Ieguldījumi ES

Uzņēmumi un privātpersonas veic ieguldījumus ārvalstīs, lai izvietotu ražošanu rentablās un augstas kvalifikācijas vietās, iegūtu komponentus un izejmateriālus, kā arī tuvinātos klientiem. Investīciju valstī ienākošajiem ieguldījumiem ir svarīga nozīme, un tie veicina tehnoloģisko attīstību, darbvietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi.

ES tiesību akti un vienotais tirgus atbalsta ieguldījumus, jo tie garantē brīvību dibināt uzņēmumu, ieguldīt uzņēmumos un veikt pārrobežu kapitāla apriti. Tie arī nodrošina vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret ieguldītājiem visās dalībvalstīs.

ESir viens no pasaulē atvērtākajiem un pārredzamākajiem režīmiem attiecībā uz ienākošajiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI), padarot to par vienu no galvenajiem ĀTI galamērķiem pasaulē. Tāpēc trešo valstu ieguldītāju uzkrātie ĀTI Eiropas Savienībā sasniedz aptuveni EUR 6,295 miljardus. Ieguldījumi ES nozīmē piekļuvi ļoti integrētam vienotajam tirgum, ko veido 500 miljoni patērētāju un ieguldījumu iespējas.

Uzņēmumi un privātpersonas veic ieguldījumus ārvalstīs, lai izvietotu ražošanu rentablās un augstas kvalifikācijas vietās, iegūtu komponentus un izejmateriālus, kā arī tuvinātos klientiem. Investīciju valstī ienākošajiem ieguldījumiem ir svarīga nozīme, un tie veicina tehnoloģisko attīstību, darbvietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi.

ES ir viens no pasaulē atvērtākajiem un pārredzamākajiem režīmiem attiecībā uz ienākošajiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI), padarot to par vienu no galvenajiem ĀTI galamērķiem pasaulē. Tāpēc trešo valstu ieguldītāju uzkrātie ĀTI Eiropas Savienībā sasniedz aptuveni EUR 6,295 miljardus.

Ieguldījumi ES nozīmē piekļuvi ļoti integrētam vienotajam tirgum, ko veido 500 miljoni patērētāju un ieguldījumu iespējas. ES tiesību akti un vienotais tirgus atbalsta ieguldījumus, jo tie garantē brīvību dibināt uzņēmumu, ieguldīt uzņēmumos un veikt pārrobežu kapitāla apriti. Tie arī nodrošina vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret ieguldītājiem visās dalībvalstīs.

Ieguldījumi kādā ES dalībvalstī

Ja vēlaties ieguldīt ES, zemāk atradīsiet attiecīgās saites uz ES dalībvalstu ieguldījumu veicināšanas aģentūru tīmekļa vietnēm, kurās sniegta informācija par ieguldījumu iespējām, veicamajiem pasākumiem un piemērojamajiem noteikumiem.

Atbalsts ieguldītājiem Eiropas Savienībā

Ir vairākas platformas, kas sniedz norādījumus un palīdzību uzņēmumiem un ieguldītājiem, kuri veic uzņēmējdarbību vai vēlas reģistrēties ES vienotajā tirgū, tostarp aizsargā viņu tiesības.

Uzņēmumi un ieguldītāji var apspriesties

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites