Inwestowanie w UE

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne inwestują za granicą w celu zlokalizowania swojej produkcji w opłacalnych i wymagających wysokich umiejętności miejscach, w celu pozyskiwania komponentów i surowców, a także w celu zbliżenia się do klientów. W przypadku kraju inwestycji inwestycje wewnętrzne odgrywają ważną rolę i przyczyniają się do rozwoju technologicznego, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Prawodawstwo UE i jednolity rynek wspierają inwestycje, ponieważ gwarantują swobodę zakładania działalności gospodarczej, inwestowania w przedsiębiorstwa i transgranicznego przepływu kapitału. Zapewniają też równe i niedyskryminacyjne traktowanie inwestorów we wszystkich państwach członkowskich

UE posiada jeden z najbardziej otwartych i przejrzystych systemów na świecie w zakresie przychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), co czyni ją jednym z głównych celów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. W związku z tym wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych posiadanych przez inwestorów z państw trzecich w UE wynosi około 6,295 mld EUR. Inwestowanie w UE przekłada się na dostęp do wysoce zintegrowanego jednolitego rynku obejmującego 500 mln konsumentów i możliwości inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne inwestują za granicą w celu zlokalizowania swojej produkcji w opłacalnych i wymagających wysokich umiejętności miejscach, w celu pozyskiwania komponentów i surowców, a także w celu zbliżenia się do klientów. W przypadku kraju inwestycji inwestycje wewnętrzne odgrywają ważną rolę i przyczyniają się do rozwoju technologicznego, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

UE posiada jeden z najbardziej otwartych i przejrzystych systemów na świecie w zakresie przychodzących bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), co czyni ją jednym z głównych celów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. W związku z tym wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych posiadanych przez inwestorów z państw trzecich w UE wynosi około 6,295 mld EUR.

Inwestowanie w UE przekłada się na dostęp do wysoce zintegrowanego jednolitego rynku obejmującego 500 mln konsumentów i możliwości inwestycyjnych. Prawodawstwo UE i jednolity rynek wspierają inwestycje, ponieważ gwarantują swobodę zakładania działalności gospodarczej, inwestowania w przedsiębiorstwa i transgranicznego przepływu kapitału. Zapewniają również równe i niedyskryminacyjne traktowanie inwestorów we wszystkich państwach członkowskich.

Inwestowanie w państwie członkowskim UE

Jeśli chcą Państwo zainwestować w UE, poniżej znajdą Państwo odpowiednie linki do stron internetowych agencji promocji inwestycji w państwach członkowskich UE, które zawierają informacje na temat możliwości inwestycyjnych, kroków, jakie należy podjąć, oraz obowiązujących przepisów.

Wspieranie inwestorów w UE

Istnieje szereg platform, które zapewniają wytyczne i pomoc przedsiębiorstwom i inwestorom mającym siedzibę lub chcącym rozpocząć działalność na jednolitym rynku UE, w tym ochronę ich praw.

Przedsiębiorstwa i inwestorzy mogą konsultować się z

Udostępnij tę stronę: