitu.
 • trečiosios šalies, per kurią vežate prekes, muitinės išduotas sertifikatas
 • jei jų nėra, patvirtinamieji dokumentai

Muito grąžinimas

Pagal PEM konvenciją ES ir Moldovos prekyboje neįmanoma susigrąžinti muitų, anksčiau sumokėtų už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas gaminant produktą, kuris eksportuojamas taikant lengvatinį tarifą.

Kilmės procedūros

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Procedūros nustatytos V antraštinėje dalyje „Kilmės įrodymas„ir VI antraštinėje dalyje „Administracinio bendradarbiavimo tvarka“. Juose paaiškinama, pvz., kaip deklaruoti produkto kilmę, kaip prašyti lengvatų arba kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kaip prašyti lengvatinio tarifo

Norėdami pasinaudoti lengvatiniu tarifu, importuotojai turi pateikti kilmės įrodymą.

Kilmės įrodymas gali būti:

Kilmės įrodymas galioja 4 mėnesių nuo išdavimo dienos.

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatai

 • EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė.
 • III a ir III b prieduose pateikiami EUR.1 ir EUR-MED sertifikatų pavyzdžiai ir pateikiami jų pildymo nurodymai.
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą.

Daugiau paaiškinimų, kaip naudoti EUR.1 arba EUR-MED sertifikatą, pateikta vadovo 72 puslapyje.

Kilmės deklaracija arba EUR-MED kilmės deklaracija

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas yra kilęs iš ES arba PEM konvencijos susitariančiosios šalies, pateikdami kilmės deklaraciją. Kilmės deklaraciją gali pateikti:

 • patvirtintas eksportuotojas
 • bet kuris eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė neviršija 6,000 EUR.
Kaip pateikti kilmės deklaraciją

Eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente turėtų įrašyti, antspauduoti arba atspausdinti šią deklaraciją, pagal kurią identifikuojamas produktas (IVa priedas):

„Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr.... ) deklaruoja, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... lengvatinės kilmės.“

Kaip parengti EUR-MED kilmės deklaraciją

Šiuo atveju deklaracija yra tokia (IV b priedas):

„Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr....) deklaruoja, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... lengvatinės kilmės.

Kumuliacija taikoma su... (šalies (-ių) pavadinimas (-ai)).

– kumuliacija netaikoma

Kilmės deklaracija gali būti pateikiama bet kuria oficialia ES kalba arba oficialiomis PEM zonos kalbomis, kaip nurodyta IV a ir b prieduose (pareiškimas dėl kumuliacijos visada turėtų būti anglų kalba).

Kilmės deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, jums šis reikalavimas netaikomas, jeigu savo muitinei raštu įsipareigojate prisiimti visą atsakomybę už bet kokią jūsų tapatybę patvirtinančią deklaraciją.

Kilmės patikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Tikrinimas grindžiamas

 • importuojančių ir eksportuojančių šalių muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • vietos muitinės atliekami patikrinimai. Importuojančiai Šaliai neleidžiama vykti pas eksportuotoją

Eksportuojančios šalies valdžios institucijos galutinai nustato kilmę ir praneša importuojančios šalies valdžios institucijoms rezultatus.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

Moldova ėmėsi veiksmų savo teisės aktams, standartams ir procedūroms, susijusiems su techninėmis prekybos kliūtimis, suderinti su ES teisės aktais, standartais ir procedūromis. Tai palengvina prekybą tarp Moldovos ir ES.

Moldova suderino teisės aktus, įskaitant

 • produktų akreditavimas ir rinkodara. Jame nustatomi atitikties vertinimo procedūrų moduliai.
 • bendra gaminių sauga, nustatant kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant, ar gaminys yra saugus, ir nustatant, kada uždrausti gaminį, nes jis kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai

Šių teisės aktų ir kitų teisės aktų, kuriuos įgyvendino Moldova, sąrašas pateiktas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XVI priede.

