Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na adrese URL: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Nevztahuje se na jiný obsah či internetové stránky zveřejněné na jejích subdoménách. K takovým internetovým stránkám a jejich obsahu existují samostatná zvláštní prohlášení o přístupnosti.

Tyto internetové stránky spravuje GŘ pro obchod, oddělení F1 „Jednotné kontaktní místo pro prosazování práva, přístup na trh a malé a střední podniky“. Je navržen tak, aby jej používalo co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením.

Měli byste být schopni:

 • provést bez problémů až 200 % přiblížení
 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
 • procházet většinu internetových stránek pomocí moderního softwaru pro čtení obsahu obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu)

Tyto internetové stránky jsou navrženy tak, aby splňovaly technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301549, v.3.2.1. To úzce sleduje úroveň „AA“ pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) verze 2.1.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu s technickou normou EN 301549 v.3.2.1 a pokyny pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) 2.1 na úrovni AA. Více podrobností naleznete v nepřístupném obsahu.

Tyto internetové stránky byly naposledy testovány dne 19. dubna 2023.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo přezkoumáno dne 19. dubna 2023.

Hodnocení souladu internetových stránek Access2Markets s požadavky směrnice (EU) 2016/2102 bylo provedeno na základě sebehodnocení GŘ pro obchod, oddělení R3.

Zpětná vazba


Vítáme Vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek Access2Markets. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek:

 • E-mail: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Formulář pro zpětnou vazbu: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky Access2Markets jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s těmito podpůrnými technologiemi:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • V kombinaci s nejnovějšími verzemi JAWS, NVDA a VoiceOver.

Technické specifikace

Přístupnost internetových stránek Access2Markets závisí na následujících technologiích pro práci se zvláštní kombinací internetového prohlížeče a veškerých asistenčních technologií nebo plug-in instalovaných na vašem počítači:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nepřístupný obsah

Navzdory našemu maximálnímu úsilí o zajištění přístupnosti internetových stránek Access2Markets jsme si vědomi určitých omezení. Níže je uveden popis známých omezení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Známá omezení na internetových stránkách Access2Markets:

 1. Některé dokumenty ve formátu PDF nejsou přístupné
 2. Některá videa neobsahují popisky
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy