Tullrestitution

Vissa av EU:s ursprungsregler innehåller en bestämmelse som begränsar användningen av tullrestitutionssystem för de material som din handelspartner importerar för att tillverka din importprodukt.

Tullrestitution är en återbetalning av betalningar som ursprungligen togs ut vid import av utländska varor. dessa betalningar skulle ha kunnat avse tullar, omsättningsskatter eller andra avgifter.

Du måste kontrollera de särskilda villkoren i denna fråga och de dokument som krävs för att visa att denna regel är uppfylld i enlighet med de relevanta ursprungsreglerna.

Dela sidan:

Genvägar