Moldova taip pat susitarė apytiksliai

 • įvairių gaminių, įskaitant mašinas, liftus, žaislus, medicinos prietaisus ir paprastuosius slėginius indus, saugos reikalavimai
 • Gaminiai, kuriems nereikia „ Conformité Européenne“ (CE) ženklo, pvz., kosmetikos gaminiai, motorinės transporto priemonės, cheminės medžiagos ir vaistai

Kalbant apie standartus, Moldova:

 • priima tarptautinius ir Europos standartus pagal geriausią praktiką
 • įsipareigojusios panaikinti bet kokius prieštaraujančius nacionalinius standartus. Tai apima visus prieštaraujančius GOST standartus (Gosudarstvenny Standart), naudojamus posovietinėse valstybėse – Moldovos nacionalinė standartizacijos įstaiga įsteigė septynis techninius komitetus, kad nustatytų prieštaraujančius panaikintinus standartus.

 

Jei prekes į ES norite importuoti iš Moldovos gamintojo, kuris pasirinko naudoti savo specifikacijas iš Moldovos, turite gauti gamintojo pasirašytą ES atitikties deklaraciją.

ES atitikties deklaracija patvirtinama ir deklaruojama, kad atitinkami produktai atitinka susijusius reikalavimus ir standartus. Po to gamintojas prie savo prekių gali pritvirtinti „ Conformité Européenne „(CE) ženklą, kuris rodo, kad jis atitinka ES standartus.

Jeigu jūsų gamintojas nusprendžia įrodyti atitiktį ES atitikties deklaracijoje, tai gali kainuoti daugiau pinigų ir laiko nei darbas pagal suderintus ES standartus, kuriais užtikrinamas lygiavertiškumas.

Žiūrėkite darniuosius standartus, sugrupuotus pagal galiojančias produktų direktyvas.

Kontaktai dėl techninių reikalavimų

Kaip žinosiu, kad į ES importuojamos prekės atitinka ES teisės aktus ir standartus?

Jei importuojate į ES prekes, kurios kelia didelę riziką viešajam interesui (pvz., slėginius indus, liftus ir tam tikras mašinas), atitikties vertinimą turi atlikti paskelbtoji įstaiga (kuri paprastai yra speciali organizacija, pvz., Moldovos vyriausybės akredituotos laboratorijos arba tikrinimo ir sertifikavimo įstaigos).

Ekonomikos ir infrastruktūros ministerija stebi pavaldžias institucijas, atsakingas už atitikties vertinimo procedūras, metrologinius patikrinimus ir įmonių akreditavimą. Šios institucijos apima:

Atkreipkite dėmesį į tai, kad daugelio prekių atveju turėsite gauti privalomą sertifikatą, kurį gali išduoti viena iš akredituotų atitikties vertinimo institucijų.

ES ir Moldova šiuo metu rengia tokio tipo abipusio pripažinimo susitarimą, pagal kurį tam tikrus atitikties reikalavimus atitinkančius pramonės produktus būtų galima pateikti rinkai be papildomų bandymų ar atitikties procedūrų.

Sveikatos ir saugos reikalavimai – SFS

Maisto sauga, gyvūnų ir augalų sveikata

Kalbant apie prekybą augalais, žemės ūkio ir maisto prekėmis, kuri yra žmonių ir gyvūnų sveikatos ir saugos pažintinis asmuo, Moldova sutiko suderinti ES teisės aktus, įskaitant:

 • žemės ūkio maisto produktų saugos taisyklės
 • specialios gyvūnų pašarams taikomos taisyklės
 • genetiškai modifikuotų organizmų taisyklės
 • veterinarinėms prekėms taikomos taisyklės

Visų produktų, kuriems taikomas šis susitarimas, sąrašas pateiktas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XVII-A priede.

Ar ketinate importuoti prekes į ES iš Moldovos?

 • Jūsų prekės turi būti užregistruotos Nacionalinėje maisto saugos agentūroje (ANSA).
 • turite pateikti deklaraciją, kuria ANSA informuojama apie konkrečias importuojamas prekes.
 • turite gauti Moldovoje išduotą fitosanitarinį sertifikatą, pagal kurį jūsų prekės gali būti įvežtos į ES.

Pastaba

 • jei importuojate į ES prekes, kurios įtrauktos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) sąrašą kaip rūšys, tai daryti bus leidžiama tik gavus Moldovos žemės ūkio, regioninės plėtros ir aplinkos ministerijos leidimą. Ar jūsų prekė įtraukta į sąrašą? Sužinok čia!
 • jei importuojate į ES nuodingas chemines medžiagas, turite gauti importo leidimą iš Moldovos žemės ūkio ministerijos.
 • jei importuojate nuodingas chemines medžiagas, turite kreiptis į savo nacionalinį oficialų kontaktinį centrą (OCP).

Nacionalinei maisto saugos agentūrai priskirtas Gyvūnų sveikatos departamentas yra atsakingas už gyvų gyvūnų veterinarinę kontrolę Moldovoje. Išsamių nuostatų, kaip elgtis su gyvūnų, augalų ir žuvų ligomis, sąrašas pateiktas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XVIII-A priede.

Kontaktai sanitarijos ir (arba) fitosanitarijos reikalavimų (SFS) klausimais

Techninės prekybos kliūtys

Nors techninės taisyklės yra svarbios, jos kartais gali tapti kliūtimis tarptautinei prekybai ir todėl jums, kaip eksportuotojui, gali būti didelė našta.

 • jei manote, kad susiduriate su prekybos kliūtimi, dėl kurios sulėtėja jūsų verslo veikla arba užkertamas kelias eksportui, galite mums pasakyti:
 • užpildydama internetinę formą pranešti, kas sustabdo jūsų eksportą į Moldovą. ES išnagrinės jūsų padėtį ir imsis atitinkamų veiksmų.

Kreipkitės į mus

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Susitarimu užtikrinamos skaidresnės ir paprastesnės muitinės procedūros siekiant palengvinti prekybą ir sumažinti įmonių išlaidas.

Dokumentai

Nuoseklūs vadovai apibūdina įvairių rūšių dokumentus, kuriuos turėtumėte parengti savo produktų muitiniam įforminimui.

Priklausomai nuo jūsų produkto, muitinė gali reikalauti visų arba kai kurių toliau nurodytų elementų.

 • Prekybinė sąskaita faktūra (konkrečius jos formos ir turinio reikalavimus rasite „Mano prekybos asistentas“)
 • pakuočių sąrašas
 • Tam tikrų prekiųimporto licencijos
 • Sertifikatai, kuriais patvirtinama, kad jūsų produktas atitinka privalomas gaminių taisykles, pvz., sveikatos ir saugos reikalavimus, ženklinimą ir pakavimą.
 • Kilmės įrodymas– kilmės deklaracija

Patikslinama, kad galite prašyti privalomosios tarifinės informacijos ir (arba) privalomosios kilmės informacijos iš anksto.

Daugiau informacijos apie tai, kokius dokumentus reikia pateikti atliekant savo produkto muitinį įforminimą, rasite mano prekybos asistente.

Kilmės įrodymo ir tikrinimo procedūros

Aprašymus, kaip įrodyti savo produktų kilmę, kad jiems būtų galima taikyti lengvatinius muitų tarifus, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, rasite skirsnyje apie kilmės taisykles.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras galima rasti Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Susitarimu saugomos jūsų intelektinės nuosavybės teisės importuojant ir (arba) eksportuojant jūsų prekes į Moldovą.

Prekių ženklai ir autorių teisės

ES ir Moldovos susitarime nustatyta sąžininga ir skaidri prekių ženklų registravimo sistema. Jeigu prekės ženklo administracija atmeta jūsų paraišką, sprendimas turi būti jums perduotas raštu, nurodant atmetimo priežastis.

Dizainas ir patentai

Jūsų nepriklausomai sukurti dizainai, turintys individualių savybių, saugomi registruojant iki 25 metų. Taip jums bus suteikta išimtinė teisė naudoti dizainą ir bus užkirstas kelias trečiosioms šalims, neturinčioms jūsų sutikimo, jį naudoti, atkurti, parduoti arba importuoti ir (arba) eksportuoti.

Geografinės nuorodos

Pagal ES ir Moldovos susitarimą įsteigtas specialus geografinių nuorodų komitetas stebi, kaip įgyvendinamas susitarimas, susijęs su geografinėmis nuorodomis, ir teikia ataskaitas Prekybos komitetui. Daugiau informacijos apie žemės ūkio produktų, maisto produktų, vyno rūšių ir spiritinių gėrimų geografines nuorodas pateikta ES ir Moldovos susitarimo XXX priede.

Kaip gauti apsaugą?

Moldovos autorių teisių apsaugos agentūra yra Valstybinė intelektinės nuosavybės agentūra (AGEPI). Ši agentūra tobulina teisinę sistemą ir ją pritaiko prie ES normų, taip pat didina visuomenės informuotumą ir stiprina gebėjimus teisėsaugos srityje.

Paraišką dėl intelektinės nuosavybės registracijos AGEPI galite pateikti internetu. Laikas, kurio reikia norint gauti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą Moldovoje, priklauso nuo apsaugos, kurios siekiate, pobūdžio.

 • autorių teisės: 15–30 dienų
 • prekių ženklai: 10–12 mėnesiai
 • patentas augalams: 1.5–3 metų
 • trumpalaikis išradimo patentas: 7–8 mėnesiai
 • ilgalaikis išradimo patentas: 17–18 mėnesiai
 • pramoninis dizainas: 10–12 mėnesiai
 • geografinės nuorodos, kilmės vietos nuorodos arba tradiciniai gaminiai: 10–12 mėnesiai

Prekyba paslaugomis

Tiek Moldovos vyriausybė, tiek ES labai skaidriai išdėstė esamus apribojimus ar išlygas dėl paslaugų teikimo. Moldovos konkrečių išlygų sąrašas pateiktas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XXVII-E – G prieduose.

Kaip naršote per priedus?

Į ES ir Moldovos asociacijos susitarimą įtraukti trys priedai su Moldovos išlygomis, kurie gali turėti įtakos jūsų verslui.

 • ketinate įsteigti įmonę Moldovoje?XXVII-E priede pateikiamas neigiamas visų paslaugų sektorių, prie kurių neturite prieigos, sąrašas. Tai reiškia, kad galite pasinaudoti galimybėmis visuose kituose į sąrašą neįtrauktuose sektoriuose.
 • domitės tarpvalstybine prekyba jūsų paslaugomis?XXVIII-F priede pateiktas paslaugų sektorių, prie kurių turite prieigą, sąrašas. Šiame sąraše nurodomi visi sektoriai, kuriuose leidžiama prekiauti.
 • ieškote absolventų stažuotojų ar pagrindinio personalo galimybių?XXVII-G priede išvardyti sektoriai arba jų pošakiai, kuriems taikomi apribojimai.
 • ar esate nepriklausomas profesionalus, ar sutartinių paslaugų teikėjas?XXVII-H priede išvardytos taikomos išlygos.
Kas gali įsteigti įmonę Moldovoje?

Jeigu

 • įmonė pagal ES ir Moldovos susitarimą gali įsteigti arba įsigyti savo verslo arba atstovybių Moldovoje arba ES.
 • ES ir Moldovos susitarimas suteikia jums galimybių kurti ir steigti savo verslą per jūsų kontroliuojamą savarankišką darbą arba įmones.

Šiomis išmokomis užtikrinama, kad su jumis būtų elgiamasi taip pat kaip su Moldovos piliečiais.

Tarpvalstybinis paslaugų teikimas

Sektoriuose, kuriems suteikta prieiga prie Moldovos, susitarimu panaikinami šie apribojimai:

 • dėl visos paslaugų sandorių arba turto vertės
 • dėl bendro paslaugų operacijų skaičiaus arba bendro paslaugų rezultatų kiekio

Jums taip pat bus leista teikti paslaugas Moldovai tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Moldovos piliečiams.

Laikinas buvimas kitoje šalyje

Pagal ES ir Moldovos susitarimą galite laikinai persikelti į Moldovą (arba ES) dirbti absolventu stažuotoju, verslo pardavėju arba įmonės vadovu toje šalyje.

Laikino buvimo laikotarpiai:

 • Bendrovės viduje perkeliamas asmuo (pagrindiniai Moldovos (arba ES) bendrovės darbuotojai arba absolventai stažuotojai) – iki 3 metų
 • Verslo svečias (pvz., keliaujantis į Moldovą (arba ES) arba verslo pardavėjas) – iki 90 dienų per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį
 • Absolventas stažuotojas, kuris nėra bendrovės viduje perkeliamas asmuo – iki 1 metų

ES ir Moldovos susitarimu taip pat sudaromos galimybės sutartinių paslaugų teikėjams konkrečiuose sektoriuose bet kurioje šalyje. Tačiau šiuo atžvilgiu paslaugų teikėjas privalo:

 • laikinai teikti aptariamą paslaugą kaip ūkio subjekto, su kuriuo sudaryta ne ilgesnė kaip 1 metų paslaugų sutartis, darbuotojas;
 • turėti bent 3 metų profesinės patirties šiame sektoriuje;
 • turėti universitetinį išsilavinimą arba kvalifikaciją, įrodančią lygiaverčio lygio žinias ir atitinkamą profesinę kvalifikaciją;

Daugiau informacijos apie darbuotojams, absolventams stažuotojams, verslo paslaugų pardavėjams ir sutartinių paslaugų teikėjams taikomas ribas pateikta ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XXVII-G ir XXVII-H prieduose.

Viešieji pirkimai

ES ir Moldova numato abipusę prieigą prie kiekvienos šalies viešųjų pirkimų rinkų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Tai pasakytina apie viešųjų pirkimų sutartis ir koncesijas tradiciniuose sektoriuose, taip pat komunalinių paslaugų sektoriuje.

ES ir Moldovos susitarimu taip pat užtikrinama, kad paraiškos dalyvauti konkurse abiejose šalyse būtų svarstomos sąžiningai, vienodai traktuojant vietos ir užsienio paraiškų teikėjus.

Susitarimu ES ir Moldova įpareigojamos užtikrinti, kad

 • visi numatomi viešieji pirkimai skelbiami viešai – tai daroma siekiant atverti rinką konkurencijai ir suteikti jums galimybę susipažinti su informacija apie numatomą viešąjį pirkimą prieš sudarant sutartį.
 • pateiktas nediskriminacinis sutarties dalyko aprašymas, kuriame nurodyti tinkami terminai ir kuris prieinamas visiems ekonominės veiklos vykdytojams.
 • jūs, kaip ekonominės veiklos vykdytojas, nediskriminuojamas, todėl jums gali būti atimta teisė dalyvauti konkurse.
 • skaidrus konkurso skyrimo procesas iki konkurso laimėtojo paskelbimo
 • galutinis sprendimas bus perduotas visiems pareiškėjams – jiems paprašius, atmesti pareiškėjai gaus paaiškinimą, kad galėtumėte išnagrinėti sprendimą.

MTender tinklo elektroninėje viešųjų pirkimų platformoje pateikiama lengviau prieinama informacija apie viešuosius pirkimus, įskaitant informaciją apie numatomą viešųjų pirkimų veiklą, galimybę susipažinti su elektroniniais konkurso dokumentais, automatinį viešųjų pirkimų biuletenį ir elektroninio konkurso šablono elektroniniams operatoriams sukūrimą.

Nuorodos, kontaktai, dokumentai

Nacionalinės institucijos

Atstovybės, prekybos rūmai ir verslo asociacijos

Kontaktai dėl techninių reikalavimų

Kontaktai sanitarijos ir (arba) fitosanitarijos reikalavimų (SFS) klausimais

Nacionalinės institucijos

Moldovos Ministro Pirmininko Ekonomikos taryba

Svetainė https://consecon.gov.md/en/misiune/

Ekonomikos ir infrastruktūros ministerijos Dvejopo naudojimo prekių prekybos kontrolės skyrius

Moldova yra Tarptautinės cheminio ginklo konvencijos (CWC) šalis ir stebi medžiagų, kurios gali būti naudojamos tokiems ginklams gaminti, importą. Todėl importui gali reikėti specialaus leidimo.

Sec ia control al circulaċiei mărfurilor cu dubla destina ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišiniovas, Moldova

Tel.:+ 373 22 250669

Faksas: + 373 22 234064

Moldovos nacionalinis bankas (BNM)

Už valiutos kontrolę ir stabilumą atsakingas Moldovos nacionalinis bankas (BNM). Nacionalinis finansinio stabilumo komitetas yra pavaldus BNM.

Banca Nač ională a Moldovei (BNM)

BD.Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Kišiniovas, Moldova

Tel.:FAKSAS + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldovos muitinė

Serviciul vamal al Republicii Moldova

STR. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišiniovas, Moldova

Tel.: FAKSAS + 373 22 574201, 574206

Skambučių centras: + 373 22 574111

Faksas: + 373 22 273061

El. paštas:Vama@customs.gov.md

SvetainėHttp://www.customs.gov.md/

Taršos prevencijos ir atliekų tvarkymo direktoratas prie Žemės ūkio ministerijos

Direction ia prevenire poluării Å i management ementul deċeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Å Mediului

STR. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiniovas, Moldova

Tel.: FAKSAS + 373 22 204512, 204525, 204526

Faksas: + 373 22 226858

Atstovybės, prekybos rūmai ir verslo asociacijos

Europos Sąjungos delegacija Moldovos Respublikoje

Delegacia Uniunii Europene în Republica Moldova

STR.M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišiniovas, Moldova

Tel: + 373 22505210

Faksas: + 373 22272622

El. paštas:Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Moldovos Respublikos misija Europos Sąjungoje

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Briuselis, Belgija

Tel.: + 32 27400660

Faksas: + 32 27400669

El. paštas:Mission.bru@mfa.gov.md

SvetainėMrmue.mfa.gov.md

Europos verslo asociacija (Moldova)

Association ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu Pârcălab g., 7, Kišiniovas, MD2012, Moldova

Tel.: + 373 22 90 70 25

Mobilusis tel.:+ 373 79 025 999

El. paštas:Info@eba.md

„EU4Business“

„EU4Business“ sekretoriatas

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: + 32 27491851

El. paštas:Secretariat@eu4business.eu

Kontaktai dėl techninių reikalavimų

Moldovos standartizacijos institutas (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

STR. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 905300

Faksas: + 373 22 905310

Moldovos Respublikos nacionalinis akreditacijos centras (MOLDAC), kaip kita minėtos ministerijos kontroliuojama organizacija, paskiriamas viena nacionaline akreditacijos įstaiga Moldovoje.

Moldovos standartų ir techninių reglamentų katalogas: www.estandard.md

Sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerija

Ministerul Sċnụ tụ ții, Muncii si Protectiei Sociale

STR. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišiniovas, Moldova

Tel.: FAKSAS + 373 22 729907, 268818

Faksas: + 373 22 738781

Viešųjų paslaugų agentūra

Naujai importuotos motorinės transporto priemonės turi būti įtrauktos į Viešųjų paslaugų agentūros transporto priemonių registrą. Be to, importuotojas turi deklaruoti ir identifikuoti variklinių transporto priemonių technines sąlygas.

Agentūra Servicii Publice

STR. Pushkin 42, MD-2012 Kišiniovas, Moldova

Tel.:+ 373 22 257070

Faksas: + 373 22 212259

Nacionalinė kelių transporto agentūra

Institucija, atsakinga už kelių transporto teisinių priemonių kontrolę ir stebėseną, yra Nacionalinė kelių transporto agentūra.

Agengaria ia Nagaria ionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor arba „Myani Infrastructurii Drumurilor“

STR. ALECU Russo 1, MD-2068 Kišiniovas, Moldova

Tel.:+ 373 22 498810

Faksas: + 373 22 220657

Kontaktai sanitarijos ir (arba) fitosanitarijos reikalavimų (SFS) klausimais

Nacionalinė augalų apsaugos organizacija (NPPO)/Augalų sveikatos apsaugos direktoratas

Direc ia Protec ia i Sănătatea plantelor atribuite Agenụ iei Na ionale pentru Sigurană a Alimentelor (ANSA)

STR. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiniau, Moldova

Tel.: FAKSAS + 373 22 264674, 294730

Faksas: + 373 22294730

Department of Animal Health (Gyvūnų sveikatos departamentas), paskirtas į Nacionalinę maisto saugos agentūrą

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agenв iei Na ionale pentru Sigurană a Alimentelor (ANSA)

STR. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiniau, Moldova

Tel.: FAKSAS + 373 22 210178, 294730

Faksas: + 373 22 294730

Žemės ūkio, regioninės plėtros ir aplinkos ministerija

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale i Mediului

STR. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 204579

Faksas: + 373 22 220748

Oficialus kontaktinis punktas (OCP) toksiškoms cheminėms medžiagoms

Direction ia prevenire poluării Å i management ementul deċeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Å Mediului

STR. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiniovas, Moldova

Tel.: FAKSAS + 373 22 204512, 204525, 204526

Faksas: + 373 22 226858

Nacionalinė biologinio saugumo komisija

Comisia Naċională pentru Securitate Biologică

STR. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišiniovas, Moldova

Telefonas ir faksas: + 373 22 226874

Kitos nuorodos

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos