Verktyg och tjänster på nätet för mindre företag

Verktyg och tjänster på nätet för mindre företag

Tjänster för små och medelstora företag

Inbjudan att lämna förslag till tävlingen ”Small Business Champions”

  • Inbjudan att lämna förslag till tävlingen om små och medelstora företag har anordnats gemensamt av MSME Group, Internationella handelskammaren (ICC) och Internationella handelscentret (ITC). Tävlingen ”Small Business Champions” ger organisationer för företagsstöd möjlighet att föreslå innovativa och praktiska sätt att hjälpa småföretagen att spela en mer aktiv roll i världshandeln.

  • I takt med att det blir allt viktigare att ta itu med klimatförändringarna syftar årets årliga konkurrens till att hjälpa småföretag att minska sitt koldioxidavtryck och dra nytta av hållbarhetsinnovationer, så att de kan spela en avgörande roll när det gäller att uppnå FN:s hållbarhetsmål och bidra till vår övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

  • Sista inlämningsdag är augusti 15 2022 kl. 23.59 CEST. Mer information finns på denna länk.

Information om mässor

  • AUMA:s databas för handelsmässor Information om handelsmässor i Tyskland och i hela världen, som tillhandahålls av AUMA, Association of the German Trade Fair Industry, med uppgifter om evenemang såsom datum, distributionsuppgifter, statistik och information om hur man kontaktar mässor och evenemangsarrangörer.

Små och medelstora kapitel i handelsavtal

Alla nya handelsavtal kommer att innehålla ett kapitel om små och medelstora företag, om partnerlandet samtycker. Detta skulle möjliggöra ett bättre informationsutbyte om frågor som rör marknadstillträde samt ett givande samarbete mellan kommissionen och partnerlandet när det gäller att ta itu med frågor som rör små och medelstora företag i handelsavtalet.

Den 26 september 2018 enades den gemensamma kommittén för det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) i en särskild rekommendation om små och medelstora företag att varje part ska tillhandahålla information online till små och medelstora företag från den andra parten om Ceta och marknadstillträde, och att en kontaktpunkt för små och medelstora företag på båda sidor ska samarbeta för att ta itu med specifika frågor som rör små och medelstora företag.

Regionala hjälpcentraler för handel

Regionala hjälpcentraler har utformats och inrättats för att förse EU:s små och medelstora företag med regionspecifik information som är skräddarsydd för att stödja små och medelstora företag i EU med deras behov av regionspecifik handelsinformation. De regionala hjälpcentralerna syftar till att stödja användarna med information om t.ex. exportmarknaden, stöd till marknadstillträde, rådgivning i regleringsfrågor, vägledning om regionspecifika handelssärdrag för att bättre hjälpa EU-företag i deras strävan att internationalisera sig och deras strävanden i olika regioner globalt.

Hjälpcentral för handel inom det östliga partnerskapet

Kontakta hjälpcentralen för handel inom det östliga partnerskapet för att identifiera handelsmöjligheter och hitta information om marknadstillträde och kontakter med potentiella partner i sex länder inom det östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Republiken Moldavien och Ukraina). Handlare kan använda den för att öka sin export och expandera till ytterligare marknader.

Hjälpcentralen för handel med östeuropeiska partnerskap (Eastern Partnetship Trade Helpdesk) är ett EU-finansierat projekt inom ramen för initiativet EU4Business. Projektet har utformats och genomförts av Internationella handelscentrumet för att öka handelskonkurrenskraften hos mikroföretag samt små och medelstora företag i länderna inom det östliga partnerskapet inom regionen och Europeiska unionen.

Euromeds hjälpcentral för handel

Gå till Euromeds hjälpcentral för handel för att identifiera handelsmöjligheter och hitta information om marknadstillträde och kontakter med potentiella partner i 10 Euromed-länder (Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Tunisien och Turkiet). Handlare kan använda den för att öka sin export och expandera till ytterligare marknader.

Euromed Trade Helpdesk är ett EU-finansierat initiativ som har utformats och genomförts av Internationella handelscentrumet för att öka handelskonkurrenskraften hos mikroföretag samt små och medelstora företag i Euromed-länderna i regionen och i Europeiska unionen.

Kontakta oss

Du kan ställa särskilda frågor om små och medelstora företag, marknadstillträde och information på den här webbplatsen via kontaktformuläret.

Dela sidan:

Genvägar