Západní Balkán

Od zahájení procesu stabilizace a přidružení EU postupně uzavřela dvoustranné dohody o volném obchodu (dále jen „dohody o stabilizaci a přidružení“) se všemi partnery ze západního Balkánu.

  • Albánie (2009)
  • Severní Makedonie (2004)
  • Černá Hora (2010)
  • Srbsko (2013)
  • Bosna a Hercegovina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.)

 

Dohody o stabilizaci a přidružení jsou nástroji, které zajišťují hospodářský rozvoj a politickou stabilizaci zemí v regionu a vytvoření úzkého a dlouhodobého přidružení mezi EU a západním Balkánem.  Dohody o stabilizaci a přidružení totiž představují právní nástroj pro sbližování s acquis EU a postupnou integraci do trhu EU.

Dohody o stabilizaci a přidružení vytvořily oblast volného obchodu během přechodného období, které nyní skončilo pro všechny kromě Kosova (2026). 

Dohody stanoví odstranění cel a necelních omezení dvoustranného obchodu a zahrnují zboží ze všech kapitol harmonizovaného systému.  Pouze několik výjimek týkajících se některých zemědělských produktů a produktů rybolovu není plně liberalizováno a podléhají sníženým clům a/nebo preferenčním množstevním koncesím.

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

 

Pravidla původu se řídí celoevropsko-středomořskou úmluvou.

Kromě toho dohody obsahují ustanovení týkající se otázek hospodářské soutěže, vysoké úrovně ochrany práv duševního vlastnictví a posílené spolupráce v celních záležitostech. Zahrnují rovněž další pravidla týkající se zejména veřejných zakázek, sbližování právních předpisů v mnoha oblastech, včetně normalizace, jakož i ustanovení týkající se služeb a usazování.

Přečtěte si víceinformací

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy