ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas

Susitarimu panaikinami muitai ir biurokratija, su kuriais susiduria Europos įmonės, eksportuodamos prekes į Singapūrą. Ja taip pat šalinamos kitos prekybos kliūtys ir gerinama prekyba pagrindinėmis prekėmis, kaip antai elektronikos gaminiais, maisto produktais ir vaistais. Susitarimu taip pat atveriama Singapūro rinka ES paslaugų eksportui, pavyzdžiui, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose.

Glaustai apie susitarimą

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (ESSLPS) įsigaliojo 2019 m. lapkričio 21 d. Žr. visą susitarimo tekstą ir priedus.

ES ir Singapūras taip pat pasirašė investicijų apsaugos susitarimą (EUSIPA). Jis įsigalios po to, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės pagal savo nacionalines procedūras.

Kokia nauda jūsų įmonei?

ESSLPS duoda didelės naudos įmonėms, įskaitant

 • didesnis ES įmonių patekimas į Singapūro rinką ir atvirkščiai
 • mažiau apsunkinančios techninės taisyklės
 • tam tikrų produktų kartotinių bandymų panaikinimas
 • prekybą palengvinančios muitinės procedūros ir kilmės taisyklės
 • intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant geografines nuorodas (GN) – specialių regioninių maisto produktų ir gėrimų, pvz., Parmos kumpio ir airiško viskio, apsauga
 • naujos aplinkosaugos paslaugų ir žaliųjų viešųjų konkursų galimybės
 • prekybos ir investicijų į ekologiškas technologijas kliūčių šalinimas

Kuo prekybos susitarimas bus naudingas ES ūkininkų bendruomenėms?

Iki prekybos susitarimo sudarymo Singapūras visiems importuojamiems žemės ūkio maisto produktams, išskyrus alų, taikė nulinius muitus. Įsigaliojus susitarimui Singapūras taip pat panaikino visus likusius alui, stipendijoms ir samsu taikomus tarifus.

Susitarimu pripažįstamos ir saugomos vynų, spiritinių gėrimų, žemės ūkio produktų ir maisto produktų, kurių kilmės vieta yra ES arba Singapūras, geografinės nuorodos.

Be to, susitarimo sanitarinėje ir fitosanitarinėje dalyje numatytomis priemonėmis siekiama apsaugoti žmonių, gyvūnų ir augalų gyvybę ir sveikatą. Tokios priemonės yra susijusios su mažai kenksmingųjų organizmų ar ligų neapimtų teritorijų pripažinimu ir jomis užtikrinamas skaidrumas bei keitimasis informacija ir vengiama prekybos kliūčių.

 

Singapūras turi labai mažai žemės ūkio paskirties žemės, todėl importuodamas patenkina savo maisto poreikius.

Žemės ūkio gamyba yra nedidelė ir apsiriboja:

 • žiedai
 • tam tikri vaisiai (daugiausia durianai ir rambutanai)
 • kiaušiniai
 • daržovės
 • naminiai paukščiai
 • kiauliena

2019 M. ES-27 į Singapūrą eksportavo 1,9 mlrd. EUR žemės ūkio maisto produktų – daugiau nei prieš 10 metų. Šiuo metu Singapūras yra 5-oji pagal dydį ES žemės ūkio maisto produktų eksporto rinka Azijoje ir 18-oje pasaulio dalyje.

Kokio dydžio yra Singapūro rinka? Kiek ES prekiauja su Singapūru?

Singapūras, kuriame gyvena 5,6 mln. žmonių, yra pagrindinis prekybos, transporto ir finansų centras Azijoje. Turėdama platų prekybos susitarimų su daugiau kaip 30 partnerių tinklą, šalis kasmet su likusiu pasauliu prekiauja daugiau kaip 550 mlrd. EUR.

Kalbant apie ES, Singapūras yra 14-as pagal dydį prekybos prekėmis partneris pasaulyje ir pirmasis Pietryčių Azijoje (SEA). Singapūro ekonomika labai orientuota į paslaugas, todėl Singapūras taip pat yra 5-as pagal dydį ES prekybos paslaugomis partneris pasaulyje.

Singapūre savo biurus ir (arba) regioninius centrus įsteigusios daugiau kaip 10 000 Europos bendrovių tapo 6-ąjapasauline išvykstamųjų tiesioginių investicijų paskirties vieta ir jai tenka du trečdaliai ES tiesioginių investicijų į SEA.

Tarifai

Eksportui į Singapūrą

Prieš sudarant susitarimą beveik visos ES kilmės prekės jau galėjo būti įvežtos į Singapūrą be muitų. Nuo susitarimo įsigaliojimo Singapūras privalo netaikyti muitų visoms ES kilmės prekėms, įskaitant tas, kurioms anksčiau buvo taikomi muitai (pvz., alus ir buteliai).

Importui į ES

Nuo 2019 m. lapkričio 21 d. apie 84 proc. importo iš Singapūro į ES neapmokestinama.

Sektorių, kuriems taikomas neatidėliotinas muitų panaikinimas, pavyzdžiai:

 • elektronikos prekės
 • vaistų,
 • dauguma naftos chemijos produktų (tam tikri naftos chemijos produktų tarifai bus panaikinti tik po 3 metų)
 • perdirbti žemės ūkio produktai (išskyrus chemiškai gryną fruktozę ir cukrinius kukurūzus)

Beveik visi likę muitai, taikomi į ES įvežamoms Singapūro prekėms, bus palaipsniui panaikinti iki 2024 m. lapkričio mėn.

ES toliau taikys tarifus keliems produktams net ir pasibaigus laipsniško panaikinimo laikotarpiui, įskaitant kai kuriuos žuvų produktus (Tilapia, Skipjack) ir perdirbtą žemės ūkį, taip pat chemiškai gryną fruktozę ir cukrinius kukurūzus.

Tarifų panaikinimas

Susitarimo 2-A priede išsamiai aprašytos muitų mažinimo per 5 metus mažinimo kategorijos.

 

Savokonkretaus produkto tarifų panaikinimo grafiką galite rasti mano prekybos asistente.

Kilmės taisyklės

Šiame skirsnyje pateikiamos pagrindinės prekybos susitarimo kilmės taisyklės ir kilmės procedūros.

Kilmė – tai prekybinių prekių „ekonominė priklausomybė“. Jei tema nauja, galite rasti įvadą apie pagrindines prekių skirsnyje pateiktas sąvokas.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį tarifą, jis turi atitikti tam tikras jo kilmę patvirtinančias taisykles.

Kur rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos ESSLPS 1 protokole.

Ar mano produktas yra ES arba Singapūro kilmės?

Kad pagal ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimą būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą, jūsų produktas turi būti ES arba Singapūro kilmės. Produktas laikomas ES arba Singapūro kilmės produktu, jei:

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus reikalavimus, nurodytus skyriuje (pvz., nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas, nekeitimo taisyklė). Taip pat yra papildomų lankstumo priemonių, padėsiančių laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių (pvz., tolerancijos ir kumuliacijos).

 

Pagrindinių konkretiems produktams taikomų ES prekybos susitarimų taisyklių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų produkto kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikro gamintojo kainos EXW sąlygomis procentinio dydžio
 • pakeitus tarifinį klasifikavimą – dėl gamybos proceso pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinis klasifikavimas, pvz., popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • specifinės operacijos – reikalingas specifinis gamybos procesas, pvz., pluoštų verpimas į verpalus – tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės aprangos ir chemijos sektoriuose.

 

Taikomaskonkrečiam gaminiui taikomas taisykles galite rasti Mano prekybos asistente.

Patarimai, kaip padėti laikytis konkrečiam gaminiui taikomų taisyklių

Numatyta daugiau lankstumo, kad galėtumėte laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistinų nuokrypių arba kumuliacijos.

Nuokrypis

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarime pagal leistinų nuokrypių taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai yra draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, jei jų neto masė arba vertė neviršija:

 • 10 % produkto masės, jei tai žemės ūkio ir perdirbti žemės ūkio produktai, priskiriami Suderintos sistemos 2 ir 4-24 skirsniams, išskyrus 16 skirsniui priskiriamus perdirbtus žuvininkystės produktus
 • 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), jei tai pramonės gaminiai, išskyrus tekstilės gaminius ir drabužius

Specialieji nuokrypiai taikomi tekstilei ir drabužiams, klasifikuojamiems Suderintos sistemos 50-63 skirsniuose, kurie yra įtraukti į B priedo sąrašo A priedo 6ir 7 pastabas.

Ši leidžiamoji nuokrypa negali būti naudojama jokiai kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkrečiam produktui taikomose taisyklėse, didžiausios vertės ribai viršyti.

Kumuliacija

ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarime numatyti trys kilmės kumuliacijos būdai. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad šiuo metu taikomas tik pirmasis (dvišalė kumuliacija)

 • dvišalė kumuliacija. Singapūro kilmės medžiagos gali būti skaičiuojamos kaip ES kilmės medžiagos, kai jos naudojamos produktui gaminti ES (ir atvirkščiai).
 • Kumuliacija su ASEAN šalimi, sudariusia lengvatinį susitarimą su ES, pagal kurį šių šalių kilmės medžiagos gali būti skaičiuojamos kaip Singapūro arba ES kilmės medžiagos, kai jos naudojamos produktui gaminti.
  Atkreipkite dėmesį, kad Protokolo dėl kilmės taisyklių C priede išvardytoms medžiagoms ši kumuliacija netaikoma. Šiuo metu ši kumuliacija netaikoma.
 • Kumuliacija su ASEAN šalimi, kuri nėra sudariusi lengvatinio susitarimo su ES, pagal kurią šių šalių kilmės medžiagas galima laikyti ES arba Singapūro kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos gaminant Protokolo dėl kilmės taisyklių D priede išvardytus produktus.
  Šiuo metu ši kumuliacija netaikoma.

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus reikalavimus, nurodytus Protokole dėl kilmės taisyklių, pavyzdžiui, nekeitimo taisyklę.

Vežimas per trečiąją šalį:Nekeitimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Singapūrą (ir atvirkščiai) ir toliau neperdirbami trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės prižiūrimi, pavyzdžiui:

 • ženklų, etikečių, plombų ar kitų dokumentų pridėjimas arba tvirtinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi konkrečių importuojančios šalies vidaus reikalavimų
 • produktų konservavimas geros būklės
 • saugojimas
 • siuntų padalijimas

Kilus abejonių, muitinė gali paprašyti deklaranto pateikti atitikties įrodymus. Atitikties įrodymai gali būti pateikiami bet kokiomis priemonėmis, įskaitant:

 • sutartiniai transporto dokumentai, pvz., konosamentai
 • faktiniai arba konkretūs įrodymai, pagrįsti pakuočių ženklinimu arba numeravimu
 • bet kokie įrodymai, susiję su pačiomis prekėmis

Muito grąžinimas

Pagal šį prekybos susitarimą neleidžiama grąžinti muitų, anksčiau sumokėtų už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas produktui, eksportuojamam taikant lengvatinį tarifą, gaminti.

Kilmės procedūros

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Procedūros nustatytos Susitarimo kilmės taisyklių protokolo B skirsnyje. Jose, pavyzdžiui, paaiškinama, kaip:

 • nurodyti produkto kilmę
 • prašyti pageidavimų
 • muitinė gali patikrinti produkto kilmę

Kaip prašyti taikyti lengvatinį tarifą?

Kad galėtų pasinaudoti lengvatiniu tarifu, importuotojai turi pateikti kilmės įrodymą.

Pagal šį susitarimą importuotojai gali prašyti taikyti lengvatinį tarifą, pagrįstą eksportuotojo pateikta kilmės deklaracija.

Kilmės deklaracija

Eksportuotojo savideklaracija

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų kilmės šalis yra ES arba Singapūras, pateikdami kilmės deklaraciją.

 • Europos Sąjungoje tai galima padaryti
  • patvirtintas eksportuotojas
  • bet kuris eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė neviršija 6000 EUR.
 • Singapūre jį gali atlikti eksportuotojas, kuris:
  • yra užregistruota Singapūro valdžios institucijose
  • gavo unikalų subjekto numerį

 

Patvirtinti eksportuotojai

Eksportuojančios šaliesmuitinė gali leisti bet kuriam eksportuotojui, eksportuojančiam produktus pagal prekybos susitarimą, surašyti kilmės deklaracijas produktams, neatsižvelgiant į jų vertę. Eksportuotojas turi pateikti muitinei pakankamas garantijas, kad galima patikrinti produktų kilmės statusą ir visų kitų susitarimo (Protokolo) reikalavimų įvykdymą. Bet kokio piktnaudžiavimo atveju muitinė gali panaikinti patvirtinto eksportuotojo statusą.

Ką turėtų būti nurodyta kilmės deklaracijoje?

Kad surašytumėte kilmės deklaraciją, sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente turėtumėte įrašyti, antspausdinti arba atspausdinti šį tekstą:

„Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas (muitinės arba kompetentingos Vyriausybės leidimo Nr....), eksportuotojas pareiškia, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... preferencinės kilmės.“

Kilmės deklaracijos tekstas gali būti surašytas bet kuria oficialiąja ES kalba ir pateikiamas Protokolo dėl kilmės taisyklių E priede.

Sąskaitos faktūros deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, jums šis reikalavimas netaikomas, jei pateikiate savo muitinei rašytinį įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už bet kokią deklaraciją, kurioje nurodyta jūsų tapatybė.

Pateikimas ir galiojimas

Išimtiniais atvejais kilmės deklaracija gali būti pateikiama po eksporto (toliau – atgaline data taikomas pareiškimas), jei ji pateikiama importuojančioje šalyje ne vėliau kaip per dvejus metus (ES atveju) ir vienus metus (Singapūro atveju) po prekių įvežimo į teritoriją.

Turėtumėte saugoti ir būti pasirengęs pateikti patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius, kad jūsų produktas turi kilmės statusą (pvz., tiekėjo deklaracijos) ir atitinka kitus Protokolo dėl kilmės taisyklių reikalavimus, jei to prašo muitinė.

Kilmės deklaracija galioja 12 mėnesių nuo tos dienos, kurią eksportuotojas ją išdavė.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas tikrai turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. ES ir Singapūro LPS grindžiamas šiais principais:

 • patikrinimo prašo importuojančios šalies valdžios institucijos, o jį atlieka eksportuojančios šalies valdžios institucijos.
 • tikrinimas grindžiamas administraciniu bendradarbiavimu tarp importuojančių ir eksportuojančių šalių muitinių.
 • produktų kilmę tikrina vietos muitinė. Importuojančios Šalies neleidžiama apsilankyti pas eksportuotoją
 • eksportuojančios Šalies institucijos priima galutinį sprendimą dėl kilmės ir informuoja importuojančios Šalies valdžios institucijas apie rezultatus.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

Prekybos susitarimu nustatomi labiau suderinti techniniai reikalavimai ir produktų bandymai, taip pat sumažinamos techninės kliūtys, dėl kurių kitu atveju galėtų būti sunku parduoti savo produktus Singapūre. Pavyzdžiui

 • Įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas
 • supaprastintos žymėjimo ir ženklinimo taisyklės
 • sumažėja brangių ir daug laiko užimančių gaminių bandymų procedūrų dubliavimasis, pavyzdžiui, Singapūras pripažįsta dabartinius ES standartus ir automobilių bei jų dalių bandymus.
 • įdiegta ES mėsos gamybos įmonių, norinčių eksportuoti į Singapūrą, sertifikavimo sistema
Kaip prekybos susitarimu bus apsaugoti Europos standartai, įskaitant maisto saugos standartus?

Prekybos susitarimu jokiu būdu nebus daromas poveikis ES standartams, jie nebus iš dalies pakeisti, sumažinti ar panaikinti.

Tai reiškia, kad Singapūro produktai ir paslaugos ES gali būti parduodami tik tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ES produktai ir paslaugos. Jie turi atitikti visas ES taisykles ir reglamentus, pavyzdžiui:

 • techninės taisyklės ir standartai
 • vartotojų saugos reikalavimai
 • aplinkos reikalavimai
 • gyvūnų ir augalų sveikatos bei higienos taisyklės
 • maisto saugos reglamentai
Elektronikos prekės

Standartai, techniniai reglamentai ir atitikties vertinimo procedūros grindžiamos atitinkamais tarptautiniais standartais.

Susitarimu siekiama išvengti pasikartojančių ir apsunkinančių atitikties tikrinimo procedūrų, susijusių su gaminių sauga ir elektromagnetiniu suderinamumu:

 • elektros ir elektroninė įranga
 • buitiniai elektros prietaisai
 • plataus vartojimo elektroninė įranga

Singapūras priima tiekėjo atitikties deklaraciją dėl produktų, kurie laikomi keliančiais nedidelę riziką vartotojų saugai, sveikatai ar aplinkai.

Motorinės transporto priemonės ir transporto priemonių dalys

Pagal susitarimą naujas variklines transporto priemones ir automobilių dalis iš ES Singapūre galima parduoti be jokių papildomų bandymų ar sertifikavimo, jei jos yra sertifikuotos pagal ES pripažintus tarptautinius standartus, visų pirma Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) tipo patvirtinimo taisykles.

ES ir Singapūras taip pat susitarė:

 • susilaikyti nuo naujų reguliavimo priemonių, kurios skiriasi nuo tarptautinių standartų, įvedimo
 • leisti prekiauti produktais, kuriuose naudojamos naujos technologijos, nebent būtų įrodyta, kad tokios technologijos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai, saugai ar aplinkai;
Vaistai ir medicinos prietaisai

ES ir Singapūras susitarė:

 • naudoti tarptautinius farmacijos produktų ir medicinos prietaisų standartus, praktiką ir gaires
 • užtikrinti, kad vaistų įtraukimas į sąrašus, kainodara ir kompensavimas būtų sąžiningi, pagrįsti ir nediskriminaciniai;

ES pripažins Singapūro gerosios gamybos praktikos (GGP) standartus, taikomus gaminant veikliąsias farmacines medžiagas (API), lygiaverčiais jo paties standartams, o tai palengvins Singapūro API eksportą į ES.

Sveikatos ir saugos reikalavimai. SFS

Kalbant apie maisto saugą, gyvūnų ir augalų sveikatą, tiek ES, tiek Singapūras taiko griežtus teisės aktus ir procedūras. Susitarimu siekiama palengvinti gyvūninės kilmės produktų eksportą. Pavyzdžiui, ES ir Singapūras susitarė įvertinti viena kitos mėsos gamybos įmonių tikrinimo ir sertifikavimo sistemas, o ne reikalauti, kad prieš eksportuodama kiekvieną skerdyklą ar maisto perdirbimo įmonę patikrintų kita šalis.

 

Konkrečiasjūsų gaminiui taikomas taisykles ir reikalavimus rasite mano prekybos asistente.

Techninės prekybos kliūtys

Nors techninės taisyklės yra svarbios, jos kartais gali tapti kliūtimi tarptautinei prekybai ir todėl gali būti didelė našta jums, kaip eksportuotojui.

 • jei manote, kad susiduriate su prekybos kliūtimi, dėl kurios sulėtėja jūsų verslas arba kliudoma eksportuoti, galite mums papasakoti
 • naudodamiesi internetine forma praneškite, kas stabdo eksportą į Singapūrą, o ES išnagrinės jūsų padėtį ir imsis atitinkamų veiksmų

Kreipkitės į mus

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Susitarimu užtikrinamos veiksmingesnės muitinės procedūros, kad būtų palengvinta prekyba ir sumažintos įmonių išlaidos.

Siekiant sustiprinti tiekimo grandinės saugumą, jame numatyta, kad ES ir Singapūras pradės abipusį prekybos partnerystės programų, pavyzdžiui, ES įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų programos, pripažinimą.

Dokumentai

Laipsniškuose vadovuose aprašomi įvairūs dokumentai, kuriuos turėtumėte parengti savo produktų muitiniam įforminimui.

Priklausomai nuo jūsų produkto, muitinė gali reikalauti visų arba kai kurių toliau nurodytų elementų:

 • Komercinė sąskaita faktūra (nustatyti konkrečius reikalavimus dėl jos formos ir turinio My Trade Assistant)
 • pakuočių sąrašas
 • Tam tikrų prekiųimporto licencijos
 • Sertifikatai, įrodantys, kad jūsų produktas atitinka privalomas gaminių taisykles, pvz., sveikatos ir saugos reikalavimus, ženklinimą ir pakavimą
 • Kilmės įrodymas. Kilmės deklaracija

Patikslinama, kad galite iš anksto kreiptis dėl privalomosios tarifinės informacijos ir (arba) privalomosios kilmės informacijos.

 

Išsamią informaciją apie dokumentus, kuriuos turite pateikti savo produkto muitiniam įforminimui, rasite Mano prekybos asistentas.

Procedūros

Aprašymą, kaip įrodyti jūsų produktų kilmę prašant taikyti lengvatinį tarifą, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės patikrinimu, rasite skirsnyje“ Kilmės taisyklės „.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras galima rasti Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Prekybos susitarime taip pat nustatytos šiuolaikiškos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir užtikrinimo taisyklės.

Geografinės nuorodos

Singapūras sugriežtino savo galiojančią geografinių nuorodų (GN) tvarką, nustatydamas geografinių nuorodų registravimo Singapūre sistemą, skirtą produktams, kurie dėl savo geografinės kilmės turi ypatingų savybių arba turi tam tikrą reputaciją ar kitas savybes, apsaugoti. ES gamintojai gali teikti paraiškas įregistruoti savo geografines nuorodas Singapūre. ES nepriklausančių šalių gamintojai taip pat gali teikti paraiškas dėl geografinių nuorodų registravimo Singapūre, jei produktai priskiriami nustatytoms kategorijoms. 139 ES geografinėms nuorodoms, skirtoms vynams, spiritiniams gėrimams ir tam tikriems žemės ūkio produktams, taikomas toks pat apsaugos lygis kaip ir ES. Ši sustiprinta apsauga padės vartotojams geriau atpažinti autentiškus kokybiškus ES maisto produktus, vynus ir spiritinius gėrimus Singapūre, pavyzdžiui:

 • Bordo vynai
 • Parmos kumpis
 • Šampanas (champagne)
 • Bavarijos alus

Patentai

Pagal susitarimą Singapūras įsipareigojo pratęsti patentinės apsaugos trukmę, kad kompensuotų dėl administracinio rinkodaros proceso sumažėjusį patento galiojimo laiką.

Autorių teisės ir gretutinės teisės

Prekybos susitarime numatyta 70 metų autorių teisių apsauga. Joje numatytas vienkartinis teisingas atlygis garso įrašų, transliuojamų ar transliuojamų viešai, gamintojams. Tai bus įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. lapkričio mėn. Susitarimu Singapūro autorių teisių įstatymai bus suderinti su šalių autorių teisių įstatymais, pagal kuriuos garso įrašų gamintojai gali rinkti transliavimo ir viešojo atlikimo mokesčius.

Prekių ženklai

ES ir Singapūras apsaugos gerai žinomus prekių ženklus remdamosi Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos bendra rekomendacija.

Bandymo duomenų apsauga

Susitarime taip pat numatyta, kad bandymų duomenys, pateikti siekiant gauti administracinį leidimą pateikti rinkai farmacijos ir agrochemijos produktus, bus saugomi 5 metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas dar 5 metams.

Pramoninis dizainas

Prekybos susitarime numatyta, kad Singapūras registruotų dizainų apsaugos terminus pailgins iki 10 metų.

Vykdymas

Į susitarimą įtrauktos išsamios nuostatos dėl civilinio vykdymo užtikrinimo priemonių. Kalbant apie sienų vykdymo užtikrinimą, teisių turėtojai galės prašyti Singapūro muitinės areštuoti suklastotų prekių ženklų prekes ir piratines autorių teisių prekes.

Iki 2022 m. lapkričio mėn. teisių turėtojai galės prašyti Singapūro muitinės konfiskuoti ir suklastotas GN prekes bei piratinio dizaino prekes, kai jos bus importuojamos arba eksportuojamos.

Singapūras ir ES taip pat įsipareigojo taikyti procedūras, pagal kurias valdžios institucijos galės savo iniciatyva sustabdyti suklastotų prekių ženklų prekių, piratinių prekių, kurioms taikomos autorių teisės, ir suklastotų GN prekių išleidimą. Kalbant apie suklastotas GN prekes, Singapūras šį įsipareigojimą įgyvendins iki 2022 m. lapkričio mėn.

Pietryčių Azijos INT pagalbos tarnyba teikia pagalbos tarnybą, skirtą MVĮ tiesiogiai remti intelektinę nuosavybę.

Paslaugos

Prekybos susitarimas apima įvairias paslaugas ir suteikia papildomų galimybių paslaugų teikėjams patekti į rinką.

Konkrečiai ES ir Singapūras susitarė sumažinti arba panaikinti tam tikrus apribojimus

 • paslaugų teikėjų skaičius
 • paslaugų sandorių arba turto vertė
 • paslaugų teikimo operacijų skaičius arba paslaugų išdirbių kiekis
 • asmenų, kurie gali būti įdarbinti, skaičius
 • konkretus leidžiamas juridinio asmens tipas
 • užsienio akcijų paketų ir (arba) akcinio kapitalo apribojimai

Tai taikoma įvairiems sektoriams, įskaitant:

 • telekomunikacijų paslaugos
 • finansinės paslaugos
 • kompiuterių ir susijusios paslaugos
 • transporto paslaugos
 • aplinkosaugos paslaugos
 • tam tikros verslo paslaugos (pavyzdžiui, architektūros ir inžinerijos paslaugos)
 • pašto paslaugos

ES ir Singapūras taip pat susitarė užtikrinti, kad vietos ir užsienio paslaugų teikėjams tam tikruose sektoriuose būtų taikomos tos pačios taisyklės ir taisyklės, siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir vienodas sąlygas. Tai taikoma, pavyzdžiui,

 • pašto paslaugos – užtikrinti, kad dominuojantys rinkos dalyviai nevykdytų antikonkurencinių veiksmų
 • telekomunikacijų paslaugos – pagrindiniai paslaugų teikėjai, pvz., tinklo savininkai, privalo kitiems operatoriams suteikti atsietą prieigą prie konkrečių tinklo elementų pagrįstomis ir skaidriomis sąlygomis.
 • tarptautinis jūrų transportas – apibrėžti atitinkamus įsipareigojimus ir užtikrinti, kad būtų aišku, ką konkrečiai įsipareigota prisiimti
 • kompiuterių paslaugos – apimti visas būsimas kompiuterių paslaugas pagal jų funkcijas.
 • vidaus reglamentavimas. Išsamios nuostatos dėl licencijavimo procedūrų ir profesinių kvalifikacijų, kuriomis užtikrinama, kad, kai investuotojas prašo licencijos teikti paslaugą ar ne paslaugą, su jais būtų elgiamasi sąžiningai ir jie būtų apsaugoti nuo savavališkų apribojimų, kartu užtikrinant jų teisę pateikti apeliacinį skundą

 

Paslaugos yra ES ir Singapūro ekonomikos pagrindas. Singapūras yra svarbus Pietryčių Azijos centras ES paslaugų teikėjams ir sudaro daugiau kaip pusę visos prekybos komercinėmis paslaugomis tarp ES ir ASEAN.

  ES Singapūras
Specialistų paslaugos
 • architektūros paslaugos
 • apskaitos
 • inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos
 • miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos
 • valdymo konsultacijų paslaugos
 • tarptautinio komercinio arbitražo paslaugos
 • teisinės paslaugos
 • apskaitos
 • apmokestinimas
 • architektūros paslaugos
 • kompleksinės inžinerijos
 • medicinos ir stomatologijos paslaugos
 • veterinarijos paslaugos
Kompiuterių ir susijusios paslaugos Visos susijusios paslaugos šioje srityje Visos susijusios paslaugos šioje srityje
Moksliniai tyrimai ir plėtra
 • gamtos mokslai ir tarpdisciplininiai mokslai, išskyrus valstybės finansuojamas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugas
 • socialiniai ir humanitariniai mokslai
 • gamtos mokslai
 • socialiniai mokslai, išskyrus teisinius tyrimus
Verslo paslaugos
 • reklama
 • rinkos tyrimai
 • valdymo konsultacijų paslaugos
 • su gamyba susijusios patariamosios ir konsultavimo paslaugos
 • spausdinimas ir leidyba
 • konvencijų paslaugos
 • vertimas
 • dizaino paslaugos
 • reklama
 • rinkos tyrimai
 • valdymo konsultacijų paslaugos
 • automobilių techninio tikrinimo ir analizės paslaugos
 • su gamyba susijusios paslaugos
 • konsultacijos saugumo klausimais
 • pavojaus signalo stebėsena
 • fotografijos paslaugos
 • konferencijų ir parodų valdymo paslaugos
 • vertimo paslaugos
Pašto paslaugos Visos susijusios paslaugos šioje srityje Pagrindinių ir skubių laiškų paslaugos
Telekomunikacijų paslaugos Signalų perdavimo ir priėmimo elektromagnetinėmis priemonėmis paslaugos, išskyrus transliavimą

Paslaugos (išskyrus transliavimą), pvz.,

 • infrastruktūra grindžiamos ir paslaugomis grindžiamos paslaugos
 • judriojo ryšio paslaugos ir pridėtinės vertės tinklų paslaugos
Aplinkosaugos paslaugos
 • nuotekų šalinimo ir valymo paslaugos
 • kietųjų/pavojingų atliekų tvarkymas, išskyrus pavojingų atliekų vežimą per sieną
 • aplinkos oro apsauga ir klimato apdorojimas bei dirvožemio ir vandens valymas
 • triukšmo ir vibracijos mažinimas
 • biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
 • atliekų surinkimo ir šalinimo paslaugos, išskyrus sąvartynų paslaugas
 • pavojingų atliekų tvarkymas
 • sanitarinės ir panašios paslaugos
 • išmetamųjų dujų valymo paslaugos
 • triukšmo mažinimo paslaugos
 • gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos paslaugos
Turizmo ir kelionių organizavimo paslaugos Kelionių agentūrų ir kelionių organizavimo paslaugos
 • viešbučių ir kitos apgyvendinimo paslaugos
 • maitinimo ir gėrimų tiekimo paslaugos, išskyrus maitinimo paslaugas valgymo įstaigose, kurioms vadovauja vyriausybė
 • kelionių agentūrų ir turistų gidų paslaugos
Transporto

Jūrų transporto paslaugos, susijusios su:

 • tarptautinis keleivių ir krovinių vežimas
 • sandėliavimo
 • konteinerių stotis ir sandėlis
 • krovinių ekspedijavimo ir pagalbinės jūrų transporto paslaugos


Kelių ir geležinkelių – pagalbinės paslaugos, pvz.,

 • krovinių vežimo agentūrų
 • krovinių tvarkymo
 • saugojimas

Jūrų transporto paslaugos, susijusios su:

 • tarptautinis keleivių ir krovinių vežimas
 • jūrų agentūros paslaugos
 • tarptautinis vilkimas
 • laivybos tarpininkavimas
 • krovinių siuntimas
 • laivų nuoma su įgula

Kelių transportas – pagalbinės paslaugos, pvz.,

 • nuomos paslaugos
 • tam tikros pagalbinės paslaugos, pavyzdžiui, variklinių transporto priemonių dalių techninė priežiūra ir remontas
Gamyba
 • maistą ir gėrimus
 • drabužiai
 • avalynė
 • mašinos
 • popieriaus gaminiai
 • skaičiavimo ir elektros mašinos
 • maistą ir gėrimus
 • drabužiai
 • popieriaus gaminiai
 • cheminės medžiagos
 • tam tikra mašinų įranga
 • skaičiavimo ir telekomunikacijų įranga

E. prekyba

Singapūras ir ES pripažįsta laisvo informacijos srauto svarbą ir susitarė nenustatyti muitų elektroniniam perdavimui.

Abi šalys taip pat sutinka, kad:

 • e. prekyba neturėtų pažeisti intelektinės nuosavybės teisių
 • elektroninės prekybos plėtra turi atitikti tarptautinius duomenų apsaugos standartus.

Viešieji pirkimai

Singapūras ir ES yra PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų (SVP) šalys.

Dar prieš sudarant prekybos susitarimą jos jau turėjo atviras ir modernias viešųjų pirkimų sistemas ir taikė aukštus skaidrumo ir procedūrinio sąžiningumo standartus savo viešuosiuose konkursuose, o daugeliu atvejų ES įmonės jau galėjo konkuruoti dėl viešųjų pirkimų Singapūre virš tam tikros vertės ribos.

Tačiau prekybos susitarimu ES įmonėms suteikiama dar daugiau galimybių konkuruoti dėl viešųjų pirkimų Singapūre.

Singapūras

 • susitarė dėl papildomų taisyklių, susijusių su konkursais
 • susitarė sumažinti atvirų konkursų verčių ribas tokioms įstaigoms kaip Viešųjų paslaugų valdyba ir Energijos rinkos institucija
 • išplėsti viešųjų paslaugų sutarčių, kurioms taikomi skaidrumo ir nediskriminavimo įsipareigojimai, tipus – tai svarbu, nes prieiga prie informacijos yra viena didžiausių kliūčių, su kuriomis ES mažesnės įmonės susiduria norėdamos patekti į užsienio rinkas.

ES

 • į subjektų, kuriems leidžiama teikti pasiūlymus dėl viešųjų sutarčių, sąrašą papildomai įtraukiamos centrinio lygmens ministerijos, agentūros ir kitos įstaigos, palyginti su tomis, kurios įtrauktos į PPO viešųjų pirkimų susitarimų sąrašą, taip pat subjektai, veikiantys tam tikruose komunalinių paslaugų sektoriuose
 • įtraukė daugiau rūšių viešųjų paslaugų sutarčių, kurioms taikomi atviri konkursai, palyginti su tomis, dėl kurių ji susitarė PPO, pvz.,
  • geležinkelio paslaugos
  • kompiuterių paslaugos
  • telekomunikacijų paslaugos
  • kraštovaizdžio architektūros paslaugos

Prekyba ir tvari plėtra

Prekybos susitarime nustatyti privalomi įsipareigojimai užtikrinti, kad vidaus aplinkos ir darbo apsaugos lygis atitiktų pagrindinius tarptautinius standartus ir susitarimus.

Juo draudžiama "atitikties "iš apačios į viršų" praktika, kai siekiant pritraukti prekybos ar investicijų mažinami darbo ir aplinkos apsaugos teisės aktai, kartu pripažįstant ES ir Singapūro teises nustatyti savo aplinkos ir darbo apsaugos lygį.

Prekybos susitarimu siekiama padidinti prekybos ir investicijų indėlį į darnų vystymąsi, įskaitant:

 • įmonių socialinė atsakomybė
 • ekologinio ženklinimo iniciatyvos
 • sąžininga ir etiška prekyba
 • gamtos išteklių išsaugojimas ir tvarus valdymas, be kita ko, užtikrinant tvarią miškotvarką ir žuvų išteklių išsaugojimą bei valdymą

Darbo standartai

LPS apima įsipareigojimus įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas, kurias šalys yra ratifikavusios, taip pat įsipareigojimus imtis būtinų veiksmų ratifikuoti TDO konvencijas dėl pagrindinių teisių, kurių jos dar nepasirašė, pavyzdžiui,

 • 2006 m. JT Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos ministrų deklaracija dėl visiško ir produktyvaus užimtumo ir deramo darbo visiems
 • TDO pagrindinių darbo principų ir teisių deklaracija,
 • pagrindinės TDO konvencijos

Aplinka ir klimato kaita

Į susitarimą įtraukti ES ir Singapūro įsipareigojimai veiksmingai įgyvendinti daugiašalius aplinkosaugos susitarimus, kurių šalys atitinkamai yra ES ir (arba) Singapūras, pavyzdžiui:

 • JT biologinės įvairovės konvencija
 • JT Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES)
 • JT bendroji klimato kaitos konvencija (JTBKKK).

Konkrečiose nuostatose dėl klimato kaitos dar labiau akcentuojamos ES ir Singapūro pastangos kovoti su klimato kaita.

LPS taip pat numatomas šalių bendradarbiavimas, be kita ko, ekologinio ženklinimo ir žaliųjų viešųjų pirkimų srityse, kliūčių, trukdančių prekybai klimatui nekenkiančiomis prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvarios atsinaujinančiosios energijos prekėmis, pašalinimas; laipsniškas subsidijų iškastiniam kurui mažinimas ir įmonių socialinės atsakomybės praktikos skatinimas.

Investicijos

ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (EUSIPA) įsigalios, kai jį pagal savo nacionalines procedūras ratifikuos visos ES valstybės narės.

Kai ji įsigalios, ji dar labiau pagerins investicinę aplinką ir suteiks daugiau tikrumo investuotojams.

Susitarimu bus užtikrinta, kad Europos ir Singapūro investuotojai būtų traktuojami vienodai ir sąžiningai ir nebūtų diskriminuojami, pavyzdžiui:

 • priverstinis eksproprijavimas arba ekspropriacija be tinkamos kompensacijos
 • diskriminacija
 • verslo licencijų panaikinimas
 • priimančiosios valstybės piktnaudžiavimas, pvz., tinkamo proceso stoka arba galimybės atlikti tarptautinius kapitalo pervedimus nebuvimas

Investicijų apsaugos susitarimu investuotojams bus suteikta galimybė taikyti šiuolaikišką ir reformuotą investicinių ginčų sprendimo mechanizmą – investicinių teismų sistemą.

Naujosios investicinių teismų sistemos kertiniai akmenys yra:

 • nuolatinis pirmosios instancijos investicinių ginčų teismas
 • apeliacinis teismas apeliaciniams skundams nagrinėti

Sistema bus grindžiama procedūrų skaidrumo principais ir nuostatomis dėl piktnaudžiavimo sistema. Pavyzdžiui, investicijų apsaugos susitarime nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią apgaulingiems ar manipuliaciniams ieškiniams, pavyzdžiui, įmonės restruktūrizavimui siekiant pateikti reikalavimą.

Investicinių teismų sistema užtikrins, kad investicijų apsaugos susitarimas būtų aiškinamas teisiškai teisingai ir nuspėjamai.

Naudingos nuorodos ir kontaktiniai duomenys

Prekybos ir pramonės ministerija

100 High Street, #09-01, Iždas, Singapūras 179434

Telefonas: + 65 6225 9911

Svetainė: www.mti.gov.sg

Įmonė Singapūras (ESG)

230 Victoria Street, Level 10 Bugis Junction Office Tower, Singapūras 188024

Telefonas: + 65 6898 1800

Svetainė: www.enterprisesg.gov.sg

ESG Frankfurto biuras

Singapūro centras, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurtas prie Maino, Vokietija

Telefonas: + 49 699207350

ESG Londono biuras

Singapūro centras, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Jungtinė Karalystė

Telefonas: + 44 2074842730

Europos Sąjungos delegacija Singapūre

250 Šiaurės tiltas, #38-03 Raffles City Tower, Singapūras 179101

Telefonas: + 65 6336 7919

Svetainė: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Papildomos nuorodos

Daugiau informacijos apie ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimą ir Investicijų apsaugos susitarimą galima rasti Prekybos GD svetainėje. Apžvalgą taip pat rasite informacijos suvestinėje.

Kitos informacijos apie ES ir Singapūro prekybos santykius taip pat galite ieškoti spustelėję šią nuorodą.

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) taip pat teikia išsamią informaciją apie ES ir Singapūro santykius.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos