Investice v EU

Podniky a jednotlivci investují do zámoří, aby svou výrobu umístili do nákladově efektivních a vysoce kvalifikovaných lokalit, aby získali součástky a suroviny a přiblížili se svým zákazníkům. Pro zemi, v níž jsou investice investovány, hrají důležitou úlohu vnitřní investice, které přispívají k technologickému rozvoji, vytváření pracovních míst a hospodářskému růstu.

Právní předpisy EU a jednotný trh podporují investice, neboť zaručují svobodu založit podnik, investovat do společností a provádět přeshraniční pohyb kapitálu. Zajišťují rovněž rovné a nediskriminační zacházení s investory ve všech členských státech.

EUmá jeden z nejotevřenějších a nejtransparentnějších režimů pro příchozí přímé zahraniční investice, což z nich činí jednu z hlavních destinací přímých zahraničních investic na světě. Objem přímých zahraničních investic, které drží investoři ze třetích zemí v EU, tedy činí přibližně 6 295 miliard EUR. Investice v EU se promítají do přístupu k vysoce integrovanému jednotnému trhu s 500 miliony spotřebitelů a investičních příležitostí.

Podniky a jednotlivci investují do zámoří, aby svou výrobu umístili do nákladově efektivních a vysoce kvalifikovaných lokalit, aby získali součástky a suroviny a přiblížili se svým zákazníkům. Pro zemi, v níž jsou investice investovány, hrají důležitou úlohu vnitřní investice, které přispívají k technologickému rozvoji, vytváření pracovních míst a hospodářskému růstu.

EU má jeden z nejotevřenějších a nejtransparentnějších režimů pro příchozí přímé zahraniční investice, což z nich činí jednu z hlavních destinací přímých zahraničních investic na světě. Objem přímých zahraničních investic, které drží investoři ze třetích zemí v EU, tedy činí přibližně 6 295 miliard EUR.

Investice v EU se promítají do přístupu k vysoce integrovanému jednotnému trhu s 500 miliony spotřebitelů a investičních příležitostí. Právní předpisy EU a jednotný trh podporují investice, neboť zaručují svobodu založit podnik, investovat do společností a provádět přeshraniční pohyb kapitálu. Zajišťují rovněž rovné a nediskriminační zacházení s investory ve všech členských státech.

Investice v členském státě EU

Pokud chcete investovat v EU, naleznete zde příslušné odkazy na internetové stránky agentur členských států EU na podporu investic, které poskytují informace o investičních příležitostech, krocích, které je třeba podniknout, a platných pravidlech.

Podpora investorů v EU

Existuje řada platforem, které poskytují poradenství a pomoc podnikům a investorům, kteří jsou usazeni nebo se chtějí usadit na jednotném trhu EU, včetně ochrany jejich práv.

Podniky a investoři mohou konzultovat

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy