Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Privalomoji kilmės informacija

Jei nesate tikras dėl savo prekių kilmės arba tiesiog norite teisinio tikrumo, galite prašyti privalomosios kilmės informacijos.

Privalomoji kilmės informacija (PKI) yra susijusi su rašytiniu sprendimu, kuriuo patvirtinama jūsų prekių kilmė ir kuris yra privalomas Europos Sąjungoje.

PKI sprendimai yra privalomi jų turėtojui ir ES muitinėms. Paprastai jie galioja trejus metus nuo išdavimo dienos.

Kaip ir kur kreiptis dėl PKI sprendimo?

Prašymai turėtų būti pateikiami raštu ES šalies, kurioje įsteigta bendrovė arba kurioje ji ketina naudoti PKI, kompetentingoms institucijoms. Privalote užtikrinti, kad privalomoje kilmės informacijoje pateiktas prekių aprašymas būtų identiškas eksportuojamų arba importuojamų prekių aprašymui.

Institucijos gali priimti sprendimą per 120 dienų nuo jūsų prašymo užregistravimo dienos.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad privalomos kilmės informacijos buvimas neatleidžia jūsų nuo reikalavimo pateikti kilmės įrodymą.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos