Privalomoji kilmės informacija

Jei nesate tikri dėl savo prekių kilmės arba tiesiog norite teisinio tikrumo, galite prašyti pateikti privalomą kilmės informaciją.

Privalomoji kilmės informacija yra susijusi su rašytiniu sprendimu, kuriuo patvirtinama jūsų prekių kilmė, ir ji yra privaloma Europos Sąjungoje.

PKI sprendimai yra privalomi turėtojui ir ES muitinėms. Sprendimai paprastai galioja trejus metus nuo išdavimo dienos.

Kaip ir kur kreiptis dėl PKI sprendimo?

Prašymai turėtų būti pateikiami raštu ES šalies, kurioje įsteigta bendrovė arba kurioje ji ketina naudotis PKI, kompetentingoms institucijoms. Privalote įsitikinti, kad privalomoje informacijoje apie kilmę pateiktas prekių aprašymas yra identiškas prekėms, kurias eksportuojate arba importuojate.

Institucijos per 120 dienų nuo jūsų prašymo užregistravimo dienos gali priimti sprendimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei turite privalomosios kilmės informaciją, jūs vis tiek privalote laikytis reikalavimo pateikti kilmės įrodymą.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos