Šveicarija

Šveicarijos ekonominiai ir prekybiniai santykiai su ES daugiausia reglamentuojami dvišaliais susitarimais, pagal kuriuos Šveicarija sutiko perimti tam tikrus ES teisės aktų aspektus mainais už patekimą į ES bendrosios rinkos dalį.

ES ir Šveicarijos santykių pagrindas – 1972 m. laisvosios prekybos susitarimas.

 

Jūsų produktui taikomą tarifo normą rasite mano prekybos asistente.

1999 M. pasirašyti septyni sektorių susitarimai, vadinami dvišaliais susitarimais I.

Jos apima:

  • laisvas asmenų judėjimas
  • techninės prekybos kliūtys
  • viešieji pirkimai
  • žemės ūkis
  • oro ir sausumos transportas
  • moksliniai tyrimai.

Dar vienas 2004 m. pasirašytų sektorinių susitarimų rinkinys („II dvišalių susitarimų“) apima:

  • perdirbti žemės ūkio produktai
  • statistika
  • kova su sukčiavimu.

ES ir Šveicarija yra sudariusios daugiau kaip 100 dvišalių susitarimų, kuriuos valdo daugiau kaip 20 jungtinių komitetų. Susitarimais Šveicarija įpareigojama perimti atitinkamus ES teisės aktus atitinkamuose sektoriuose.

Mainais už dalinę integraciją į ES bendrąją rinką Šveicarija finansiškai prisideda prie ES valstybių narių, įstojusių po 2004 m., ekonominės ir socialinės sanglaudos.

ES ir Šveicarijos susitarimai, susiję su prekyba

 

Kilmės taisykles reglamentuoja Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių konvencija.

ES yra pagrindinė Šveicarijos prekybos partnerė, o Šveicarija yra ketvirta pagal dydį ES prekybos partnerė.

Daugiau apie ES ir Šveicarijos prekybos santykius.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos