Επένδυση στην ΕΕ

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επενδύουν στο εξωτερικό προκειμένου να εντοπίσουν την παραγωγή τους σε οικονομικά αποδοτικούς και υψηλής ειδίκευσης τόπους, να προμηθευτούν κατασκευαστικά στοιχεία και πρώτες ύλες, καθώς και να προσεγγίσουν περισσότερο τους πελάτες τους. Για τη χώρα επένδυσης, οι εισερχόμενες επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Η νομοθεσία της ΕΕ και η ενιαία αγορά στηρίζουν τις επενδύσεις, καθώς εγγυώνται την ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης, επένδυσης σε εταιρείες και διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων. Εξασφαλίζουν επίσης ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των επενδυτών σε όλα τα κράτη μέλη.

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πλέον ανοικτά και διαφανή καθεστώτα στον κόσμο όσοναφορά τις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), καθιστώντας την έναν από τους κύριους προορισμούς ΑΞΕ στον κόσμο. Ως εκ τούτου, τα αποθέματα ΑΞΕ που διατηρούνται από επενδυτές τρίτων χωρών στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 6.295 δισ. EUR. Οι επενδύσεις στην ΕΕ μεταφράζονται σε πρόσβαση σε μια ιδιαίτερα ολοκληρωμένη ενιαία αγορά που αποτελείται από 500 εκατομμύρια καταναλωτές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επενδύουν στο εξωτερικό προκειμένου να εντοπίσουν την παραγωγή τους σε οικονομικά αποδοτικούς και υψηλής ειδίκευσης τόπους, να προμηθευτούν κατασκευαστικά στοιχεία και πρώτες ύλες, καθώς και να προσεγγίσουν περισσότερο τους πελάτες τους. Για τη χώρα επένδυσης, οι εισερχόμενες επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πλέον ανοικτά και διαφανή καθεστώτα στον κόσμο όσον αφορά τις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), καθιστώντας την έναν από τους κύριους προορισμούς ΑΞΕ στον κόσμο. Ως εκ τούτου, τα αποθέματα ΑΞΕ που διατηρούνται από επενδυτές τρίτων χωρών στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 6.295 δισ. EUR.

Οι επενδύσεις στην ΕΕ μεταφράζονται σε πρόσβαση σε μια ιδιαίτερα ολοκληρωμένη ενιαία αγορά που αποτελείται από 500 εκατομμύρια καταναλωτές και επενδυτικές ευκαιρίες. Η νομοθεσία της ΕΕ και η ενιαία αγορά στηρίζουν τις επενδύσεις, καθώς εγγυώνται την ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης, επένδυσης σε εταιρείες και διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων. Εξασφαλίζουν επίσης ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των επενδυτών σε όλα τα κράτη μέλη.

Επένδυση σε κράτος μέλος της ΕΕ

Εάν επιθυμείτε να επενδύσετε στην ΕΕ, θα βρείτε παρακάτω τους σχετικούς συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των οργανισμών προώθησης των επενδύσεων των κρατών μελών της ΕΕ που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τους ισχύοντες κανόνες.

Στήριξη των επενδυτών στην ΕΕ

Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια σε επιχειρήσεις και επενδυτές που είναι εγκατεστημένοι ή επιθυμούν να εγκατασταθούν στην ενιαία αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων τους.

Οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές μπορούν να συμβουλεύονται

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις