Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Εσωτερικοί φόροι
Συχνές ερωτήσεις:

Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;

Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα πώλησης του προϊόντος. Αντίθετα, οι εισαγωγικοί δασμοί καταβάλλονται όταν τα προϊόντα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Έτσι, για παράδειγμα, εάν το προϊόν φθάσει αρχικά στις Κάτω Χώρες προτού φθάσει στον τελικό προορισμό στη Γαλλία, οι εισαγωγικοί δασμοί καταβάλλονται στις Κάτω Χώρες, αλλά στον ΦΠΑ θα οφείλεται ΦΠΑ στη Γαλλία.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις