Šveicarija

Šveicarijos ekonominiai ir prekybiniai santykiai su ES daugiausia reglamentuojami įvairiais dvišaliais susitarimais, pagal kuriuos Šveicarija sutiko perimti tam tikrus ES teisės aktų aspektus mainais už patekimą į dalį ES bendrosios rinkos.

ES ir Šveicarijos santykių kertinis akmuo yra 1972 m. laisvosios prekybos susitarimas.

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turi atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Apsilankykite „Mano prekybos asistento “ interaktyvioje „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonėje (ROSA)“ ir įvertinkite, ar jūsų produktas atitinka kilmės taisykles, ir sužinokite, kaip parengti teisingus dokumentus.

Kilmės taisykles reglamentuoja Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių konvencija.

1999 m. buvo pasirašyti septyni sektorių susitarimai, vadinami „I dvišaliais susitarimais“. Jie apima:

  • dėl laisvo asmenų judėjimo
  • techninės prekybos kliūtys
  • viešieji pirkimai
  • žemės ūkis
  • oro ir sausumos transportas
  • moksliniai tyrimai.

Kiti 2004 m. pasirašyti sektorių susitarimai („II dvišaliai susitarimai“) apima:

  • perdirbti žemės ūkio produktai
  • statistika
  • kova su sukčiavimu.

ES ir Šveicarija yra sudariusios daugiau kaip 100 dvišalių susitarimų, kuriuos valdo daugiau kaip 20 jungtinių komitetų.  Pagal susitarimus Šveicarija įpareigojama perimti atitinkamus ES teisės aktus atitinkamuose sektoriuose.

Už dalinę integraciją į ES bendrąją rinką Šveicarija finansiškai prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos ES valstybėse narėse, įstojusiose po 2004 m.

Su prekyba susiję ES ir Šveicarijos susitarimai

 

Jūsų produktui taikomą tarifo normą rasite svetainėje „Mano prekybos asistentas“.

ES yra pagrindinė Šveicarijos prekybos partnerė, o Šveicarija yra ketvirta pagal dydį ES prekybos partnerė.

Daugiau apie ES ir Šveicarijos prekybos santykius.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos