Εμπορευμάτων

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές έννοιες και διαδικασίες με τις οποίες θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο εμπορίας αγαθών. Οι έννοιες που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αναπτύσσονται σε χωριστό ειδικό τμήμα.

 

Η παρούσα ενότητα συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται σε άλλα μέρη της δικτυακής πύλης, ιδίως στο

  • το τμήμα «Αγορές» — το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους όρους των συναλλαγών στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και των εμπορικών ρυθμίσεων με συγκεκριμένες χώρες
  • Οεμπορικός μου βοηθός — ο οποίος παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την εμπορία ενός συγκεκριμένου προϊόντος (εμπορευμάτων) μεταξύ συγκεκριμένων χωρών

Εκτός από την ανάπτυξη των βασικών εννοιών, το τμήμα παρέχει επίσης πρακτικούς οδηγούς για την εμπορία αγαθών και πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ροές.

  • Έναρξη του εμπορίου αγαθών: η ενότητα αυτή σας βοηθά να αξιολογήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές στο εξωτερικό και σας βοηθά να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων
  • Στατιστικές: στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις αξίες και τις ποσότητες των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, όταν οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ μίας ή περισσότερων χωρών της ΕΕ και μιας τρίτης χώρας
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις