Časté dotazy:

Platí se nějaké clo z dováženého softwaru ze 3. zemí?

Služby nebo nehmotné zboží, jako je programové vybavení, se do EU dovážejí bezcelně. Pokud je však software vyvinutý v EU začleněn do zboží ve třetí zemi, např. automobil v Japonsku a tento automobil je dovážen do EU, mohl by se dovozce vyhnout placení cla z hodnoty softwaru EU, pokud by využil režimu pasivního zušlechťovacího styku. Další informace naleznete zde.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy