Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης

Η συμφωνία καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς και τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά τις εξαγωγές τους στη Σινγκαπούρη. Αίρει επίσης άλλα εμπορικά εμπόδια και βελτιώνει το εμπόριο βασικών αγαθών, όπως τα ηλεκτρονικά είδη, τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η συμφωνία ανοίγει επίσης την αγορά της Σινγκαπούρης για τις εξαγωγές υπηρεσιών της ΕΕ, για παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ΣΕΣΕΕΣ) τέθηκε σε ισχύ την 21 Νοεμβρίου 2019. Βλ. το πλήρες κείμενο και τα παραρτήματα της συμφωνίας.

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη έχουν επίσης υπογράψει συμφωνία προστασίας των επενδύσεων (EUSIPA). Θα τεθεί σε ισχύ μετά την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η ΣΕΣΕΕΣ αποφέρει σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων

 • αυξημένη πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις της ΕΕ στη Σινγκαπούρη και αντιστρόφως
 • λιγότερο επαχθείς τεχνικοί κανόνες
 • η αφαίρεση των διπλών δοκιμών για ορισμένα προϊόντα
 • τελωνειακά καθεστώτα και κανόνες καταγωγής που διευκολύνουν το εμπόριο
 • προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) — ειδικά περιφερειακά προϊόντα τροφίμων και ποτών, όπως το ζαμπόν Πάρμας και το ιρλανδικό ουίσκι
 • νέες ευκαιρίες στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και των πράσινων δημόσιων διαγωνισμών
 • άρση των εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες

Πώς θα ωφελήσει η εμπορική συμφωνία τις γεωργικές κοινότητες της ΕΕ;

Πριν από την εμπορική συμφωνία, η Σινγκαπούρη είχε μηδενικούς δασμούς στις εισαγωγές όλων των γεωργικών προϊόντων διατροφής εκτός από τη μπίρα. Κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η Σινγκαπούρη κατάργησε επίσης όλους τους εναπομείναντες δασμούς επί του ζύθου, του stout και του samsu.

Η συμφωνία αναγνωρίζει και προστατεύει τις γεωγραφικές ενδείξεις για οίνους, αλκοολούχα ποτά, γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που κατάγονται από το έδαφος της ΕΕ ή της Σινγκαπούρης.

Επίσης, τα μέτρα που προβλέπονται στο υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό μέρος της συμφωνίας αποσκοπούν στην προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Τα μέτρα αυτά αφορούν την αναγνώριση περιοχών χαμηλής/απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς ή νόσους και διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποφυγή εμπορικών φραγμών.

 

Η Σινγκαπούρη διαθέτει πολύ μικρή γεωργική γη και, ως εκ τούτου, καλύπτει τις επισιτιστικές της ανάγκες με εισαγωγές.

Η γεωργική παραγωγή της είναι μικρής κλίμακας και περιορίζεται σε

 • Ανθη
 • ορισμένα φρούτα (κυρίως δούρα και ραμποτάν)
 • αβγά
 • λαχανικά
 • πουλερικά
 • χοιρινό

Το 2019, η ΕΕ-27 εξήγαγε στη Σινγκαπούρη αγροδιατροφικά προϊόντα ύψους 1.9 δισ. EUR, ποσό που υπερδιπλασιάστηκε 10 χρόνια νωρίτερα. Σήμερα, η Σινγκαπούρη είναι η 5η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ στην Ασία και η 18η παγκοσμίως.

Πόσο μεγάλη είναι η αγορά της Σινγκαπούρης; Πόσες εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιεί η ΕΕ με τη Σινγκαπούρη;

Με πληθυσμό 5.6 εκατομμυρίων ανθρώπων, η Σινγκαπούρη αποτελεί βασικό εμπορικό, μεταφορικό και χρηματοπιστωτικό κόμβο στην Ασία. Έχοντας εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών με περισσότερους από 30 εταίρους, η χώρα συναλλάσσεται κάθε χρόνο με τον υπόλοιπο κόσμο πάνω από 550 δισ. ευρώ.

Για την ΕΕ, η Σινγκαπούρη είναι ο 14ος μεγαλύτερος εταίρος στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών στον κόσμο και ο πρώτος στη Νοτιοανατολική Ασία (SEA). Έχοντας μια οικονομία βαθιά προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, η Σινγκαπούρη είναι επίσης ο 5ος μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών παγκοσμίως.

Με περισσότερες από 10,000 ευρωπαϊκές εταιρείες που δημιούργησαν τα γραφεία τους/περιφερειακούς κόμβους στη Σινγκαπούρη, η χώρα έγινε ο 6ος παγκόσμιος προορισμόςτης ΕΕ για εξερχόμενες άμεσες επενδύσεις και αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα του αποθέματος άμεσων επενδύσεων της ΕΕ στη SEA.

Τιμολόγια

Για εξαγωγές στη Σινγκαπούρη

Πριν από τη συμφωνία, σχεδόν όλα τα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ θα μπορούσαν ήδη να εισέρχονται στη Σινγκαπούρη ατελώς. Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η Σινγκαπούρη υποχρεούται να εφαρμόζει αδασμολόγητη πρόσβαση σε όλα τα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπόκειντο προηγουμένως σε δασμούς (όπως η μπίρα και το stout).

Για εισαγωγές στην ΕΕ

Από την 21 Νοεμβρίου 2019, περίπου το 84 % των εισαγωγών από τη Σινγκαπούρη στην ΕΕ εισέρχονται ατελώς.

Παραδείγματα τομέων που επωφελούνται από την άμεση κατάργηση των τελωνειακών δασμών είναι:

 • ηλεκτρονικά είδη
 • φαρμακευτικά
 • τα περισσότερα πετροχημικά προϊόντα (ορισμένοι δασμοί για τα πετροχημικά προϊόντα θα καταργηθούν σταδιακά μόνο μετά από 3 έτη)
 • μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (με εξαίρεση τη χημικώς καθαρή φρουκτόζη και το γλυκό καλαμπόκι)

Σχεδόν όλοι οι εναπομείναντες τελωνειακοί δασμοί που ισχύουν για τα εμπορεύματα από τη Σινγκαπούρη που εισέρχονται στην ΕΕ θα καταργηθούν σταδιακά πριν από τον Νοέμβριο του 2024.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να εφαρμόζει δασμούς σε λίγα προϊόντα ακόμη και μετά το τέλος της περιόδου σταδιακής κατάργησης, μεταξύ άλλων σε ορισμένα προϊόντα αλιείας (Tilapia, Skipjack) και στη μεταποιημένη γεωργία, καθώς και σε χημικώς καθαρή φρουκτόζη και γλυκό καλαμπόκι.

Κατάργηση των δασμών

Η εμπορική συμφωνία περιγράφει λεπτομερώς τις κατηγορίες σταδιακής κατάργησης των δασμών σε διάστημα 5 ετών στο παράρτημα 2-Α της συμφωνίας.

 

Μπορείτε να βρείτε το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών για το συγκεκριμένο προϊόν σας στο «My Trade Assistant».

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Προϊόντα».

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο πρωτόκολλο 1 της ΣΕΣΕΕΣ.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή τη Σινγκαπούρη;

Για να είναι επιλέξιμο για τον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, το προϊόν σας πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή τη Σινγκαπούρη. Ένα προϊόν θεωρείται καταγωγής ΕΕ ή Σινγκαπούρης, εάν

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο (π.χ. ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, κανόνας μη τροποποίησης). Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που σας βοηθούν να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν (για παράδειγμα, ανοχή και σώρευση).

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήμα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Προβλέπεται πρόσθετη ευελιξία που θα σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως οι ανοχές ή η σώρευση.

Ανοχή

Στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν, εφόσον το καθαρό βάρος ή η αξία τους δεν υπερβαίνει

 • 10 % του βάρους του προϊόντος για γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16
 • 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για βιομηχανικά προϊόντα άλλα από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης

Ισχύουν ειδικές ανοχές για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στη σημείωση 6 και στη σημείωση 7 του παραρτήματος Α Εισαγωγικές σημειώσεις για τον κατάλογο του παραρτήματος Β

Η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ανώτατου ορίου αξίας των μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες ανά προϊόν.

Σώρευση

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης προβλέπει τρεις τρόπους σωρευτικής καταγωγής. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι επί του παρόντος ισχύει μόνο η πρώτη (διμερής σώρευση)

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Σιγκαπούρης μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες από την ΕΕ όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος στην ΕΕ (και αντιστρόφως)
 • σώρευση με χώρα ASEAN που έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία με την ΕΕ, η οποία επιτρέπει να προσμετρώνται ύλες καταγωγής τέτοιων χωρών ως καταγόμενες από τη Σιγκαπούρη ή την ΕΕ, όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος.
  Επισημαίνεται ότι οι ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα Γ του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής εξαιρούνται από τη σώρευση αυτή. Επί του παρόντος, η σώρευση αυτή δεν ισχύει.
 • σώρευση με χώρα ASEAN που δεν έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία με την ΕΕ, η οποία επιτρέπει στις ύλες καταγωγής των εν λόγω χωρών να προσμετρώνται ως καταγόμενες από την ΕΕ ή τη Σινγκαπούρη, όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Δ του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.
  Επί του παρόντος, η σώρευση αυτή δεν εφαρμόζεται.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο για τους κανόνες καταγωγής, όπως ο κανόνας της μη τροποποίησης.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας μη τροποποίησης

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στη Σινγκαπούρη (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • προσθήκη ή επίθεση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή εγγράφων τεκμηρίωσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • διαίρεση αποστολών

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον διασαφιστή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης. Η συμμόρφωση μπορεί να αποδειχθεί με οποιοδήποτε μέσο, μεταξύ άλλων:

 • συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, όπως φορτωτικές 
 • πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των συσκευασιών 
 • κάθε αποδεικτικό στοιχείο που αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που είχαν προηγουμένως καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού δεν επιτρέπεται βάσει της παρούσας εμπορικής συμφωνίας.

Διαδικασίες καταγωγής

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στο τμήμα Β του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας. Διευκρινίζουν, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο:

 • δήλωση της καταγωγής ενός προϊόντος
 • για να ζητήσετε προτιμήσεις
 • οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό;

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καταγωγής.

Βάσει της συμφωνίας αυτής, οι εισαγωγείς μπορούν να ζητήσουν προτιμησιακό δασμό βάσει δήλωσης καταγωγής που παρέχεται από τον εξαγωγέα.

Δήλωση καταγωγής

Υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή τη Σινγκαπούρη παρέχοντας δήλωση καταγωγής

 • στην ΕΕ μπορεί να γίνει
  • από εγκεκριμένο εξαγωγέα
  • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR
 • στη Σινγκαπούρη μπορεί να υποβληθεί από εξαγωγέα ο οποίος:
  • είναι καταχωρισμένη στις αρχές της Σινγκαπούρης
  • έχει λάβει μοναδικό αριθμό οντότητας

 

Εγκεκριμένοι εξαγωγείς

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα που εξάγει προϊόντα στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας να συντάσσει δηλώσεις καταγωγής για προϊόντα ανεξάρτητα από την αξία τους. Ο εξαγωγέας πρέπει να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις στις τελωνειακές αρχές για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης όλων των λοιπών όρων της συμφωνίας (πρωτοκόλλου). Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης.

Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση καταγωγής;

Για να συντάξετε δήλωση καταγωγής, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε, να σφραγίσετε ή να εκτυπώσετε τη δήλωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο το ακόλουθο κείμενο:

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή ή αρμόδια κυβερνητική άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Το κείμενο της δήλωσης καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ε του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση τιμολογίου. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, εξαιρείστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές σας γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση που σας ταυτοποιεί.

Υποβολή και ισχύς

Η δήλωση καταγωγής μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να συντάσσεται μετά την εξαγωγή («αναδρομική βεβαίωση»), υπό τον όρο ότι υποβάλλεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη, στην περίπτωση της ΕΕ, και ένα έτος, στην περίπτωση της Σινγκαπούρης, μετά την είσοδο των εμπορευμάτων στο έδαφος.

Θα πρέπει να τηρείτε και να είστε έτοιμοι να υποβάλετε δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας είναι καταγόμενο (για παράδειγμα, δηλώσεις προμηθευτή) και πληροί άλλες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, εφόσον ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές.

Η δήλωση καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της από τον εξαγωγέα.

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η ΣΕΣ ΕΕ-Σινγκαπούρης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • ο έλεγχος ζητείται από τις αρχές της χώρας εισαγωγής και διενεργείται από τις αρχές της χώρας εξαγωγής.
 • ο έλεγχος βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των χωρών εισαγωγής και εξαγωγής
 • οι έλεγχοι της καταγωγής των προϊόντων διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία. Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής στον εξαγωγέα.
 • οι αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής σχετικά με τα αποτελέσματα.

Απαιτήσεις προϊόντων 

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Η εμπορική συμφωνία θεσπίζει πιο συμβατές τεχνικές απαιτήσεις και δοκιμές για τα προϊόντα και μειώνει τα τεχνικά εμπόδια που θα μπορούσαν διαφορετικά να σας δυσχεράνουν την πώληση των προϊόντων σας στη Σινγκαπούρη. Για παράδειγμα

 • Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας
 • απλουστεύονται οι κανόνες σχετικά με τη σήμανση και την επισήμανση
 • μείωση της αλληλεπικάλυψης δαπανηρών και χρονοβόρων διαδικασιών για τη δοκιμή προϊόντων — για παράδειγμα, η Σινγκαπούρη αναγνωρίζει τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ και τις δοκιμές σε αυτοκίνητα και εξαρτήματα αυτοκινήτων
 • εφαρμόζεται σύστημα πιστοποίησης των εγκαταστάσεων παραγωγής κρέατος της ΕΕ που επιθυμούν να εξάγουν στη Σινγκαπούρη
Πώς θα προστατεύσει η εμπορική συμφωνία τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων;

Η εμπορική συμφωνία σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει, θα τροποποιήσει, θα υποβαθμίσει ή θα καταργήσει τα πρότυπα της ΕΕ σε οποιονδήποτε τομέα.

Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Σινγκαπούρης μπορούν να πωλούνται στην ΕΕ μόνο υπό τους ίδιους όρους με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΕΕ. Πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ, όπως

 • τεχνικοί κανόνες και πρότυπα
 • απαιτήσεις ασφάλειας των καταναλωτών
 • περιβαλλοντικές απαιτήσεις
 • κανόνες για την υγεία και την υγιεινή των ζώων και των φυτών
 • κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων
Ηλεκτρονικά είδη

Τα πρότυπα, οι τεχνικοί κανονισμοί και οι διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης βασίζονται σε σχετικά διεθνή πρότυπα.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην αποφυγή αλληλεπικαλυπτόμενων και επαχθών διαδικασιών δοκιμών συμμόρφωσης για την ασφάλεια των προϊόντων και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

 • ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
 • ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης

Η Σινγκαπούρη αποδέχεται τη δήλωση συμμόρφωσης του προμηθευτή για προϊόντα που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου για την ασφάλεια, την υγεία ή το περιβάλλον των καταναλωτών.

Μηχανοκίνητα οχήματα και εξαρτήματα οχημάτων

Με τη συμφωνία, είναι δυνατή η πώληση καινούργιων μηχανοκίνητων οχημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων από την ΕΕ στη Σινγκαπούρη χωρίς πρόσθετες δοκιμές ή πιστοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που είναι αποδεκτά στην ΕΕ, ιδίως τους κανονισμούς έγκρισης τύπου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ).

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφώνησαν επίσης:

 • να απέχει από τη θέσπιση νέων κανονιστικών μέτρων που διαφέρουν από τα διεθνή πρότυπα
 • να επιτρέπουν την πώληση προϊόντων που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι τεχνολογίες αυτές δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον
Φαρμακευτικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφώνησαν

 • χρήση διεθνών προτύπων, πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών για φαρμακευτικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • διασφάλιση ότι ο κατάλογος, η τιμολόγηση και η επιστροφή των δαπανών για τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι δίκαιοι, εύλογοι και δεν εισάγουν διακρίσεις

Η ΕΕ θα αναγνωρίσει τα πρότυπα της Σινγκαπούρης για τις «ορθές παρασκευαστικές πρακτικές» (ΟΠΠ) στην παρασκευή δραστικών φαρμακευτικών ουσιών (ΔΦΟ) ως ισοδύναμα με τα δικά της, γεγονός που θα διευκολύνει τις εξαγωγές ΔΦΟ της Σινγκαπούρης στην ΕΕ.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας — ΥΦΠ

Όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών, τόσο η ΕΕ όσο και η Σινγκαπούρη έχουν θεσπίσει αυστηρούς νόμους και διαδικασίες. Η συμφωνία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εξαγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για παράδειγμα, η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφώνησαν να αξιολογούν αμοιβαία τα συστήματα επιθεώρησης και πιστοποίησης των εγκαταστάσεων παραγωγής κρέατος, αντί να απαιτούν από κάθε μεμονωμένο σφαγείο ή μονάδα επεξεργασίας τροφίμων να επιθεωρείται από το άλλο μέρος πριν από την εξαγωγή του.

 

Βρείτε τους ειδικούς κανόνες και τις απαιτήσεις για το προϊόν σας στον Εμπορικό Βοηθό μου.

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, ενίοτε μπορούν να λειτουργήσουν ως φραγμός στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέας.

 • εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι σταματά τις εξαγωγές σας στη Σινγκαπούρη χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει αποτελεσματικότερες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, προβλέπει ότι η ΕΕ και η Σινγκαπούρη θα προβούν σε αμοιβαία αναγνώριση των προγραμμάτων εμπορικής εταιρικής σχέσης, όπως το πρόγραμμα «Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς» της ΕΕ.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενό του στον βοηθό μου)
 • συσκευασία list
 • πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να υποβάλετε εκ των προτέρων αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες και /ή δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, πηγαίνετε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Διαδικασιών

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για την εφαρμογή προτιμησιακού δασμολογίου και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με την τελωνειακή διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής γενικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η εμπορική συμφωνία περιέχει επίσης σύγχρονους κανόνες για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Γεωγραφικές Ενδείξεις

Η Σινγκαπούρη έχει ενισχύσει το υφιστάμενο καθεστώς γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) με τη δημιουργία συστήματος καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων στη Σινγκαπούρη για την προστασία προϊόντων που έχουν ειδικές ιδιότητες ή χαίρουν συγκεκριμένης φήμης ή άλλων χαρακτηριστικών λόγω της γεωγραφικής προέλευσής τους. Οι παραγωγοί της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης των ΓΕ τους στη Σινγκαπούρη. Οι παραγωγοί τρίτων χωρών μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης ΓΕ στη Σινγκαπούρη, όταν τα προϊόντα εμπίπτουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες. 139 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ για οίνους, οινοπνευματώδη ποτά και ορισμένα γεωργικά προϊόντα απολαμβάνουν επίπεδα προστασίας ισοδύναμα με εκείνα της ΕΕ. Αυτή η ενισχυμένη προστασία θα ενισχύσει την αναγνώριση από τους καταναλωτές αυθεντικών ποιοτικών τροφίμων, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ στη Σινγκαπούρη, όπως

 • Οίνοι Bordeaux
 • Ζαμπόν Πάρμας
 • Σαμπάνια
 • Βαυαρική μπίρα

Ευρεσιτεχνίες

Βάσει της συμφωνίας, η Σινγκαπούρη δεσμεύτηκε να χορηγήσει παράταση της διάρκειας της προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για να αντισταθμίσει τη μείωση της διάρκειας ζωής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτει από τη διοικητική διαδικασία εμπορίας.

Δικαιωμα δημιουργου και συγγενη ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η εμπορική συμφωνία προβλέπει 70 έτη προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Προβλέπει ενιαία εύλογη αμοιβή για τους παραγωγούς ηχογραφήσεων που μεταδίδονται ή πραγματοποιούνται δημοσίως. Αυτό θα υλοποιηθεί το αργότερο έως τον Νοέμβριο του 2021. Η συμφωνία θα ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της Σινγκαπούρης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με τη νομοθεσία των χωρών που επιτρέπουν στους παραγωγούς ηχογραφήσεων να εισπράττουν δικαιώματα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και δημόσιας εκτέλεσης.

Εμπορικά σήματα

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη θα προστατεύουν τα γνωστά εμπορικά σήματα με βάση την κοινή σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜ@@

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι τα δεδομένα δοκιμών που υποβάλλονται για τη χορήγηση διοικητικής άδειας κυκλοφορίας για τη διάθεση φαρμακευτικών και αγροχημικών προϊόντων στην αγορά θα προστατεύονται για περίοδο 5 ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί για 5 επιπλέον έτη.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ σχεδια ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Η εμπορική συμφωνία προβλέπει ότι η Σινγκαπούρη θα αυξήσει τους όρους προστασίας των καταχωρισμένων σχεδίων και υποδειγμάτων σε 10 έτη.

Επιβολή

Η συμφωνία περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τα μέτρα εκτέλεσης του αστικού δικαίου. Όσον αφορά την επιβολή στα σύνορα, οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα μπορούν να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές της Σινγκαπούρης να κατάσχουν εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης εμπορικών σημάτων και πειρατικά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Έως τον Νοέμβριο του 2022, οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα μπορούν να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές της Σινγκαπούρης να κατάσχουν επίσης εμπορεύματα ΓΕ που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης και προϊόντα πειρατικού σχεδιασμού όταν πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν.

Η Σινγκαπούρη και η ΕΕ έχουν επίσης δεσμευτεί να εφαρμόσουν διαδικασίες που θα επιτρέψουν στις αρχές να αναστείλουν με δική τους πρωτοβουλία την παράδοση προϊόντων που φέρουν εμπορικό σήμα που αποτελεί αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, προϊόντων πειρατείας που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης με δική τους πρωτοβουλία. Όσον αφορά τα προϊόντα ΓΕ που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, η Σινγκαπούρη θα εφαρμόσει τη δέσμευση αυτή έως τον Νοέμβριο του 2022.

Το γραφείο υποστήριξης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στη Νοτιοανατολική Ασία παρέχει υπηρεσία τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας για την άμεση στήριξη των ΜΜΕ στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Υπηρεσίες

Η εμπορική συμφωνία καλύπτει ευρύ φάσμα υπηρεσιών και παρέχει πρόσθετη πρόσβαση στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφώνησαν να μειώσουν ή να άρουν ορισμένους περιορισμούς

 • ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών
 • η αξία των συναλλαγών ή των περιουσιακών στοιχείων στον τομέα των υπηρεσιών
 • ο αριθμός των πράξεων παροχής υπηρεσιών ή η ποσότητα των εκροών υπηρεσιών
 • τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν
 • το συγκεκριμένο είδος νομικής οντότητας που επιτρέπεται
 • όρια συμμετοχής σε ξένο/μετοχικό κεφάλαιο

Αυτό ισχύει για ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων:

 • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
 • χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες,
 • μεταφορικές υπηρεσίες
 • περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • ορισμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσίες αρχιτέκτονα και μηχανικού)
 • ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η ΕΕ και η Σινγκαπούρη συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και κανονισμοί για τους εγχώριους και αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών σε ορισμένους τομείς, ώστε να δημιουργηθούν προβλεψιμότητα και ίσοι όροι ανταγωνισμού. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για

 • ταχυδρομικές υπηρεσίες — διασφάλιση ότι οι παράγοντες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά δεν θα επιδίδονται σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές
 • τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες — οι κύριοι πάροχοι, όπως οι ιδιοκτήτες δικτύων, πρέπει να παρέχουν σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία δικτύου, σε αδεσμοποίητη βάση, υπό εύλογους και διαφανείς όρους και προϋποθέσεις.
 • διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές — καθορισμός σχετικών δεσμεύσεων και διασφάλιση σαφήνειας σχετικά με το τι ακριβώς αναλαμβάνεται
 • υπηρεσίες πληροφορικής — καταγραφή όλων των μελλοντικών υπηρεσιών πληροφορικής με βάση τις λειτουργικές τους δυνατότητες
 • εγχώρια ρύθμιση — ολοκληρωμένες διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα επαγγελματικά προσόντα που διασφαλίζουν ότι, όταν ένας επενδυτής υποβάλλει αίτηση για άδεια παροχής ή μη παροχής υπηρεσίας, τυγχάνει δίκαιης μεταχείρισης και προστατεύεται από αυθαίρετους περιορισμούς, ενώ διασφαλίζεται το δικαίωμα προσφυγής του

 

Οιυπηρεσίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών της ΕΕ και της Σινγκαπούρης. Η Σινγκαπούρη αποτελεί σημαντικό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ασία για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των εμπορικών υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της ASEAN.

  ΕΕ Σινγκαπούρη
Επαγγελματικές υπηρεσίες
 • αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, 
 • λογιστική
 • υπηρεσίες μηχανικού και ενοποιημένες υπηρεσίες μηχανικού
 • υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου
 • υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • υπηρεσίες διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
 • νομικές υπηρεσίες,
 • λογιστική
 • φορολογία
 • αρχιτεκτονικές υπηρεσίες,
 • ολοκληρωμένες υπηρεσίες
 • ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες
 • κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες, Όλες οι συναφείς υπηρεσίες στον τομέα αυτό Όλες οι συναφείς υπηρεσίες στον τομέα αυτό
Έρευνα και Ανάπτυξη
 • φυσικές επιστήμες και διεπιστημονικές επιστήμες εκτός από τις δημόσια χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
 • κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • φυσικές επιστήμες
 • κοινωνικές επιστήμες, εκτός της νομικής έρευνας
Επιχειρηματικές υπηρεσίες
 • διαφήμιση
 • έρευνα αγοράς
 • υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • παροχή συμβουλών και παροχή συμβουλών σχετικά με την παρασκευή
 • εκτύπωση και εκδόσεις
 • υπηρεσίες συνεδρίων
 • μετάφραση
 • υπηρεσίες σχεδιασμού
 • διαφήμιση 
 • έρευνα αγοράς
 • υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
 • υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων αυτοκινήτων
 • υπηρεσίες σχετικές με τη μεταποίηση
 • ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ για την ΑΣ@@
 • παρακολούθηση συναγερμού
 • φωτογραφικές υπηρεσίες
 • υπηρεσίες διαχείρισης συνεδρίων και εκθέσεων
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Ταχυδρομικές υπηρεσίες Όλες οι συναφείς υπηρεσίες στο πεδίο αυτό Βασικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επείγουσας αλληλογραφίας
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες που συνίστανται στη μετάδοση και λήψη σημάτων με ηλεκτρομαγνητικά μέσα, εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων

Υπηρεσίες (εκτός ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων), όπως

 • υπηρεσίες που βασίζονται σε υποδομές και υπηρεσίες
 • υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες δικτύου προστιθέμενης αξίας
Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων
 • διαχείριση στερεών/επικίνδυνων αποβλήτων, εκτός από διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
 • προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα και κλιματολογική επεξεργασία και καθαρισμός του εδάφους και των υδάτων
 • μετριασμός του θορύβου και των δονήσεων
 • προστασία βιοποικιλότητας και τοπίου
 • υπηρεσίες συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων, εκτός από τις υπηρεσίες υγειονομικής ταφής
 • διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • εγκαταστάσεις υγιεινής και συναφείς υπηρεσίες
 • υπηρεσίες καθαρισμού καυσαερίων
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ του θορυβου
 • υπηρεσίες προστασίας της φύσης και του τοπίου
Τουριστικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες Ταξιδιωτικά πρακτορεία και υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων 
 • υπηρεσίες ξενοδοχείων και άλλες υπηρεσίες στέγασης
 • υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών, εκτός από τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εγκαταστάσεις εστίασης τις οποίες διαχειρίζεται η κυβέρνηση
 • υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και ξεναγών
Μεταφορές

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ — ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που ΑΦΟΡΟΥΝ

 • διεθνείς μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων
 • υπηρεσίες αποθήκευσης
 • σταθμός εμπορευματοκιβωτίων και αποθήκη
 • υπηρεσίες προώθησης και υποστήριξης των θαλάσσιων μεταφορών


Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές — υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως

 • Οργανισμός εμπορευματικών μεταφορών
 • διακίνηση φορτίου
 • αποθήκευση 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ — ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που ΑΦΟΡΟΥΝ

 • διεθνείς μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων
 • πρακτορείο θαλάσσιων μεταφορών
 • διεθνής ρυμούλκηση
 • ναυλομεσιτεία
 • αποστολή φορτίων
 • ναύλωση σκαφών με πλήρωμα

Οδικές μεταφορές — υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως

 • υπηρεσίες μίσθωσης
 • ορισμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως η συντήρηση και επισκευή μερών μηχανοκίνητων οχημάτων
Μεταποίηση
 • τρόφιμα και ποτά
 • ένδυση
 • υποδήματα
 • μηχανεσ
 • προϊόντα από χαρτί
 • μηχανές πληροφορικής και ηλεκτρικές μηχανές
 • τρόφιμα και ποτά
 • ένδυση
 • προϊόντα από χαρτί
 • χημικά
 • ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
 • εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Σινγκαπούρη και η ΕΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της ελεύθερης ροής πληροφοριών και συμφώνησαν να μην επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις.

Και οι δύο πλευρές συμφωνούν επίσης ότι

 • το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα πρέπει να θίγει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
 • η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να είναι συμβατή με τα διεθνή πρότυπα προστασίας των δεδομένων

Δημόσιες συμβάσεις

Η Σινγκαπούρη και η ΕΕ είναι μέλη της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Ακόμη και πριν από την εμπορική συμφωνία, διέθεταν ήδη ανοικτά και σύγχρονα συστήματα δημόσιων συμβάσεων και εφάρμοζαν υψηλά πρότυπα διαφάνειας και διαδικαστικής δικαιοσύνης στους δημόσιους διαγωνισμούς τους, και σε πολλές περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις της ΕΕ ήταν ήδη σε θέση να ανταγωνίζονται για δημόσιες συμβάσεις στη Σινγκαπούρη πάνω από ένα ορισμένο όριο αξίας.

Ωστόσο, η εμπορική συμφωνία προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις της ΕΕ να ανταγωνίζονται για δημόσιες συμβάσεις στη Σινγκαπούρη.

Η Σινγκαπούρη έχει

 • συμφώνησαν σε πρόσθετους κανόνες σχετικά με την υποβολή προσφορών
 • συμφωνήθηκε να μειωθούν τα κατώτατα όρια αξίας για τις ανοικτές διαδικασίες υποβολής προσφορών για φορείς όπως το Συμβούλιο Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και η Αρχή Αγοράς Ενέργειας
 • διεύρυνση των τύπων συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που καλύπτονται από δεσμεύσεις για τη διαφάνεια και την απαγόρευση των διακρίσεων — αυτό είναι σημαντικό διότι η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε υπερπόντιες αγορές

Η ΕΕ έχει

 • προστίθεται στον κατάλογο των φορέων που είναι ανοικτοί για υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, επιπλέον υπουργεία, οργανισμοί και άλλοι φορείς σε κεντρικό επίπεδο — σε σύγκριση με εκείνους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις — καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους τομείς κοινής ωφέλειας
 • συμπεριέλαβε περισσότερα είδη συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών που καλύπτονται από ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών σε σύγκριση με όσα έχει συμφωνήσει στο πλαίσιο του ΠΟΕ, όπως:
  • σιδηροδρομικές υπηρεσίες
  • υπηρεσίες πληροφορικής
  • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
  • αρχιτεκτονικές υπηρεσίες τοπίου

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

Η εμπορική συμφωνία καθορίζει δεσμευτικές υποχρεώσεις για να διασφαλιστεί ότι τα εγχώρια επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας συνάδουν με τα βασικά διεθνή πρότυπα και συμφωνίες.

Απαγορεύει τις πρακτικές «ανταγωνισμού προς τα κάτω» όπου η εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία μειώνεται για να προσελκύσει εμπόριο ή επενδύσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα της ΕΕ και της Σινγκαπούρης να θεσπίσουν τα δικά τους επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας.

Η εμπορική συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμβολής του εμπορίου και των επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, μεταξύ άλλων

 • εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • πρωτοβουλίες οικολογικής σήμανσης
 • δίκαιο και ηθικό εμπόριο
 • διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και της διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων

Εργασιακά πρότυπα

Η ΣΕΣ περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την εφαρμογή των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) τις οποίες έχουν κυρώσει τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά και δεσμεύσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την κύρωση των συμβάσεων της ΔΟΕ σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις οποίες δεν έχουν ακόμη υπογράψει, όπως

 • η υπουργική δήλωση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους του 2006
 • τη Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία
 • οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

Η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις της ΕΕ και της Σινγκαπούρης για την αποτελεσματική εφαρμογή πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες η ΕΕ και/ή η Σινγκαπούρη είναι συμβαλλόμενα μέρη αντίστοιχα, όπως

 • η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα
 • σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)
 • η σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)

Ειδικές διατάξεις για την κλιματική αλλαγή υπογραμμίζουν περαιτέρω τις προσπάθειες της ΕΕ και της Σιγκαπούρης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ΣΕΣ προβλέπει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των μερών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την οικολογική σήμανση και τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, την άρση των εμποδίων στο εμπόριο φιλικών προς το κλίμα αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα βιώσιμα αγαθά ανανεώσιμης ενέργειας· η σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα και η προώθηση πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Επενδύσεις

Η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (EUSIPA) θα τεθεί σε ισχύ μετά την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

Μόλις τεθεί σε ισχύ, θα βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα και θα προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα στους επενδυτές.

Η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι επενδυτές και οι επενδυτές της Σινγκαπούρης τυγχάνουν ίσης και δίκαιης μεταχείρισης και δεν υπόκεινται σε καμία διακριτική μεταχείριση, όπως:

 • αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ή απαλλοτριώσεις χωρίς κατάλληλη αποζημίωση
 • διακρίσεις
 • ανάκληση αδειών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • καταχρήσεις από το κράτος υποδοχής, όπως έλλειψη ορθής διαδικασίας ή αδυναμία πραγματοποίησης διεθνών μεταφορών κεφαλαίων

Η συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων θα προσφέρει στους επενδυτές την επιλογή ενός σύγχρονου και μεταρρυθμισμένου μηχανισμού επίλυσης επενδυτικών διαφορών — του Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων.

Οι ακρογωνιαίοι λίθοι του νέου Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων είναι:

 • μόνιμο πρωτοβάθμιο δικαστήριο επενδύσεων
 • εφετείο για εφέσεις

Το σύστημα θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και στις διατάξεις κατά της κατάχρησης του συστήματος. Για παράδειγμα, η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων περιέχει κανόνες για την πρόληψη δόλιων ή χειραγωγικών αξιώσεων, όπως η αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης με σκοπό την υποβολή απαίτησης.

Το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων θα διασφαλίσει ότι η συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων ερμηνεύεται με νομικά ορθό και προβλέψιμο τρόπο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και επαφές

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας

100 High Street, #09 -01, The Treasury, Σινγκαπούρη 179434

Τηλέφωνο: + 65 6225 9911

Διαδίκτυο: www.mti.gov.sg

Επιχείρηση Σινγκαπούρη (ESG)

230 Victoria Street, Επίπεδο 10 Bugis Buction Office Tower, Σινγκαπούρη 188024

Τηλέφωνο: + 65 6898 1800

Διαδίκτυο: www.enterprisesg.gov.sg

Γραφείο της ESG στη Φρανκφούρτη

Κέντρο Σινγκαπούρης, Bleichstr. 45, 60313 Φρανκφούρτη, Γερμανία

Τηλέφωνο: + 49 699207350

Γραφείο της ESG στο Λονδίνο

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, Λονδίνο SW1Y 4LR, Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: + 44 2074842730

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σινγκαπούρη

Βόρεια γέφυρα 250, #38-03 Raffles City Tower, Σινγκαπούρη 179101

Τηλέφωνο: + 65 6336 7919

Διαδίκτυο: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Επιπρόσθετοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων διατίθενται στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου. Για μια επισκόπηση, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τα ενημερωτικά δελτία.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Σινγκαπούρης.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις