Systém REX

Systém REX je zvláštním případem prohlášení na faktuře, který je založen na zásadě autocertifikace ze strany hospodářských subjektů, které samy vydávají tzv. „prohlášení o původu“.

Deklarace o původu je prohlášení o původu, které registrovaný vývozce přidal na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Znění deklarace o původu je uvedeno v příloze 22–07 prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie (prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (Úř. věst. L-343, 29.12.2015) (CELEX 32015R2447).

Aby byly hospodářské subjekty oprávněny vyhotovovat deklaraci o původu, musí být registrovány v databázi příslušnými orgány jejich země původu. Po této registraci se hospodářský subjekt stane „registrovaným vývozcem“.

Informace o údajích registrovaného vývozce jsou zveřejněny na internetových stránkách sekce REX EU, kde jsou hospodářské subjekty schopny ověřit platnost registrací registrovaných vývozců, kteří předkládají deklarace o původu.

Upozorňujeme, že u zásilek s hodnotou nižší než 6 000 EUR může být deklarace o původu vyhotovena bez povinnosti registrace.

Postupné zavádění systému REX

Systém REX postupně nahrazuje stávající systém založený na osvědčeních o původu vydávaných vládními orgány a na prohlášeních na faktuře vystavených hospodářskými subjekty.

Byl poprvé a postupně uplatňován v rámci systému všeobecných celních preferencí (GSP) a předpokládá se, že bude plně uplatňován všemi zeměmi systému GSP do června 2020.

Viz současný stav provádění a seznam zemí, které ji uplatňují, zde

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy