Naložbe v EU

Podjetja in posamezniki vlagajo v tujini, da bi svojo proizvodnjo umestili na stroškovno učinkovite in visoko usposobljene lokacije, da bi pridobivali sestavne dele in surovine ter se približali svojim strankam. Za državo naložb imajo vhodne naložbe pomembno vlogo in prispevajo k tehnološkemu razvoju, ustvarjanju delovnih mest in gospodarski rasti.

Zakonodaja EU in enotni trg podpirata naložbe, saj zagotavljata svobodo ustanavljanja podjetij, vlaganja v podjetja in čezmejnega pretoka kapitala. Zagotavljajo tudi enako in nediskriminatorno obravnavo vlagateljev v vseh državah članicah.

EU ima eno najbolj odprtih in preglednih ureditev za neposredne tuje naložbe na svetu, zaradi česar je to ena glavnih ciljev za neposredne tuje naložbe na svetu. Zato neposredne tuje naložbe vlagateljev iz tretjih držav v EU znašajo približno 6,295 milijarde EUR. Naložbe v EU pomenijo dostop do visoko povezanega enotnega trga, ki ga sestavlja 500 milijonov potrošnikov in naložbenih priložnosti.

Podjetja in posamezniki vlagajo v tujini, da bi svojo proizvodnjo umestili na stroškovno učinkovite in visoko usposobljene lokacije, da bi pridobivali sestavne dele in surovine ter se približali svojim strankam. Za državo naložb imajo vhodne naložbe pomembno vlogo in prispevajo k tehnološkemu razvoju, ustvarjanju delovnih mest in gospodarski rasti.

EU ima eno najbolj odprtih in preglednih ureditev za neposredne tuje naložbe na svetu, zaradi česar je to ena glavnih ciljev za neposredne tuje naložbe na svetu. Zato neposredne tuje naložbe vlagateljev iz tretjih držav v EU znašajo približno 6,295 milijarde EUR.

Naložbe v EU pomenijo dostop do visoko povezanega enotnega trga, ki ga sestavlja 500 milijonov potrošnikov in naložbenih priložnosti. Zakonodaja EU in enotni trg podpirata naložbe, saj zagotavljata svobodo ustanavljanja podjetij, vlaganja v podjetja in čezmejnega pretoka kapitala. Zagotavljajo tudi enako in nediskriminatorno obravnavo vlagateljev v vseh državah članicah.

Vlaganje v državo članico EU

Če želite vlagati v EU, boste našli ustrezne povezave na spletišča agencij držav članic EU za spodbujanje naložb, na katerih so na voljo informacije o naložbenih priložnostih, ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in veljavnih pravilih.

Podpora vlagateljem v EU

Obstajajo številne platforme, ki podjetjem in vlagateljem, ki imajo sedež ali se želijo ustanoviti na enotnem trgu EU, zagotavljajo smernice in pomoč, vključno z varstvom njihovih pravic.

Podjetja in vlagatelji se lahko posvetujejo

Deli to stran:

Hitre povezave