Privalomoji kilmės informacija

Jei nesate tikri dėl savo prekių kilmės arba tiesiog norite teisinio tikrumo, galite kreiptis dėl privalomos kilmės informacijos.

Privalomoji kilmės informacija (PKI) yra susijusi su rašytiniu sprendimu, kuriuo patvirtinama jūsų prekių kilmė, ir jis yra privalomas Europos Sąjungoje.

PKI sprendimai adresatui ir ES muitinei yra privalomi. Sprendimai paprastai galioja trejus metus nuo išdavimo dienos.

Kaip ir kur kreiptis dėl PKI sprendimo?

Prašymai turėtų būti teikiami raštu ES šalies, kurioje įsteigta bendrovė arba kurioje ji ketina naudotis PKI, kompetentingoms institucijoms. Privalote užtikrinti, kad privalomoje kilmės informacijoje nurodytų prekių aprašymas būtų identiškas jūsų eksportuojamoms arba importuojamoms prekėms.

Valdžios institucijos sprendimą turi priimti per 120 dienų nuo jūsų paraiškos užregistravimo dienos.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei turite privalomosios kilmės informaciją, jūs vis tiek privalote laikytis reikalavimo pateikti kilmės įrodymą.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos