ES ir Moldovos išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė

2014 m. birželio mėn. ES ir Moldovos Respublika pasirašė asociacijos susitarimą, o susitarimas visapusiškai galioja nuo 2016 m. liepos mėn. Išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė (IVLPE) yra neatskiriama Susitarimo dalis. Juo sumažinami tarifai, su kuriais Europos įmonės susiduria eksportuodamos į Moldovą, ir muitinės procedūros tampa veiksmingesnės. Be to, susitarimu dar labiau palengvinama prekyba, laipsniškai derinant Moldovos teisės aktus, taisykles ir procedūras, įskaitant standartus, su ES teisės aktais, taisyklėmis ir procedūromis.

Glaustai apie susitarimą

Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas buvo pasirašytas 2014 m. birželio mėn. ir visapusiškai galioja nuo 2016 m. liepos mėn.

Žr. visą susitarimo tekstą ir priedus.

Kokia nauda jūsų įmonei?

Asociacijos susitarimas

 • sudaromos palankesnės sąlygos eksportuoti į Moldovos Respubliką (toliau – Moldova) ir importuoti iš jos.
 • sumažinami tarifai ir sudaromos sąlygos veiksmingai ir greitai atlikti muitinės procedūras;

Be to, susitarimu nustatomas laipsniškas Moldovos teisės aktų, taisyklių ir procedūrų derinimo su ES teisės aktais, taisyklėmis ir procedūromis procesas, pavyzdžiui, standartų srityje, taip sudarant dar palankesnes sąlygas prekiautojui.

Kas gali eksportuoti iš ES į Moldovą pagal ES ir Moldovos asociacijos susitarimą?

Jei esate ES valstybėje narėje registruota bendrovė ir gavote galiojančią muitinės deklaraciją ir prireikus eksporto licenciją, galite eksportuoti pagal ES ir Moldovos asociacijos susitarimą.

Kas gali eksportuoti į ES iš Moldovos pagal ES ir Moldovos asociacijos susitarimą?

Kad galėtumėte eksportuoti į ES pagal ES ir Moldovos susitarimą, turite būti Moldovos Respublikoje registruota bendrovė.

ES yra viena didžiausių Moldovos prekybos partnerių. Pagrindinės ES ir Moldovos tarpusavio prekybos prekės yra mašinos ir prietaisai, augaliniai produktai, tekstilė ir tekstilės gaminiai, taip pat netaurieji metalai.

Tarifai

Pramoninės prekės

Susitarimo laikino įsigaliojimo dieną ES panaikino visus muitų tarifus pramonės produktams iš Moldovos, o Moldova per 3–5 metų pereinamąjį laikotarpį palaipsniui panaikino muitų tarifus tam tikriems produktams, pavyzdžiui,

 • tam tikrų rūšių plastikiniai ir panašūs gaminiai
 • baldai
 • įvairūs tekstilės gaminiai (pvz., kilimai ir drabužiai)

Moldova iki 2019 m. rugsėjo 1 d. visiškai panaikino šiems produktams taikomus tarifus.

Žemės ūkio prekės

Susitarimu taip pat sumažinami žemės ūkio produktams taikomi tarifai.

Moldova sutiko po iki dešimties metų pereinamojo laikotarpio panaikinti muitų tarifus daugumai savo žemės ūkio produktų. Tai svarbu, pavyzdžiui,

 • vynai,
 • kai kurie maisto produktai

Be to, Moldova įsipareigojo panaikinti tam tikriems jautriems produktams taikomus tarifus pagal konkrečias tarifines kvotas, pavyzdžiui,

 • kiaulės mėsa
 • naminiai paukščiai
 • pieno produktai
 • perdirbti mėsos produktai
 • cukrų

Šių produktų ES eksportui į Moldovą taikomos tarifinės kvotos XV-D priede apibrėžtos taip:

Moldova – tarifinė kvota (tonomis)

 

2020

2021

2022

1. Kiauliena *

4,500

5,000

5,500

2. Naminiai paukščiai *

5,000

5,500

6,000

3. Pieno produktai *

1,500

2,000

 

4. Perdirbta mėsa

1,700

   

5. Cukrūs *

7,000

8,000

9,000

6. Saldikliai

640

   

* 2020 m. buvo peržiūrėtos kiaulienos, paukštienos, pieno produktų ir cukraus kvotos.

Savo ruožtu ES nuo pirmos dienos panaikino žemės ūkio produktams taikomus tarifus, išskyrus konkrečius jautrius produktus, kuriems ji taip pat nustatė tarifines kvotas. Tai reiškia, kad kiekvienais metais be muitų galima prekiauti tik nedideliu „jautrių“ produktų kiekiu. Tikslios sumos nustatytos Asociacijos susitarimo 15A priede.

Šių Moldovos produktų eksportui į ES taikomos tarifinės kvotos nustatytos XV-A priede. Produktai, kuriems taikomos metinės bemuitės tarifinės kvotos (Sąjunga):

ES. Tarifinė kvota (tonomis)*

Pomidorai 2,000
Česnakai 220
Valgomosios vynuogės 20,000
Obuoliai 40,000
Šviežios vyšnios 1,500,000
Slyvos 15,000
Vynuogių sultys 500

*Šios kvotos administruojamos vadovaujantis principu „pirmas atėjai, pirmas gavai“. Paraiškos teikiamos nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Prieš eksportą patikrinkite kiekvienos taikomos kvotos likutį.

Jei į ES įvežamas importas viršys šias tarifines kvotas, bus taikomas didžiausio palankumo režimo muitas. Be to, atkreipkite dėmesį į tai, kad tam tikriems vaisiams ir daržovėms reikia mokėti įvežimo į ES kainas. Taip yra, pavyzdžiui, pomidorų atveju. Tai reiškia, kad prie jūsų prekės importo mokesčių galima pridėti papildomus mokesčius, jei jos importo kaina yra mažesnė už nustatytą įvežimo kainą.

Be to, XV-C priede pateiktas žemės ūkio produktų, kuriems ES gali taikyti kovos su priemonių vengimu mechanizmą, sąrašas. Tai reiškia, kad jei importas iš Moldovos viršija tam tikrą lygį, ES gali šešiems mėnesiams sustabdyti mažesnių muitų tarifų taikymą šiems produktams.

Susitarimu neleidžiama taikyti eksporto muitų. Į jį taip pat įtraukta status quo sąlyga. Ši nuostata reiškia, kad nei ES, nei Moldova negali didinti muitų ar nustatyti naujų muitų, kurie būtų taikomi kitos šalies prekėms. Susitarimu taip pat draudžiami kiekybiniai importo ir eksporto apribojimai (išskyrus apribojimus, leidžiamus pagal PPO taisykles, pavyzdžiui, GATT XI straipsnį).

Raskite jūsų produktui taikomą tarifo normą „Mano prekybos asistente“.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį režimą, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinka kilmėstaisykles, ir išsiaiškinti, kaip parengti teisingus dokumentus, patikrinkite interaktyvią „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA)“ mano prekybos asistente.

Šiame skirsnyje pateikiama bendra informacija apie kilmės taisykles ir kilmės procedūras.

Kilmė yra prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė pilietybė“. Jei tema yra nauja, galite rasti pagrindinių sąvokų įvadą skiltyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

Kur rasti kilmės taisykles?

Pagal Asociacijos susitarimą su Moldova taikomos kilmės taisyklės nustatytos Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos (toliau – PEM konvencija) I priedėlyje. Tos taisyklės yra peržiūrimos ir 2021 m. viduryje turėtų būti taikomos naujos alternatyvios kilmės taisyklės, įskaitant nuostatas dėl kumuliacijos, sąlyginio apmokestinimo muitu, nuokrypio ir nekeitimo taisyklės (žr. toliau), kurios bus sušvelnintos.

PEM konvencija dėl kilmės taisyklių siekiama nustatyti bendras kilmės ir kumuliacijos taisykles tarp 25 susitariančiųjų šalių (ES, ELPA, Balkanų šalių ir LPS partnerių iš ES pietinių ir rytinių kaimyninių šalių) ir ES, siekiant palengvinti prekybą ir integruoti tiekimo grandines šioje zonoje.

PEM susitariančiųjų šalių sąrašas

Išsami informacija apie visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių sistemą pateikiama naudotojo vadove.

Ar mano produkto kilmės šalis yra ES arba Moldova pagal PEM konvenciją?

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą pagal PEM konvenciją, jis turi būti ES arba Moldovos kilmės.

Produktas yra „kilmės“, jei jis yra:

 • gauti tik ES arba Moldovoje, arba
 • ES arba Moldovoje pagamintos naudojant kilmės statuso neturinčias medžiagas, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdorotos arba perdirbtos laikantis PEM konvencijos I priedėlio II priedenustatytų konkretiems produktams taikomų taisyklių (PSR),
  taip pat žr. konkretiems produktams taikomų kilmės taisyklių I priedą „Įvadinės pastabos“. Tam tikriems produktams taikomos kelios alternatyvios konkretiems produktams taikomos taisyklės (žr. II priedėlį).

Gaminys taip pat turi atitikti visus kitus šiame skyriuje nurodytus taikytinus reikalavimus, pvz., dėl nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo ir tiesioginio vežimo taisyklės. Taip pat yra tam tikrų papildomų lankstumo priemonių, kurios padėtų jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistino nuokrypio ar kumuliacijos.

ES prekybos susitarimuose nustatytų pagrindinių konkretiems produktams taikomų taisyklių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkte esančių kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros jo gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinės dalies
 • tarifinio klasifikavimo pakeitimas – gamybos procesas lemia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinį klasifikavimą, pavyzdžiui, popieriaus (Suderintos sistemos 48 skirsnis) gamyba iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis).
 • konkrečios operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pvz., pluoštų verpimas į verpalus; tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės drabužių ir chemijos sektoriuose.

Patarimai, kaip jums padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimu suteikiama daugiau lankstumo, kad jums būtų lengviau laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistinų nuokrypių ar kumuliacijos.

Leistinasis nuokrypis
 • leistino nuokrypio taisyklė leidžia gamintojui naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, ne daugiau kaip 10 % produkto gamintojo kainos
 • šis nuokrypis negali būti naudojamas siekiant viršyti kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribą.
 • SS 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams ir drabužiams, nurodytiems II priedo sąrašo įvadinėse pastabose Nr. 5–6, taikomispecialūs nuokrypiai
Sumavimas

PEM konvencijoje numatyti trys kilmės kumuliacijos būdai

 • dvišalė kumuliacija – Moldovos kilmės medžiagos gali būti laikomos ES kilmės (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti ES
 • įstrižinė kumuliacija – vienos PEM konvencijos susitariančiosios šalies kilmės medžiagos gali būti laikomos kitos Susitariančiosios Šalies kilmės medžiagomis vertinant, ar galutiniam produktui, eksportuojamam į trečiąją Susitariančiąją Šalį, esančią visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių zonoje, taikomos lengvatinės sąlygos.
  Tačiau įstrižinė kumuliacija taikoma tik tuo atveju, jei visos susijusios susitariančiosios šalys yra sudariusios prekybos susitarimą ir tos šalys taiko tas pačias kilmės taisykles. Patikrinkite matricą (lentelę, kurioje nurodyti visi galiojantys susitarimai pagal PEM konvenciją), kurioje nurodomos susitariančiosios šalys, su kuriomis Moldova gali taikyti įstrižinę kumuliaciją. 2020 m. balandžio mėn. bendri ES ir Moldovos Respublikos partneriai, atitinkantys įstrižinės kumuliacijos reikalavimus, buvo Türkiye ir Vakarų Balkanai (partneriai pagal Vidurio Europos laisvosios prekybos susitarimą (VELPS)).
 • visiška kumuliacija – apdirbimas ar perdirbimas, atliktas PEM susitariančiojoje šalyje, gali būti laikomas kitoje PEM susitariančiojoje šalyje atliktomis operacijomis, neatsižvelgiant į tai, ar perdirbimo pakanka kilmės statusui suteikti
  Moldovai gali taikyti visišką kumuliaciją VELPS šalyse vykdomai vidaus prekybai.

 

Kaip veikia įstrižinė kumuliacija?

Įstrižinė kumuliacija vyksta tarp kelių skirtingų šalių, kurioms taikomos tos pačios kilmės taisyklės ir kurios yra sudariusios tarpusavio prekybos susitarimus. Taip yra tada, kai prekių gamintojas bet kurioje šalyje gali importuoti medžiagas ir jas naudoti taip, tarsi jų kilmės šalis būtų jų kilmės šalis. Pavyzdžiui, pagal PEM konvenciją Moldovos prekiautojas, gaminantis eksportui į ES skirtus drabužius, gali naudoti Türkiye kilmės audinius drabužiams gaminti ir laikyti juos Moldovos kilmės produktais. Dvigubos transformacijos reikalavimas, t. y. audinių iš (neturinčių kilmės statuso) verpalų gamyba ir drabužių gamyba, įvykdytas ir į ES eksportuojami drabužiai laikomi Moldovos kilmės, todėl jie galės laisvai patekti į ES rinką.

Daugiau paaiškinimų dėl PEM kumuliacijos galima rasti čia.

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Konvencijoje nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą arba tiesioginio vežimo taisyklę.

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Moldovą (ir atvirkščiai) arba per susitariančiųjų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, teritorijas, toliau jų neperdirbant trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės prižiūrimi, pavyzdžiui,

 • iškrovimas
 • pakartotinis įkrovimas
 • bet kuri kita operacija, skirta gerai produktų būklei išsaugoti

Įrodymai, kad šios sąlygos įvykdytos, importuojančios šalies muitinei pateikiami:

 • Bendrasis transporto dokumentas (pvz., važtaraštis), apimantis vežimą iš eksportuojančios šalies per trečiąją šalį, per kurią prekės vežamos tranzitu
 • trečiosios šalies, per kurią vežate savo prekes, muitinės išduotas sertifikatas
 • jei jų nėra, bet kokie patvirtinamieji dokumentai

Muito grąžinimas

Pagal PEM konvenciją ES ir Moldovos prekyboje neįmanoma grąžinti muitų, anksčiau sumokėtų už kilmės statuso neturinčias medžiagas, panaudotas produktui, eksportuojamam taikant lengvatinį tarifą, pagaminti.

Kilmės procedūros

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Procedūros nustatytos V antraštinėje dalyje „Kilmės įrodymas “ ir VI antraštinėje dalyje „Administracinio bendradarbiavimo tvarka“. Jose paaiškinama, pvz., kaip deklaruoti produkto kilmę, kaip prašyti lengvatų arba kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kaip prašyti taikyti lengvatinį tarifą

Kad galėtų pasinaudoti lengvatiniu tarifu, importuotojai turi pateikti kilmės įrodymą.

Kilmės įrodymas gali būti:

Kilmės įrodymas galioja 4 mėnesius nuo išdavimo dienos.

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatai

 • EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė
 • IIIa ir IIIb prieduose pateikiami EUR.1 ir EUR-MED sertifikatų pavyzdžiai ir pateikiamos jų pildymo instrukcijos.
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą;

Papildomi paaiškinimai, kada naudoti EUR.1 arba EUR-MED sertifikatą, pateikiami vadovo 72 puslapyje.

Kilmės deklaracija arba EUR-MED kilmės deklaracija

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produkto kilmės šalis yra ES arba PEM konvencijos Susitariančioji Šalis, pateikdami kilmės deklaraciją. Kilmės deklaraciją gali surašyti:

 • patvirtintas eksportuotojas
 • bet kuris eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė neviršija 6 000 EUR.
Kaip pateikti kilmės deklaraciją?

Eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente, kuriuo identifikuojamas produktas, turėtų įrašyti, antspauduoti arba atspausdinti šią deklaraciją (IVa priedas):

„Šiame dokumente (muitinės leidimo Nr....) nurodytų produktų eksportuotojas ) pareiškia, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra preferencinės kilmės.“

Kaip pateikti EUR-MED kilmės deklaraciją

Šiuo atveju deklaracija yra tokia (IV priedo bpunktas):

„Šiame dokumente (muitinės leidimo Nr....) nurodytų produktų eksportuotojas pareiškia, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra preferencinės kilmės.

– kumuliacija taikoma su... (šalies (-ių) pavadinimas (-ai)).

- kumuliacija netaikoma

Kilmės deklaracija gali būti surašyta bet kuria oficialiąja ES kalba arba IVa ir b prieduose nurodytomis PEM zonos oficialiosiomis kalbomis (su kumuliacija susijęs pareiškimas visada turėtų būti anglų kalba).

Kilmės deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, šis reikalavimas netaikomas, jei pateikiate savo muitinei raštišką įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už bet kokią jūsų tapatybės deklaraciją.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas tikrai turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Tikrinimas grindžiamas:

 • importuojančių ir eksportuojančių šalių muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • vietos muitinių atliekami patikrinimai. Importuojančiai Šaliai neleidžiama vykti pas eksportuotoją

Eksportuojančios šalies valdžios institucijos galutinai nustato kilmę ir praneša importuojančios šalies valdžios institucijoms apie rezultatus.

Reikalavimai produktams

Techninės taisyklės ir reikalavimai

Moldova ėmėsi veiksmų savo teisės aktams, standartams ir procedūroms, susijusiems su techninėmis prekybos kliūtimis, suderinti su ES teisės aktais, standartais ir procedūromis. Tai palengvina Moldovos ir ES tarpusavio prekybą.

Moldova suderino taisykles, įskaitant:

 • produktų akreditavimą ir rinkodarą. Jame nustatyti atitikties vertinimo procedūrų moduliai.
 • bendroji gaminio sauga, kurioje nustatomi kriterijai, į ką reikia atsižvelgti nustatant, į ką gaminys yra saugus, ir nustatoma, kada uždrausti gaminį, nes jis kelia rimtą pavojų sveikatai ir saugai

Šių reglamentų ir kitų teisės aktų, kuriuos Moldova įgyvendino, sąrašas pateiktas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XVI priede.

Moldova taip pat sutiko suderinti

 • įvairių gaminių, įskaitant mašinas, liftus, žaislus, medicinos prietaisus ir paprastus slėginius indus, saugos reikalavimai
 • gaminiai, kuriems nereikia „Conformité Européenne“ (CE) ženklo, pvz., kosmetikos gaminiai, motorinės transporto priemonės, cheminės medžiagos ir vaistai

Kalbant apie standartus, Moldova

 • priima tarptautinius ir Europos standartus pagal geriausią praktiką;
 • įsipareigojo panaikinti bet kokius prieštaringus nacionalinius standartus. Tai apima bet kokius prieštaringus GOST standartus(Gosudarstvenny Standart), naudojamus posovietinėse valstybėse – Moldovos nacionalinė standartizacijos institucija įsteigė septynis techninius komitetus, kad nustatytų prieštaringus panaikinimo standartus.

 

Jei norite importuoti prekes į ES iš Moldovos iš gamintojo, kuris pasirinko naudoti savo specifikacijas iš Moldovos, turite gauti gamintojo pasirašytą ES atitikties deklaraciją.

ES atitikties deklaracijoje patvirtinama ir deklaruojama, kad atitinkami gaminiai atitinka atitinkamus reikalavimus ir standartus. Tai užbaigęs gamintojas prie savo prekių gali pritvirtinti „Conformité Européenne “ (CE) etiketę, kuri rodo, kad ji atitinka ES standartus.

Jei jūsų gamintojas nusprendžia įrodyti atitiktį pateikdamas ES atitikties deklaraciją, tai gali kainuoti brangiau ir daugiau laiko nei darbas pagal suderintus ES standartus, kuriais užtikrinamas lygiavertiškumas.

Peržiūrėti darniuosius standartus, sugrupuotus pagal galiojančias sektorines gaminių direktyvas.

Kontaktiniai duomenys apie techninius reikalavimus

Kaip žinosiu, kad į ES importuojamos prekės atitinka ES reglamentus ir standartus?

Jei į ES importuojate prekes, kurios kelia didelį pavojų viešajam interesui (pvz., slėginius indus, liftus ir tam tikras mašinas), atitikties vertinimą turi atlikti notifikuotoji įstaiga (paprastai tai speciali organizacija, pvz., laboratorijos arba Moldovos vyriausybės akredituotos tikrinimo ir sertifikavimo įstaigos).

Ekonomikos ir infrastruktūros ministerija prižiūri pavaldžias institucijas, atsakingas už tokias užduotis kaip atitikties vertinimo procedūros, metrologinės patikros ir įmonių akreditavimas. Šios institucijos, be kita ko, yra:

Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl daugelio prekių turėsite gauti privalomą sertifikatą, kurį gali išduoti viena iš akredituotų atitikties vertinimo institucijų.

ES ir Moldova šiuo metu rengia abipusio pripažinimo susitarimą, pagal kurį tam tikrus atitikties reikalavimus atitinkančius pramonės produktus bus galima pateikti rinkai be papildomų bandymų ar atitikties procedūrų.

Sveikatos ir saugos reikalavimai. SFS

Maisto sauga, gyvūnų ir augalų sveikata

Kalbant apie prekybą augalais, žemės ūkio ir maisto prekėmis, kuri suvokia žmonių ir gyvūnų sveikatą ir saugą, Moldova susitarė suderinti ES teisės aktus, įskaitant:

 • žemės ūkio maisto produktų saugos taisyklės
 • specialios gyvūnų pašarams taikomos taisyklės
 • taisyklės dėl genetiškai modifikuotų organizmų
 • taisyklės, taikomos veterinarinėms medicinos prekėms

Visų produktų, kuriems taikomas šis susitarimas, sąrašas pateiktas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XVII-A priede.

Ar planuojate importuoti prekes į ES iš Moldovos?

 • jūsų prekės turi būti registruotos Nacionalinėje maisto saugos agentūroje (ANSA).
 • turite pateikti deklaraciją, kuria ANSA pranešate apie konkrečias importuojamas prekes.
 • turite gauti Moldovoje išduotą fitosanitarijos sertifikatą, pagal kurį jūsų prekės gali būti įvežamos į ES.

Svarbi pastaba

 • jei į ES importuojate prekes, įtrauktas į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) sąrašą, jums bus leidžiama tai daryti tik gavus Moldovos žemės ūkio, regioninės plėtros ir aplinkos ministerijos leidimą. Ar jūsų prekė įtraukta į sąrašą? Sužinok čia!
 • jei į ES importuojate kokių nors toksinių cheminių medžiagų, turite gauti Moldovos žemės ūkio ministerijos importo leidimą.
 • jei importuojate kokių nors toksinių cheminių medžiagų, turite kreiptis į savo nacionalinį oficialų kontaktinį centrą.

Nacionalinei maisto saugos agentūrai paskirtas Gyvūnų sveikatos departamentas yra atsakingas už gyvų gyvūnų veterinarinę kontrolę Moldovoje. Išsamių nuostatų, kaip elgtis su gyvūnų ar augalų ir žuvų ligomis, sąrašas pateiktas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XVIII-A priede.

Kontaktiniai duomenys dėl sanitarinių ir (arba) fitosanitarinių reikalavimų (SFS)

Techninės kliūtys prekybai

Nors techninės taisyklės yra svarbios, kartais jos gali tapti tarptautinės prekybos kliūtimis, todėl gali būti didelė našta jums, kaip eksportuotojui.

 • jei manote, kad susiduriate su prekybos kliūtimi, dėl kurios jūsų verslas lėtėja arba negalite eksportuoti, galite mums pasakyti
 • naudodamiesi internetine forma praneškite, kas sustabdo eksportą į Moldovą. ES išanalizuos jūsų padėtį ir imsis atitinkamų veiksmų

Kreipkitės į mus

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Susitarimu užtikrinamos skaidresnės ir paprastesnės muitinės procedūros, siekiant palengvinti prekybą ir sumažinti įmonių išlaidas.

Dokumentų

Nuosekliuose vadovuose aprašomi įvairių rūšių dokumentai, kuriuos turėtumėte parengti produktų muitiniam įforminimui.

Priklausomai nuo jūsų produkto, muitinė gali reikalauti visų arba kai kurių toliau nurodytų elementų.

 • prekybinė sąskaita faktūra (nustatykite konkrečius reikalavimus dėl jos formos ir turinio „Mano prekybos padėjėjas“)
 • pakuočių sąrašas
 • tam tikrų prekiųimporto licencijos
 • sertifikatai, kuriuose nurodytas jūsų gaminys, atitinka privalomas gaminių taisykles, pvz., sveikatos ir saugos reikalavimus, ženklinimą ir pakavimą.
 • kilmės įrodymas. Kilmės deklaracija

Patikslinama, kad dėl privalomosios tarifinės informacijos ir (arba) privalomosios kilmės informacijos galite kreiptis iš anksto.

Išsamesnės informacijos apie tai, kokius dokumentus turite pateikti muitiniam įforminimui dėl savo produkto, rasite Mano prekybos asistente.

Kilmės įrodymo ir tikrinimo procedūros

Aprašymus, kaip įrodyti jūsų produktų kilmę, kad būtų galima prašyti taikyti lengvatinius tarifus, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, rasite skirsnyje apie kilmės taisykles.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras apskritai rasite Mokesčių ir muitų sąjungos GD interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Susitarimu saugomos jūsų intelektinės nuosavybės teisės importuojant ir (arba) eksportuojant jūsų prekes į Moldovą.

Prekių ženklai ir autorių teisės

ES ir Moldovos susitarime numatyta sąžininga ir skaidri prekių ženklų registravimo sistema. Jeigu prekių ženklų administracija jūsų paraišką atmeta, apie sprendimą jums turi būti pranešta raštu, nurodant atsisakymo priežastis.

Dizainas ir patentai

Jūsų savarankiškai sukurti dizainai, turintys individualių savybių, registruojami ne ilgiau kaip 25 metus. Tai suteiks jums išimtinę teisę naudoti dizainą ir neleis jūsų sutikimo neturinčioms trečiosioms šalims jį naudoti, atkurti, parduoti ar importuoti ir (arba) eksportuoti.

Geografinės nuorodos

Pagal ES ir Moldovos susitarimą įsteigtas specialus geografinių nuorodų komitetas stebi susitarimo įgyvendinimą geografinių nuorodų srityje ir teikia ataskaitas Prekybos komitetui. Daugiau informacijos apie žemės ūkio produktų, maisto produktų, vyno rūšių ir spiritinių gėrimų geografines nuorodas pateikta ES ir Moldovos susitarimo XXX priede.

Kaip gauti apsaugą?

Moldovos autorių teisių apsaugos agentūra yra Valstybinė intelektinės nuosavybės agentūra (AGEPI). Ši agentūra siekia tobulinti teisinę sistemą ir pritaikyti ją prie ES normų, taip pat didinti visuomenės informuotumą ir stiprinti teisėsaugos gebėjimus.

Galite teikti paraišką įregistruoti intelektinę nuosavybę sistemoje AGEPI internete. Laikas, kurio reikia INT apsaugai Moldovoje gauti, priklauso nuo to, kokios rūšies apsaugos siekiate

 • autorių teisės: 15–30 dienų
 • prekių ženklai. 10–12 mėnesių
 • patentas augalams: 1,5–3 metų
 • trumpalaikis išradimo patentas: 7–8 mėn.
 • ilgalaikis išradimo patentas: 17–18 mėnesių
 • pramoninis dizainas: 10–12 mėnesių
 • geografinės nuorodos, kilmės vietos nuorodos arba tradiciniai gaminiai: 10–12 mėnesių

Dėl prekybos paslaugomis

Ir Moldovos vyriausybė, ir ES nustatė savo esamus apribojimus ar išlygas, susijusias su paslaugų teikimu, užtikrinant aukštą skaidrumo lygį. Moldovos specialiųjų išlygų sąrašas pateiktas ES ir Moldovos asociacijos susitarimo G XXVII-E priede.

Kaip naršyti prieduose?

ES ir Moldovos asociacijos susitarimą sudaro trys priedai su Moldovos išlygomis, kurios gali turėti įtakos jūsų verslui.

 • ieškokite verslo Moldovoje? XXVII-E priede pateiktas neigiamas visų paslaugų sektorių, prie kurių neturite prieigos, sąrašas. Tai reiškia, kad galite pasinaudoti galimybėmis visuose kituose į sąrašą neįtrauktuose sektoriuose.
 • domitės tarpvalstybine prekyba jūsų paslaugomis? XXVIII-F priede pateiktas teigiamas paslaugų sektorių, kuriais galite naudotis, sąrašas. Šiame sąraše nurodomi visi sektoriai, kuriuose leidžiama prekiauti.
 • ieškote absolventų stažuotojų ar pagrindinio personalo galimybių? XXVII-G priede išvardyti sektoriai arba pasektoriai, kuriems taikomi apribojimai.
 • ar esate nepriklausomas profesionalus ar sutartinių paslaugų teikėjas? Taikomos išlygos išvardytosXXVII-H priede.
Kas gali steigti įmonę Moldovoje?

Jeigu

 • įmonė, ES ir Moldovos susitarimas suteikia jums galimybę steigti arba įsigyti savo verslo ar atstovybių filialus Moldovoje arba ES.
 • ES ir Moldovos susitarimas suteikia galimybę kurti ir steigti savo verslą per savarankišką darbą arba jūsų kontroliuojamas įmones.

Šiomis išmokomis užtikrinama, kad jums būtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir Moldovos piliečiams.

Tarpvalstybinis paslaugų teikimas

Sektoriuose, kuriems suteikta galimybė patekti į Moldovą, susitarimu panaikinami šie apribojimai:

 • apie bendrą paslaugų sandorių arba turto vertę
 • apie bendrą paslaugų operacijų skaičių arba bendrą paslaugų produkcijos kiekį

Taip pat galėsite teikti paslaugas Moldovai tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Moldovos piliečiai.

Laikina viešnagė

Pagal ES ir Moldovos susitarimą galite laikinai persikelti į Moldovą (arba ES) dirbti absolventu stažuotoju, verslo pardavėju arba pagrindiniu tos šalies įmonės personalu.

Laikino buvimo laikotarpiai yra tokie:

 • bendrovėsviduje perkeliamas asmuo (pagrindinis bendrovės Moldovoje (arba ES) personalas arba absolventai stažuotojai) – iki 3 metų
 • verslo svečias (pvz., kelionė įkurti verslą Moldovoje (arba ES) arba verslo pardavėjas) – iki 90 dienų per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį
 • absolventas stažuotojas, kuris nėra bendrovės viduje perkeliamas asmuo – iki 1 metų

ES ir Moldovos susitarimas taip pat suteikia galimybių sutartinių paslaugų teikėjams konkrečiuose sektoriuose abiejose šalyse. Tačiau šiuo atžvilgiu paslaugų teikėjas privalo:

 • laikinai teikti atitinkamą paslaugą kaip subjekto, su kuriuo sudaryta ne ilgesnė kaip vienų metų paslaugų sutartis, darbuotojas;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinę darbo šiame sektoriuje patirtį;
 • turėti universitetinį išsilavinimą arba kvalifikaciją, įrodančią lygiaverčio lygio žinias ir atitinkamą profesinę kvalifikaciją

Daugiau informacijos apie apribojimus, taikomus darbuotojams, absolventams stažuotojams, verslo pardavėjams ir sutartinių paslaugų teikėjams, pateikta ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XXVII-G ir XXVII-H prieduose.

Viešieji pirkimai

ES ir Moldova numato abipusę prieigą prie kiekvienos šalies viešųjų pirkimų rinkų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. Tai pasakytina apie viešuosius pirkimus ir koncesijas tradiciniuose sektoriuose, taip pat komunalinių paslaugų sektoriuje.

ES ir Moldovos susitarimu taip pat užtikrinama, kad paraiškos dalyvauti konkurse abiejose šalyse būtų nagrinėjamos sąžiningai ir vienodai traktuojamos vietos ir užsienio pareiškėjams.

Susitarimu ES ir Moldova įpareigojamos užtikrinti, kad:

 • visi numatomi viešieji pirkimai skelbiami viešai – tai daroma siekiant atverti rinką konkurencijai ir suteikti jums galimybę susipažinti su informacija apie numatomą viešąjį pirkimą prieš sudarant sutartį.
 • sutarties dalykas yra nediskriminacinis, nurodant tinkamus terminus ir prieinamas visiems ekonominės veiklos vykdytojams.
 • jūs, kaip ekonominės veiklos vykdytojas, nediskriminuojamas, todėl jūs negalite dalyvauti konkurse.
 • konkurso laimėtojo nustatymo procesas iki konkurso laimėtojo paskelbimo yra skaidrus.
 • galutinis sprendimas bus praneštas visiems pareiškėjams – pateikę prašymą, nesėkmingi pareiškėjai gaus paaiškinimą, kad galėtumėte išnagrinėti sprendimą.

MTender tinklo elektroninėje viešųjų pirkimų platformoje pateikiama lengviau prieinama informacija apie viešuosius pirkimus, įskaitant skelbimą apie numatomą viešųjų pirkimų veiklą, galimybę susipažinti su elektroniniais konkurso dokumentais, automatizuotą viešųjų pirkimų biuletenį ir elektroninių veiklos vykdytojų elektroninio pasiūlymo šablono sukūrimą.

Nuorodos, kontaktai, dokumentai

Nacionalinės institucijos

Atstovybės, prekybos rūmai ir verslo asociacijos

Kontaktiniai duomenys apie techninius reikalavimus

Kontaktiniai duomenys dėl sanitarinių ir (arba) fitosanitarinių reikalavimų (SFS)

Nacionalinės institucijos

Moldovos Ministrui Pirmininkui pavaldi ekonomikos taryba

Svetainė https://consecon.gov.md/en/misiune/

Dvejopo naudojimo prekių prekybos kontrolės skyrius prie Ekonomikos ir infrastruktūros ministerijos

Moldova yra Tarptautinės Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos (CWC) šalis ir stebi medžiagų, kurios gali būti naudojamos tokiems ginklams gaminti, importą. Todėl importui gali reikėti specialaus leidimo.

Sec’ia control al circulaеiei mărfurilor cu dubla destinaеie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 250669

Faksas: + 373 22 234064

Moldovos nacionalinis bankas (BNM)

Už valiutos kontrolę ir stabilumą atsakingas organas yra Moldovos nacionalinis bankas (BNM). Nacionalinis finansinio stabilumo komitetas yra BNM pavaldus subjektas.

Banca Nañională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldovos muitinė

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Skambučių centras: + 373 22 574111

Faksas: + 373 22 273061

El. paštas (*): vama@customs.gov.md

Svetainė http://www.customs.gov.md/

Taršos prevencijos ir atliekų tvarkymo direktoratas prie Žemės ūkio ministerijos

Direcotiia prevenire poluării -i managementul de Κeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Κ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Faksas: + 373 22 226858

Atstovybės, prekybos rūmai ir verslo asociacijos

Europos Sąjungos delegacija Moldovos Respublikoje

Delegañia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišiniovas, Moldova

Telefonas: + 373 22505210

Faksas: + 373 22272622

El. paštas (*): Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Moldovos Respublikos misija Europos Sąjungoje

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Briuselis, Belgija

Tel.: + 32 27400660

Faksas: + 32 27400669

El. paštas (*): mission.bru@mfa.gov.md

Svetainė mrmue.mfa.gov.md

Moldovos Respublikos prekybos ir pramonės rūmai

Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kišiniovas, MD2004, Moldova

Tel.: + 373 22 22 15 52

Faksas: + 373 22 2 44 25

El. paštas (*): camera@chamber.md

Europos verslo asociacija Moldova

Asociañia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., 7, Kišiniovas, MD2012, Moldova

Tel.: + 373 22 90 70 25

Judrusis: + 373 79 025 999

El. paštas (*): info@eba.md

„EU4Business“

„EU4Business“ sekretoriatas

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: + 32 27491851

E. paštas: secretariat@eu4business.eu

Kontaktiniai duomenys apie techninius reikalavimus

Moldovos standartizacijos institutas (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 905300

Faksas: + 373 22 905310

Kaip dar viena nurodytos ministerijos kontroliuojama organizacija Moldovos Respublikos nacionalinis akreditavimo centras (MOLDAC) paskiriamas bendra nacionaline akreditacijos įstaiga Moldovoje.

Moldovos standartų ir techninių reglamentų katalogas: www.estandard.md

Sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerija

Ministerul SΚn-t-cții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Faksas: + 373 22 738781

Viešųjų paslaugų agentūra

Naujai importuotos motorinės transporto priemonės turi būti įtrauktos į Viešųjų paslaugų agentūros transporto priemonių registrą. Be to, importuotojas turi deklaruoti ir identifikuoti motorinėms transporto priemonėms taikomas technines sąlygas.

Agenñia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 257070

Faksas: + 373 22 212259

Nacionalinė kelių transporto agentūra

Už kelių transporto teisinių priemonių kontrolę ir stebėseną atsakinga institucija yra Nacionalinė kelių transporto agentūra.

Agenñia Nañionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor -i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 498810

Faksas: + 373 22 220657

Kontaktiniai duomenys dėl sanitarinių ir (arba) fitosanitarinių reikalavimų (SFS)

Nacionalinė augalų apsaugos organizacija (NPPO)/Augalų sveikatos apsaugos direktoratas

Direcotiia Protecotiia Κi sănătatea plantelor atribuite Agenñiei Naаionale pentru Siguranña Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Faksas: + 373 22294730

Nacionalinei maisto saugos agentūrai paskirtas Gyvūnų sveikatos departamentas

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agenñiei NaАionale pentru Siguranña Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Faksas: + 373 22 294730

Žemės ūkio, regioninės plėtros ir aplinkos ministerija

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale Κi Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 204579

Faksas: + 373 22 220748

Oficialus kontaktinis punktas (OCP) dėl toksinių cheminių medžiagų

Direcotiia prevenire poluării -i managementul de Κeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Κ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišiniovas, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Faksas: + 373 22 226858

Nacionalinė biologinio saugumo komisija

Comisia Naаională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišiniovas, Moldova

Telefonas ir faksas: + 373 22 226874

Kitos nuorodos

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos