ΣΟΕΣ — Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΕΟΧ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ανατολική και Νότια Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 5 αφρικανικά κράτη μπορούν να ωφελήσουν το εμπόριο σας.

Με μια ματιά

Η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (EU-ESA iEPA) υπεγράφη από τον Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες, τη Ζιμπάμπουε και τη Μαδαγασκάρη τον Αύγουστο του 2009 και εφαρμόστηκε προσωρινά τον Μάιο του 2012. Τον Ιανουάριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τη συμφωνία. Οι Κομόρες υπέγραψαν τη συμφωνία τον Ιούλιο του 2017 και άρχισαν να την εφαρμόζουν τον Φεβρουάριο του 2019.

Η ΕΣΕΣ ΕΕ — ESA περιλαμβάνει:

 • κατάργηση όλων των δασμών και ποσοστώσεων της ΕΕ για τις εισαγωγές από τα κράτη της ΑΜΑ·
 • το σταδιακό άνοιγμα των αγορών της ΑΜΑ στις εξαγωγές της ΕΕ·
 • λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, αλιείας και εμπορικής άμυνας·
 • συνεργασία σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, καθώς και πρότυπα για την υγεία των ζώων και των φυτών·
 • κανόνες για την αναπτυξιακή συνεργασία·
 • μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.

Οι πέντε χώρες που ήδη εφαρμόζουν τη συμφωνία έχουν δηλώσει την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν πέρα από το εμπόριο αγαθών, προς μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία. Στις 2 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΣΟΕΣ ώστε να συμπεριλάβει το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, τα μέρη συμφώνησαν σε μια δέσμη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων καταγωγής για την εν λόγω ΣΟΕΣ.

Επωφελούμενες χώρες

 • Κομόρες
 • Μαδαγασκάρη
 • Μαυρίκιος
 • Σεϋχέλλες
 • Ζιμπάμπουε
 • Η συμφωνία παραμένει ανοικτή και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της ΑΜΑ

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΕΟΧ προβλέπει διατάξεις περί ασυμμετριών υπέρ των χωρών της ΑΜΑ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής, καθώς και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της βρεφικής βιομηχανίας.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ ήταν άμεσα και πλήρως ανοικτές, τα κράτη της ΑΜΑ ανοίγουν τις αγορές τους εν μέρει στις εισαγωγές από την ΕΕ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης.

Τιμολόγια

Η ΕΕ παρέχει 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες της ΑΜΑ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα.

Οι χώρες της ΑΜΑ καταργούν σταδιακά τα καθήκοντα εν μέρει, σύμφωνα με τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα που επισυνάπτονται στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ, ως εξής:

 • Η Μαδαγασκάρη ελευθερώνει το 81 % των εισαγωγών της ΕΕ·
 • Μαυρίκιος 96 %·
 • Σεϋχέλλες 98 %·
 • Ζιμπάμπουε 80 %.

Τα ευαίσθητα προϊόντα μπορούν να αποκλειστούν πλήρως από την ελευθέρωση. Οι κύριες εξαιρέσεις από την ελευθέρωση περιλαμβάνουν:

 • Μαδαγασκάρη: κρέας, γάλα και τυρί, αλιεία, λαχανικά, δημητριακά, έλαια και λίπη, βρώσιμα παρασκευάσματα, ζάχαρη, κακάο, ποτά, καπνός, χημικά προϊόντα, πλαστικά και χάρτινα είδη, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μεταλλικά είδη, έπιπλα·
 • Μαυρίκιος: ζώντα ζώα και κρέας, βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, λίπη, βρώσιμα παρασκευάσματα και ποτά, χημικές ουσίες, πλαστικές ύλες και είδη καουτσούκ από δέρμα και γουνοδέρματα, σίδηρο & χάλυβα και καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη·
 • Σεϋχέλλες: κρέας, αλιεία, ποτά, καπνός, δερμάτινα είδη, γυάλινα και κεραμικά προϊόντα και οχήματα·
 • Ζιμπάμπουε: προϊόντα ζωικής προέλευσης, δημητριακά, χαρτί για ποτά, πλαστικά και καουτσούκ, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης, υποδήματα, γυαλί και κεραμικά, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και οχήματα.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του Βοηθού μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα προέλευσης και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές σας.

Κανόνες καταγωγής

Προκειμένου να τύχει προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό «Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Κανόνων Προέλευσης (ROSA)» στο My Trade Assistant για να αξιολογήσετε εάν το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

 

Απαιτήσεις για τα προϊόντα

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Ενημερωθείτε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΚΕΕ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Πιστοποιητικά καταγωγής

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και τυχόν άλλες απαιτήσεις που ενδέχεται να επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές σας.

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμούς, τα προϊόντα καταγωγής χωρών της ΑΜΑ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:

 1. πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 - που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων κατόπιν αιτήματος και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.
 2. δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας 6,000 EUR ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Άλλα έγγραφα

Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλοι (ανταγωνισμός, ΕΒΑ)

Ανταγωνισμού

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με στρέβλωση της παραγωγής και του εμπορίου
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, η ΣΟΕΣ επιτρέπει την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοφυούς βιομηχανίας.

Αειφόρος ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΕΟΔ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι τα «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν οποιοδήποτε μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής της ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, υπάρχει σαφής ρόλος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέλη του κοινοβουλίου.

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Η ΣΟΕΣ προωθεί την ετοιμότητα των χωρών της ΑΜΑ να εφαρμόσουν την αφρικανική ηπειρωτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (AfCFTA) στο πλαίσιο της Αφρικανικής Ένωσης, αποτελώντας έτσι δομικό στοιχείο για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.

Αναπτυξιακή συνεργασία, ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

 • Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω των υφιστάμενων μέσων, κυρίως του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ανάπτυξη και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), μέσω της βοήθειας για το εμπόριο.
 • Κατόπιν αιτήματος των πέντε χωρών της ΑΜΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμφωνήσει να παράσχει χρηματοδοτική βοήθεια για τη δημιουργία ενός συντονιστικού μηχανισμού ΣΟΕΣ. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη στις πέντε χώρες της ΑΜΑ, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ο μηχανισμός συντονισμού έχει ήδη συμβάλει από την πλευρά του ΕΟΔ στην προετοιμασία της φάσης διερεύνησης των επικείμενων διαπραγματεύσεων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

 • Ο βοηθός μου σε θέματα εμπορίου — όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις συγκεκριμένες εξαγωγές/εισαγωγές σας από/προς την ΕΕ
 • Βλ. το πλήρες κείμενο της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΕΟΔ
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις