Služby v obchodních dohodách EU

Obchodní dohody uzavřené nebo vyjednané ze strany EU se týkají obchodu se službami. Cílem dvoustranných obchodních jednání EU je zajistit, aby poskytovatelé služeb z EU mohli poskytovat služby na zahraničních trzích a nebyli diskriminováni vůči vnitrostátním provozovatelům nebo jiným zahraničním provozovatelům v tomtéž odvětví.

Obchodní dohody EU obvykle zahrnují širokou škálu regulačních zásad v některých klíčových odvětvích, jako je

  • telekomunikace
  • finanční služby
  • námořní doprava
  • digitální obchod

Strany dohody navíc ve svých „listinách specifických závazků“ podrobně uvádějí podmínky pro přístup na trh.

Obchodní jednání o službách se netýkají privatizace ani deregulace, ale pouze postupného usnadnění obchodu prostřednictvím větší otevřenosti vůči zahraničním poskytovatelům služeb.

Jak obchodní dohody EU obchodují se službami a investicemi?

Obecně existují dvě klíčové kategorie závazků

  • závazek týkající se přístupu na trh
  • závazek národního zacházení

Závazek týkající se přístupu na trh

Jedná se o závazek, aby si poskytovatelé služeb a poskytovatelé služeb navzájem měli přístup na domácí trh služeb a nezaváděly množstevní omezení, jako jsou omezení týkající se

  • počet dodavatelů nebo provozní provoz
  • celková hodnota transakcí
  • účast zahraničního kapitálu podle množství

Závazek národního zacházení

Jedná se o závazek zacházet se zahraničními dodavateli služeb nebo investory méně příznivě než s vlastními poskytovateli služeb nebo investory.

Každá strana může stanovit podmínky nebo výjimky z jejích závazků, často označované jako „omezení“ nebo „výhrady“. Závazky a výjimky jsou zahrnuty do tzv. harmonogramů, které tvoří nedílnou součást obchodní dohody.

I v případě, že strana do svého seznamu nezahrnuje výjimky – a přebírá to, co se nazývá „plným závazkem“, neznamená to, že odvětví je nebo bude deregulováno.

Strana může i nadále regulovat toto odvětví, ale bude to muset učinit bez stanovení kvót či diskriminace, proto by se pravidla měla uplatňovat stejným způsobem na domácí i zahraniční poskytovatele služeb i investory.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy