Inwestowanie w UE

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne inwestują za granicą, aby zlokalizować produkcję w opłacalnych i wysoko wykwalifikowanych lokalizacjach, pozyskiwać komponenty i surowce, a także zbliżać się do swoich klientów. W kraju inwestycji inwestycje przychodzące odgrywają ważną rolę i przyczyniają się do rozwoju technologicznego, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Prawodawstwo UE i jednolity rynek wspierają inwestycje, ponieważ gwarantują one swobodę zakładania przedsiębiorstw, inwestowania w przedsiębiorstwa i transgranicznego przepływu kapitału. Zapewniają one również równe i niedyskryminacyjne traktowanie inwestorów we wszystkich państwach członkowskich.

UEma jeden z najbardziej otwartych i przejrzystych systemów na świecie prowadzących do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), co czyni ją jednym z głównych celów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. W związku z tym wartość BIZ posiadanych przez inwestorów z państw trzecich w UE wynosi około 6,295 mld EUR. Inwestowanie w UE przekłada się na dostęp do wysoce zintegrowanego jednolitego rynku składającego się z 500 mln konsumentów i możliwości inwestycyjnych.

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne inwestują za granicą, aby zlokalizować produkcję w opłacalnych i wysoko wykwalifikowanych lokalizacjach, pozyskiwać komponenty i surowce, a także zbliżać się do swoich klientów. W kraju inwestycji inwestycje przychodzące odgrywają ważną rolę i przyczyniają się do rozwoju technologicznego, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

UE ma jeden z najbardziej otwartych i przejrzystych systemów na świecie prowadzących do bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), co czyni ją jednym z głównych celów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. W związku z tym wartość BIZ posiadanych przez inwestorów z państw trzecich w UE wynosi około 6,295 mld EUR.

Inwestowanie w UE przekłada się na dostęp do wysoce zintegrowanego jednolitego rynku składającego się z 500 mln konsumentów i możliwości inwestycyjnych. Prawodawstwo UE i jednolity rynek wspierają inwestycje, ponieważ gwarantują one swobodę zakładania przedsiębiorstw, inwestowania w przedsiębiorstwa i transgranicznego przepływu kapitału. Zapewniają one również równe i niedyskryminacyjne traktowanie inwestorów we wszystkich państwach członkowskich.

Inwestowanie w państwo członkowskie UE

Jeśli chcą Państwo inwestować w UE, poniżej znajdą Państwo odpowiednie linki do stron internetowych agencji promocji inwestycji państw członkowskich UE, które zawierają informacje na temat możliwości inwestycyjnych, kroków, jakie należy podjąć, oraz obowiązujących przepisów.

Wspieranie inwestorów w UE

Istnieje szereg platform zapewniających doradztwo i pomoc przedsiębiorstwom i inwestorom, którzy mają siedzibę lub chcą prowadzić działalność na jednolitym rynku UE, w tym ochronę ich praw.

Przedsiębiorstwa i inwestorzy mogą konsultować się z

Udostępnij tę stronę: