Západní Balkán

Od zahájení procesu stabilizace a přidružení EU postupně uzavřela dvoustranné dohody o volném obchodu (označované jako „dohody o stabilizaci a přidružení“) s každým z partnerů ze západního Balkánu.

  • Albánie (2009)
  • Severní Makedonie (2004)
  • Černá Hora (2010)
  • Srbsko (2013)
  • Bosna a Hercegovina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.)

 

Dohody o stabilizaci a přidružení jsou nástroji, které umožňují hospodářský rozvoj a politickou stabilizaci zemí v regionu a vytvoření úzkého a dlouhodobého partnerství mezi EU a zeměmi západního Balkánu.Dohody o stabilizaci a přidružení jsou ve skutečnosti právním nástrojem pro sbližování s acquis EU a postupné začleňování na trh EU.

Dohody o stabilizaci a přidružení vytvořily v přechodném období zónu volného obchodu, která nyní skončila pro všechny země kromě Kosova (2026).

Dohody předpokládají odstranění cel a necelních omezení dvoustranného obchodu a zahrnují zboží ve všech kapitolách harmonizovaného systému.Pouze několik výjimek týkajících se některých zemědělských produktů a produktů rybolovu není zcela liberalizováno a podléhá sníženým clům a/nebo preferenčním množstevním koncesím.

 

Pravidla původu se řídí celoevropsko-středomořskou úmluvou.

Dohody navíc obsahují ustanovení týkající se otázek hospodářské soutěže, vysoké úrovně ochrany práv duševního vlastnictví a posílené spolupráce v celních záležitostech.Zahrnují rovněž další pravidla týkající se zejména zadávání veřejných zakázek, sbližování právních předpisů v mnoha oblastech, včetně normalizace, jakož i ustanovení týkajících se služeb a usazování.

Více

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy