Version: 1.9.2.6 (2021-08-05 10:27) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Ieguldījumi ES

Uzņēmumi un privātpersonas iegulda līdzekļus ārvalstīs, lai atrastu savu ražošanu rentablās un augsti kvalificētās vietās, iegūtu sastāvdaļas un izejvielas, kā arī tuvinātos saviem klientiem. Investīciju valstī iekšējiem ieguldījumiem ir svarīga nozīme, un tie veicina tehnoloģiju attīstību, darbvietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi.

ES tiesību akti un vienotais tirgus atbalsta ieguldījumus, jo tie garantē brīvību dibināt uzņēmumu, veikt ieguldījumus uzņēmumos un veikt kapitāla pārrobežu apriti. Tie arī nodrošina vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret ieguldītājiem visās dalībvalstīs.

ESir viens no pasaulē atvērtākajiem un pārredzamākajiem režīmiem attiecībā uz ienākošajiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI), padarot to par vienu no galvenajiem ĀTI galamērķiem pasaulē. Tāpēc uzkrātās ĀTI, kas pieder trešo valstu ieguldītājiem ES, ir aptuveni 6,295 miljardi eiro. Ieguldījumi ES nozīmē piekļuvi ļoti integrētam vienotajam tirgum, kurā ir 500 miljoni patērētāju, un ieguldījumu iespējas.

Uzņēmumi un privātpersonas iegulda līdzekļus ārvalstīs, lai atrastu savu ražošanu rentablās un augsti kvalificētās vietās, iegūtu sastāvdaļas un izejvielas, kā arī tuvinātos saviem klientiem. Investīciju valstī iekšējiem ieguldījumiem ir svarīga nozīme, un tie veicina tehnoloģiju attīstību, darbvietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi.

ES ir viens no pasaulē atvērtākajiem un pārredzamākajiem režīmiem attiecībā uz ienākošajiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI), padarot to par vienu no galvenajiem ĀTI galamērķiem pasaulē. Tāpēc uzkrātās ĀTI, kas pieder trešo valstu ieguldītājiem ES, ir aptuveni 6,295 miljardi eiro.

Ieguldījumi ES nozīmē piekļuvi ļoti integrētam vienotajam tirgum, kurā ir 500 miljoni patērētāju, un ieguldījumu iespējas. ES tiesību akti un vienotais tirgus atbalsta ieguldījumus, jo tie garantē brīvību dibināt uzņēmumu, veikt ieguldījumus uzņēmumos un veikt kapitāla pārrobežu apriti. Tie arī nodrošina vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret ieguldītājiem visās dalībvalstīs.

Ieguldījumi kādā ES dalībvalstī

Ja vēlaties ieguldīt ES, šeit atradīsiet attiecīgās saites uz ES dalībvalstu investīciju veicināšanas aģentūru tīmekļa vietnēm, kurās sniegta informācija par ieguldījumu iespējām, veicamajiem pasākumiem un piemērojamiem noteikumiem.

Atbalsts ieguldītājiem ES

Ir vairākas platformas, kas sniedz norādījumus un palīdzību uzņēmumiem un ieguldītājiem, kuri veic uzņēmējdarbību vai vēlas veikt uzņēmējdarbību ES vienotajā tirgū, tostarp nodrošina viņu tiesību aizsardzību.

Uzņēmumi un ieguldītāji var apspriesties

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites