Naložbe v EU

Podjetja in posamezniki vlagajo v tujino, da bi svojo proizvodnjo postavili na stroškovno učinkovite lokacije, kjer je znanje in spretnosti, nabavljali sestavne dele in surovine ter se približali svojim strankam. Za državo naložbe imajo vhodne naložbe pomembno vlogo in prispevajo k tehnološkemu razvoju, ustvarjanju delovnih mest in gospodarski rasti.

Zakonodaja EU in enotni trg podpirata naložbe, saj zagotavljata svobodo ustanavljanja podjetij, vlaganja v podjetja in čezmejnega pretoka kapitala. Zagotavljajo tudi enako in nediskriminatorno obravnavo vlagateljev v vseh državah članicah.

EU ima enega najbolj odprtih in preglednih režimov za tuje neposredne naložbe na svetu, zaradi česarso ena glavnih destinacij za neposredne tuje naložbe na svetu. Zato neposredne tuje naložbe vlagateljev iz tretjih držav v EU znašajo približno 6,295 milijarde EUR. Naložbe v EU pomenijo dostop do močno povezanega enotnega trga, ki ga sestavlja 500 milijonov potrošnikov in naložbenih priložnosti.

Podjetja in posamezniki vlagajo v tujino, da bi svojo proizvodnjo postavili na stroškovno učinkovite lokacije, kjer je znanje in spretnosti, nabavljali sestavne dele in surovine ter se približali svojim strankam. Za državo naložbe imajo vhodne naložbe pomembno vlogo in prispevajo k tehnološkemu razvoju, ustvarjanju delovnih mest in gospodarski rasti.

EU ima enega najbolj odprtih in preglednih režimov za tuje neposredne naložbe na svetu, zaradi česar so ena glavnih destinacij za neposredne tuje naložbe na svetu. Zato neposredne tuje naložbe vlagateljev iz tretjih držav v EU znašajo približno 6,295 milijarde EUR.

Naložbe v EU pomenijo dostop do močno povezanega enotnega trga, ki ga sestavlja 500 milijonov potrošnikov in naložbenih priložnosti. Zakonodaja EU in enotni trg podpirata naložbe, saj zagotavljata svobodo ustanavljanja podjetij, vlaganja v podjetja in čezmejnega pretoka kapitala. Zagotavljajo tudi enako in nediskriminatorno obravnavo vlagateljev v vseh državah članicah.

Vlaganje v državo članico EU

Če želite vlagati v EU, so na voljo ustrezne povezave na spletišča agencij držav članic EU za spodbujanje naložb, ki zagotavljajo informacije o naložbenih priložnostih, ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in veljavnih pravilih.

Podpora vlagateljem v EU

Obstajajo številne platforme, ki podjetjem in vlagateljem, ki imajo sedež ali se želijo ustanoviti na enotnem trgu EU, zagotavljajo smernice in pomoč, vključno z zaščito njihovih pravic.

Podjetja in vlagatelji se lahko posvetujejo

Deli to stran:

Hitre povezave