Západní Balkán

Od zahájení procesu stabilizace a přidružení EU postupně uzavřela dvoustranné dohody o volném obchodu, označované jako „dohody o stabilizaci a přidružení“ s každým z partnerů ze západního Balkánu.

  • Albánie (2009)
  • Severní Makedonie (2004)
  • Černá Hora (2010)
  • Srbsko (2013)
  • Bosna a Hercegovina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.)

 

Dohody o stabilizaci a přidružení jsou nástroji, které zajišťují hospodářský rozvoj a politickou stabilizaci zemí v regionu a vytvoření úzkého a dlouhodobého přidružení mezi EU a západním Balkánem.  Ve skutečnosti představují dohody o stabilizaci a přidružení právní nástroj pro sbližování s acquis EU a postupnou integraci na trhu EU.

Dohody o stabilizaci a přidružení vytvořily během přechodného období zónu volného obchodu, která nyní skončila pro všechny země kromě Kosova (2026). 

Dohody předpokládají odstranění cel a necelních omezení dvoustranného obchodu a vztahují se na zboží ve všech kapitolách harmonizovaného systému.  Pouze několik výjimek týkajících se některých zemědělských produktů a produktů rybolovu není plně liberalizováno a vztahují se na ně snížená cla a/nebo preferenční množstevní koncese.

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

 

Pravidla původu se řídí celoevropsko-středomořskou úmluvou.

Dohody navíc obsahují ustanovení týkající se otázek hospodářské soutěže, vysoké úrovně ochrany práv duševního vlastnictví a posílené spolupráce v celních záležitostech. Zahrnují rovněž další pravidla týkající se zejména zadávání veřejných zakázek, sbližování právních předpisů v mnoha oblastech, včetně normalizace, jakož i ustanovení týkajících se služeb a usazování.

Více

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy