Šveicarija

Šveicarijos ekonominiai ir prekybiniai santykiai su ES daugiausia reglamentuojami keliais dvišaliais susitarimais, pagal kuriuos Šveicarija sutiko perimti tam tikrus ES teisės aktų aspektus mainais už patekimą į dalį ES bendrosios rinkos.

ES ir Šveicarijos santykių kertinis akmuo yra 1972 m. laisvosios prekybos susitarimas.

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį režimą, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdamiįvertinti, ar jūsų produktas atitinka kilmėstaisykles, ir išsiaiškinti, kaip parengti teisingus dokumentus, patikrinkite interaktyvią „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA) mano prekybos asistente.

Kilmės taisykles reglamentuoja Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių konvencija.

1999 m. pasirašyti septyni sektorių susitarimai, vadinami I dvišaliais susitarimais. Jie apima:

  • laisvas asmenų judėjimas
  • techninės prekybos kliūtys
  • viešieji pirkimai
  • žemės ūkio
  • oro ir sausumos transportas
  • moksliniai tyrimai.

Kiti sektoriniai susitarimai, pasirašyti 2004 m. (toliau – II dvišaliai susitarimai), apima:

  • perdirbti žemės ūkio produktai
  • statistiką.
  • kova su sukčiavimu.

ES ir Šveicarija yra sudariusios daugiau kaip 100 dvišalių susitarimų, kuriuos valdo daugiau kaip 20 jungtinių komitetų.  Susitarimais Šveicarija įpareigojama perimti atitinkamus ES teisės aktus atitinkamuose sektoriuose.

Mainais už dalinę integraciją į ES bendrąją rinką Šveicarija finansiškai prisideda prie po 2004 m. įstojusių ES valstybių narių ekonominės ir socialinės sanglaudos.

Su prekyba susiję ES ir Šveicarijos susitarimai

 

Raskite savo produktui taikomą tarifo normą „Mano prekybos asistente“.

ES yra pagrindinė Šveicarijos prekybos partnerė, o Šveicarija – ketvirta pagal dydį ES prekybos partnerė.

Daugiau apie ES ir Šveicarijos prekybos santykius.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos