Tullunionen mellan EU och Turkiet

Vill du importera produkter från Turkiet? Detta avsnitt hjälper dig att förstå EU:s tullunion med Turkiet.

I korthet

Tullunionen med Turkiet har varit i kraft sedan 1995 och bygger på Ankaraavtalet från 1963 och dess tilläggsprotokoll (1970). I planen föreskrivs följande:

 • fri rörlighet mellan de två delarna av tullunionen för de varor som omfattas, vilka antingen tillverkas eller omsätts fritt efter import från tredje land i antingen Turkiet eller gemenskapen
 • anpassning av Turkiet till gemenskapens gemensamma tulltaxa, inbegripet förmånsordningar, och harmonisering av handelspolitiska åtgärder
 • tillnärmning av tullagstiftningen, särskilt genom beslut av tullsamarbetskommittén (t.ex. beslut nr 1/2001) och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
 • tillnärmning av annan lagstiftning (immaterialrätt, konkurrens, beskattning osv.)
 • preferensavtal om jordbruk (ursprungsregler)

Handel med varor

Tullunionen omfattar endast

Tullunionen omfattar inte

Tariffer

 • tullfrihet och nollkvoter för varor som omfattas av tullunionen
 • Checka ut avgifterna för din specifika produkt med ursprung i EU och exporterade till Turkiet med hjälp av Min handelsassistent
 • Checka ut avgifterna för din särskilda produkt som kommer från Turkiet och exporteras till EU med hjälp av Min handelsassistent

Ursprungsregler för varor som omfattas av tullunionen mellan EU och Turkiet

 

Kontrollera de ursprungsregler som gäller för din särskilda produkt via Min handelsassistent.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • information om tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att få importeras till Europeiska unionen
 • Söka efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i min handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den i den inbyggda sökmotorn.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

 • läs om de hälso-, säkerhets-, sanitära och fytosanitära standarder som varor måste uppfylla för att få importeras till EU
 • Söka efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära bestämmelser som gäller för din produkt och ursprungslandet i min handelsassistent. För att se vilka krav som gäller för din produkt måste du först identifiera den. Om du inte känner till tullkodexen kan du söka på den i den inbyggda sökmotorn.

Tullklareringshandlingar och tullförfaranden

Varor som är helt framställda i tullunionen eller som har övergått till fri omsättning i tullunionen kan cirkulera var som helst inom tullunionens territorium, så länge de åtföljs av ett varucertifikat A.TR.

 • läs om andra dokument och förfaranden för tullklarering som behövs för import till EU

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • läs mer om immaterialrätt och grön infrastruktur i EU och om EU:s politik för immateriella rättigheter i handeln

Handeln med tjänster

 • läs mer om regler, regler och möjligheter för tjänstehandel

Offentlig upphandling

 • hitta allmän information om lagstiftning, regler och tillträde till olika marknader
 • hitta specifik information om EU:s marknad för offentlig upphandling

Investeringar

 • hitta allmän information för att göra det möjligt för din investering utomlands
 • hitta specifik information om du investerar från ett annat EU-land

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar