Investice v EU

Podniky a jednotlivci investují v zámoří do umístění své výroby do nákladově efektivních a vysoce kvalifikovaných lokalit, do zdrojových komponentů a surovin, jakož i do přiblížení se svým zákazníkům. Pro zemi investic hrají vnitřní investice důležitou úlohu a přispívají k technologickému rozvoji, tvorbě pracovních míst a hospodářskému růstu.

Právní předpisy EU a jednotný trh podporují investice, neboť zaručují svobodu zakládat podnik, investovat do společností a provozovat přeshraniční pohyb kapitálu. Zajišťují rovněž rovné a nediskriminační zacházení s investory ve všech členských státech.

EUmá jeden z nejotevřenějších a nejtransparentnějších režimů na světě, pokud jde o příchozí přímé zahraniční investice, což z ní činí jednu z hlavních destinací přímých zahraničních investic na světě. Objem přímých zahraničních investic v držení investorů ze třetích zemí v EU proto činí přibližně 6,95 miliardy EUR. Investice v EU se promítají do přístupu k vysoce integrovanému jednotnému trhu složenému z 500 milionů spotřebitelů a investičních příležitostí.

Podniky a jednotlivci investují v zámoří do umístění své výroby do nákladově efektivních a vysoce kvalifikovaných lokalit, do zdrojových komponentů a surovin, jakož i do přiblížení se svým zákazníkům. Pro zemi investic hrají vnitřní investice důležitou úlohu a přispívají k technologickému rozvoji, tvorbě pracovních míst a hospodářskému růstu.

EU má jeden z nejotevřenějších a nejtransparentnějších režimů na světě, pokud jde o příchozí přímé zahraniční investice, což z ní činí jednu z hlavních destinací přímých zahraničních investic na světě. Objem přímých zahraničních investic v držení investorů ze třetích zemí v EU proto činí přibližně 6,95 miliardy EUR.

Investice v EU se promítají do přístupu k vysoce integrovanému jednotnému trhu složenému z 500 milionů spotřebitelů a investičních příležitostí. Právní předpisy EU a jednotný trh podporují investice, neboť zaručují svobodu zakládat podnik, investovat do společností a provozovat přeshraniční pohyb kapitálu. Zajišťují rovněž rovné a nediskriminační zacházení s investory ve všech členských státech.

Investice v členském státě EU

Pokud chcete investovat v EU, naleznete níže příslušné odkazy na internetové stránky agentur členských států EU na podporu investic, které poskytují informace o investičních příležitostech, krocích, které je třeba podniknout, a o platných pravidlech.

Podpora investorů v EU

Existuje řada platforem, které poskytují poradenství a pomoc podnikům a investorům usazeným nebo kteří se chtějí usadit na jednotném trhu EU, včetně ochrany jejich práv.

Podniky a investoři mohou konzultovat

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy