Investiții în UE

Întreprinderile și persoanele fizice investesc în străinătate pentru a-și localiza producția în locuri eficiente din punctul de vedere al costurilor și cu înaltă calificare, pentru a obține componente și materii prime, precum și pentru a se apropia de clienții lor. Pentru țara de investiții, investițiile străine joacă un rol important și contribuie la dezvoltarea tehnologică, la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică.

Legislația UE și piața unică sprijină investițiile, deoarece garantează libertatea de a înființa o întreprindere, de a investi în întreprinderi și de a efectua mișcări transfrontaliere de capital. Acestea asigură, de asemenea, tratamentul egal și nediscriminatoriu al investitorilor în toate statele membre.

UE are unul dintre cele mai deschise și transparente regimuri din lume în ceea ce privește investițiile străine directe (ISD), devenind astfel una dintre principalele destinații ale investițiilor străine directe în lume. Prin urmare, stocurile de ISD deținute în UE de investitori din țări terțe se ridică la aproximativ 6.295 miliarde EUR. Investițiile în UE se traduc prin accesul la o piață unică foarte integrată, formată din 500 de milioane de consumatori și oportunități de investiții.

Întreprinderile și persoanele fizice investesc în străinătate pentru a-și localiza producția în locuri eficiente din punctul de vedere al costurilor și cu înaltă calificare, pentru a obține componente și materii prime, precum și pentru a se apropia de clienții lor. Pentru țara de investiții, investițiile străine joacă un rol important și contribuie la dezvoltarea tehnologică, la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică.

UE are unul dintre cele mai deschise și transparente regimuri din lume în ceea ce privește investițiile străine directe (ISD), devenind astfel una dintre principalele destinații ale investițiilor străine directe în lume. Prin urmare, stocurile de ISD deținute în UE de investitori din țări terțe se ridică la aproximativ 6.295 miliarde EUR.

Investițiile în UE se traduc prin accesul la o piață unică foarte integrată, formată din 500 de milioane de consumatori și oportunități de investiții. Legislația UE și piața unică sprijină investițiile, deoarece garantează libertatea de a înființa o întreprindere, de a investi în întreprinderi și de a efectua mișcări transfrontaliere de capital. Acestea asigură, de asemenea, tratamentul egal și nediscriminatoriu al investitorilor în toate statele membre.

Investiții într-un stat membru al UE

Dacă doriți să investiți în UE, veți găsi mai jos linkurile relevante către site-urile agențiilor de promovare a investițiilor din statele membre ale UE care oferă informații cu privire la oportunitățile de investiții, la măsurile care trebuie luate și la normele aplicabile.

Sprijinirea investitorilor în UE

Există o serie de platforme care oferă orientări și asistență întreprinderilor și investitorilor stabiliți sau care doresc să se stabilească pe piața unică a UE, inclusiv protecția drepturilor lor.

Întreprinderile și investitorii pot consulta

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante