Verktyg och tjänster på nätet för mindre företag

Verktyg och tjänster på nätet för mindre företag

Tjänster för små och medelstora företag

Inbjudan att lämna förslag till tävlingen ”Small Business Champions”

  • Inbjudan att lämna förslag till tävlingen om små och medelstora företag har anordnats gemensamt av MSME Group, Internationella handelskammaren (ICC) och Internationella handelscentrumet (ITC). Tävlingen ”Small Business Champions” ger organisationer för företagsstöd möjlighet att föreslå innovativa, praktiska sätt att hjälpa småföretag att spela en mer aktiv roll i världshandeln.

  • I takt med att det brådskar med att ta itu med klimatförändringarna syftar årets årliga konkurrens till att hjälpa små företag att minska sitt koldioxidavtryck och dra nytta av hållbarhetsinnovationer, så att de kan spela en avgörande roll när det gäller att uppnå FN:s hållbarhetsmål och bidra till vår övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

  • Sista inlämningsdag är augusti 15 2022 kl. 23.59 CEST. Mer information finns på den här länken

Information om mässor

  • AUMA:s databas för mässor (AUMA) Information om mässor i Tyskland och i hela världen från AUMA, den tyska branschorganisationen för mässor, med information om evenemangen, t.ex. datum, distributionsuppgifter, statistik och information om hur man kontaktar mässor och evenemangsarrangörer.

Kapitel om små och medelstora företag i handelsavtal

Alla nya handelsavtal kommer att innehålla ett kapitel om små och medelstora företag, om partnerlandet går med på det. Detta skulle möjliggöra ett bättre informationsutbyte om frågor som rör marknadstillträde samt ett givande samarbete mellan kommissionen och partnerlandet när det gäller att ta itu med frågor som rör små och medelstora företag i handelsavtalet.

Den 26 september 2018 enades gemensamma kommittén för det övergripande avtalet om handel och handel mellan EU och Kanada (Ceta) i en särskild rekommendation om små och medelstora företag om att varje part ska tillhandahålla information online till den andra partens små och medelstora företag om Ceta och marknadstillträde, och att en kontaktpunkt för små och medelstora företag på båda sidor ska samarbeta för att ta itu med specifika frågor som rör små och medelstora företag.

Kontakta oss

Du kan ställa specifika frågor om små och medelstora företag, marknadstillträde och information på den här webbplatsen via kontaktformuläret.

Dela sidan:

Genvägar