Verktyg och tjänster på nätet för mindre företag

Verktyg och tjänster på nätet för mindre företag

Tjänster för små och medelstora företag

Information om mässor

  • AUMA:s databas för handelsmässor Information om handelsmässor i Tyskland och i hela världen, som tillhandahålls av AUMA, Association of the German Trade Fair Industry, med uppgifter om evenemang såsom datum, distributionsuppgifter, statistik och information om hur man kontaktar mässor och evenemangsarrangörer.

Små och medelstora kapitel i handelsavtal

Alla nya handelsavtal kommer att innehålla ett kapitel om små och medelstora företag, om partnerlandet samtycker. Detta skulle möjliggöra ett bättre informationsutbyte om frågor som rör marknadstillträde samt ett givande samarbete mellan kommissionen och partnerlandet när det gäller att ta itu med frågor som rör små och medelstora företag i handelsavtalet.

Den 26 september 2018 enades den gemensamma kommittén för det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) i en särskild rekommendation om små och medelstora företag att varje part ska tillhandahålla information online till små och medelstora företag från den andra parten om Ceta och marknadstillträde, och att en kontaktpunkt för små och medelstora företag på båda sidor ska samarbeta för att ta itu med specifika frågor som rör små och medelstora företag.

Regionala hjälpcentraler för handel

Regionala hjälpcentraler har utformats och inrättats för att ge små och medelstora företag i specifika regioner skräddarsydd handelsinformation för att stödja deras behov av handel inom regionen och EU. De regionala hjälpcentralerna syftar till att stödja användarna med information om t.ex. exportmarknaden, stöd till marknadstillträde, rådgivning i regleringsfrågor, vägledning om regionspecifika handelssärdrag för att bättre hjälpa företag i deras internationaliseringssträvanden och deras insatser i olika regioner globalt.

Hjälpcentral för handel inom det östliga partnerskapet

Kontakta hjälpcentralen för handel inom det östliga partnerskapet för att identifiera handelsmöjligheter, hitta information om villkoren för marknadstillträde och kontakter med potentiella partner i fem länder inom det östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina). Handlare kan använda plattformen för att öka sin export och expandera till ytterligare marknader.

Hjälpcentralen för handel inom det östliga partnerskapet är ett EU-finansierat projekt inom ramen för initiativet EU4Business. Projektet har utformats och genomförts av Internationella handelscentrumet för att öka handelskonkurrenskraften hos mikroföretag samt små och medelstora företag i länderna inom det östliga partnerskapet inom regionen och Europeiska unionen.

Euromeds hjälpcentral för handel

Gå till Euromeds hjälpcentral för handel för att identifiera handelsmöjligheter, hitta information om marknadstillträde och kontakter med potentiella partner i 10 Euromed-länder (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Tunisien och Türkiye). Handlare kan använda den för att öka sin export och expandera till ytterligare marknader. Det tillhandahåller också statistik över handel med tjänster och flöden av utländska direktinvesteringar.

Euromeds hjälpcentral för handel är ett EU-finansierat initiativ som har utformats och genomförts av Internationella handelscentrumet för att öka handelskonkurrenskraften hos mikroföretag samt små och medelstora företag i Euromed-länderna i regionen och i Europeiska unionen.

Kontakta oss

Du kan ställa särskilda frågor om små och medelstora företag, marknadstillträde och information på den här webbplatsen via kontaktformuläret.

Dela sidan:

Genvägar