Ieguldījumi ES

Uzņēmumi un privātpersonas iegulda līdzekļus ārvalstīs, lai savu ražošanu izvietotu rentablās un augsti kvalificētās vietās, iegūtu sastāvdaļas un izejvielas, kā arī tuvinātos klientiem. Investīciju valstī ienākošajiem ieguldījumiem ir svarīga nozīme, un tie veicina tehnoloģiju attīstību, darbvietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi.

ES tiesību akti un vienotais tirgus atbalsta ieguldījumus, jo tie garantē brīvību izveidot uzņēmumu, ieguldīt uzņēmumos un veikt pārrobežu kapitāla apriti. Tie arī nodrošina vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret ieguldītājiem visās dalībvalstīs.

ESir viens no pasaulē atvērtākajiem un pārredzamākajiem režīmiem attiecībā uz ienākošajiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI), un tas ir viens no galvenajiem ĀTI galamērķiem pasaulē. Tāpēc trešo valstu ieguldītāju turējumā esošo ĀTI apjoms ES ir aptuveni 6,295 miljardi EUR. Ieguldījumi ES nozīmē piekļuvi ļoti integrētam vienotajam tirgum, ko veido 500 miljoni patērētāju un ieguldījumu iespējas.

Uzņēmumi un privātpersonas iegulda līdzekļus ārvalstīs, lai savu ražošanu izvietotu rentablās un augsti kvalificētās vietās, iegūtu sastāvdaļas un izejvielas, kā arī tuvinātos klientiem. Investīciju valstī ienākošajiem ieguldījumiem ir svarīga nozīme, un tie veicina tehnoloģiju attīstību, darbvietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi.

ES ir viens no pasaulē atvērtākajiem un pārredzamākajiem režīmiem attiecībā uz ienākošajiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI), un tas ir viens no galvenajiem ĀTI galamērķiem pasaulē. Tāpēc trešo valstu ieguldītāju turējumā esošo ĀTI apjoms ES ir aptuveni 6,295 miljardi EUR.

Ieguldījumi ES nozīmē piekļuvi ļoti integrētam vienotajam tirgum, ko veido 500 miljoni patērētāju un ieguldījumu iespējas. ES tiesību akti un vienotais tirgus atbalsta ieguldījumus, jo tie garantē brīvību izveidot uzņēmumu, ieguldīt uzņēmumos un veikt pārrobežu kapitāla apriti. Tie arī nodrošina vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret ieguldītājiem visās dalībvalstīs.

Ieguldījumi ES dalībvalstī

Ja vēlaties ieguldīt ES, zemāk atradīsiet attiecīgās saites uz ES dalībvalstu ieguldījumu veicināšanas aģentūru tīmekļa vietnēm, kurās sniegta informācija par ieguldījumu iespējām, veicamajiem pasākumiem un piemērojamajiem noteikumiem.

Atbalsts ieguldītājiem ES

Ir vairākas platformas, kas sniedz norādījumus un palīdzību uzņēmumiem un ieguldītājiem, kuri veic uzņēmējdarbību vai vēlas veikt uzņēmējdarbību ES vienotajā tirgū, tostarp to tiesību aizsardzību.

Uzņēmumi un ieguldītāji var apspriesties

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites