Vanliga frågor:

Finns det några tullar på importerad programvara från 3 länder?

Tjänster eller immateriella varor såsom programvara importeras tullfritt till EU. Om programvara som utvecklats i EU införlivas i en vara i ett tredjeland, t.ex. en bil i Japan och bilen importeras till EU, skulle importören kunna undvika att betala tull på värdet av EU:s programvara om han använde förfarandet för passiv förädling. Läs mer här.

Dela sidan:

Genvägar