Επιστροφή δασμών

Ορισμένες δέσμες των κανόνων καταγωγής της ΕΕ περιέχουν διάταξη που περιορίζει τη χρήση συστημάτων επιστροφής δασμών στα υλικά που εισάγονται από τον εμπορικό εταίρο σας για την παραγωγή του εισαγόμενου προϊόντος σας.

Η επιστροφή δασμών είναι επιστροφή σε πληρωμές που εισπράχθηκαν αρχικά κατά την εισαγωγή προϊόντων που κατασκευάζονται στο εξωτερικό· οι πληρωμές αυτές θα μπορούσαν να αφορούν τελωνειακούς δασμούς, φόρους επί των πωλήσεων ή άλλα τέλη.

Πρέπει να επαληθεύσετε τους ειδικούς όρους για το θέμα αυτό και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδείξετε την τήρηση του εν λόγω κανόνα σύμφωνα με το σχετικό σύνολο κανόνων καταγωγής.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις