ΣΟΕΣ — Κεντρική Αφρική

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Κεντρικής Αφρικής διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από την ΕΕ και το Καμερούν να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Μάθετε πώς η ΣΟΕΣ της ΕΕ με το Καμερούν μπορεί να ωφελήσει το εμπόριο σας.

Με μια ματιά

Το 2003 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια συνολική ΣΟΕΣ με ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής Αφρικής. Μέχρι σήμερα, τέθηκε σε ισχύ μια ΣΟΕΣ μεταξύ της ΕΕ και του Καμερούν, η οποία αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη πλήρους περιφερειακής συμφωνίας.

Η συμφωνία παρείχε στο Καμερούν άνευ προηγουμένου ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλα τα προϊόντα της. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι μπανάνες, το αλουμίνιο, τα μεταποιημένα προϊόντα κακάο, τα κόντρα πλακέ και άλλα νωπά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Από την πλευρά της, η ΕΕ επωφελήθηκε από τη σταδιακή ελευθέρωση των προϊόντων της στην αγορά του Καμερούν από τις 4 Αυγούστου 2016.

Επωφελούμενες χώρες

 • Σήμερα, το Καμερούν είναι η μόνη χώρα στην Κεντρική Αφρική που εφαρμόζει την ΣΟΕΣ.
 • Η Γκαμπόν και το Κονγκό (Μπραζαβίλ) δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης. Οι εμπορικές συναλλαγές του Κονγκό με την ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΓΠ της ΕΕ, ενώ η Γκαμπόν, ως χώρα υψηλού και μεσαίου εισοδήματος σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, δεν είναι επιλέξιμες για το σύστημα ΣΓΠ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
 • Το Τσαντ, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και η Ισημερινή Γουινέα είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οπότε επωφελούνται από την αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση της ΕΕ στο πλαίσιο του συστήματος ΕΑΤ της ΕΕ.
 • Η ΕΕ και οι περιφερειακοί οργανισμοί της Κεντρικής Αφρικής (CEMAC και ECCAS) μελετούν τη δυνατότητα επίτευξης συνολικής συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μέσω της ενδιάμεσης συμφωνίας που χρησιμοποιείται ήδη από το Καμερούν.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ της Κεντρικής Αφρικής

Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των μερών, η ΣΟΕΣ προβλέπει διατάξεις περί ασυμμετριών υπέρ του Καμερούν, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής, καθώς και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για ορισμένες ευαίσθητες γεωργικές αγορές και βιομηχανίες.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι άμεσα και πλήρως ανοικτές, το Καμερούν έχει 15 χρόνια για να ανοίξει στις εισαγωγές της ΕΕ. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 20 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Τιμολόγια

 • Η ΕΕ χορηγεί μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις στις εισαγωγές που προέρχονται από το Καμερούν. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα.
 • Το Καμερούν καταργεί σταδιακά τους δασμούς στο 80 % των εμπορευμάτων, σε διάστημα 15 ετών. Τα ευαίσθητα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων τύπων κρέατος, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών, βύνης, γαλακτοκομικών προϊόντων, αλεύρων, ορισμένων λαχανικών, ξυλείας και προϊόντων ξύλου, μεταχειρισμένων ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, έργων ζωγραφικής και μεταχειρισμένων ελαστικών εξαιρούνται πλήρως από την ελευθέρωση.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του Βοηθού μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα προέλευσης και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές σας.

Κανόνες καταγωγής

 

Προκειμένου να τύχει προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό «Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Κανόνων Προέλευσης (ROSA)» στο My Trade Assistant για να αξιολογήσετε εάν το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς μπορείτε να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες παρακάτω.

Νέοι, βελτιωμένοι κανόνες καταγωγής βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση και θα επισυναφθούν στη ΣΟΕΣ το συντομότερο δυνατόν.

Εν τω μεταξύ, το Καμερούν επωφελείται από τη γενική ΣΟΕΣ που βελτιώνει τους κανόνες καταγωγής (σύνδεσμος), που περιλαμβάνεται στον κανονισμό 2016/1076 του Συμβουλίου (πρώην 1528/2007) για την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στην ΣΟΕΣ είναι πιο επιεικείς από τις συνήθεις. Ανέρχονται σε 15 % σε τιμή εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Κεντρικής Αφρικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη σώρευσης:

 • Διμερής σώρευση με την ΕΕ.
 • Διαγώνια σώρευση και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Σώρευση με τις γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Άμεση μεταφορά

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Επιστροφή δασμών

Μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για τον δασμό που καταβλήθηκε για ύλες που είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια εξήχθησαν σε χώρα που έχει υπογράψει ΣΟΕΣ με την ΕΕ.

Όροι σκαφών

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες του Καμερούν μπορούν να θεωρηθούν ότι κατάγονται από το Καμερούν μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία υπό την οποία «ναυτιλούν» και στην ιδιοκτησία τους.

Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την ιθαγένεια του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί για να διευκολυνθεί η ανάθεση της καταγωγής στα αλιεύματα που αλιεύονται από χώρες ΣΟΕΣ.

Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν

Απαιτήσεις για τα προϊόντα

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Ενημερωθείτε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΚΕΕ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 Πιστοποιητικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και τυχόν άλλες απαιτήσεις που ενδέχεται να επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές σας.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμούς, τα προϊόντα καταγωγής Καμερούν πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:
  • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 - που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων κατόπιν αιτήματος και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.
  • δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας 6,000 EUR ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας.

Άλλα έγγραφα

 • Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλοι (ανταγωνισμός, ΕΒΑ)

Διαμεσολάβηση και διαιτησία

Ο εσωτερικός κανονισμός για τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, καθώς και ο κώδικας δεοντολογίας των διαιτητών εγκρίθηκαν πρόσφατα, με την απόφαση 2019/1954 του Συμβουλίου.

Ανταγωνισμού

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε όλες τις χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με στρέβλωση της παραγωγής και του εμπορίου
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, η ΣΟΕΣ επιτρέπει στο Καμερούν να ενεργοποιήσει μέτρα για την προστασία ευαίσθητων τομέων.

Αναπτυξιακή συνεργασία

Προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των εμπορικών προτιμήσεων της ΣΟΕΣ, η συμφωνία έχει επίσης συνιστώσα συνεργασίας. Οι κύριοι τομείς προτεραιότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας που προσδιορίστηκαν από την ΕΕ και το Καμερούν είναι οι εξής:

 • Ανάπτυξη βασικών περιφερειακών υποδομών·
 • Γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια·
 • Βιομηχανία, διαφοροποίηση και ανταγωνιστικότητα των οικονομιών·
 • Ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης·
 • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος·
 • Υποστήριξη της εφαρμογής των κανόνων που σχετίζονται με το εμπόριο.

Αειφόρος ανάπτυξη

Οι ΣΟΕΣ βασίζονται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ περιέχουν ορισμένες από τις ισχυρότερες γλώσσες σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι τα «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν οποιοδήποτε μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Η μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, υπάρχει σαφής ρόλος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέλη του κοινοβουλίου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις