Privalomoji kilmės informacija

Jei nesate tikri dėl savo prekių kilmės arba tiesiog norite teisinio tikrumo, galite kreiptis dėl privalomosios kilmės informacijos.

Privalomoji kilmės informacija (PKI) yra susijusi su raštišku sprendimu, kuriuo patvirtinama jūsų prekių kilmė, ir jis yra privalomas Europos Sąjungoje.

PKI sprendimai yra privalomi adresatui ir ES muitinėms. Paprastai jie galioja trejus metus nuo išdavimo dienos.

Kaip ir kur kreiptis dėl PKI sprendimo?

Paraiškos turėtų būti teikiamos raštu ES šalies, kurioje įsteigta bendrovė arba kurioje ji ketina naudotis PKI, kompetentingoms institucijoms. Privalote užtikrinti, kad privalomoje kilmės informacijoje pateiktas prekių aprašymas būtų identiškas jūsų eksportuojamoms arba importuojamoms prekėms.

Institucijos turi per 120 dienų nuo jūsų paraiškos užregistravimo dienos priimti sprendimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad privalomosios kilmės informacijos buvimas neatleidžia jus nuo reikalavimo pateikti kilmės įrodymą.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos