Υπηρεσίες — κύριες έννοιες

Υπηρεσίες

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος έμπορος υπηρεσιών στον κόσμο. Ο όρος «υπηρεσίες» καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, όπως:

 • μεταφορές
 • τηλεπικοινωνίες
 • επαγγελματικές υπηρεσίες
 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών
 • λιανικό εμπόριο και διανομή
 • περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • τουρισμός

Το άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών δεν αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων στα σύνορα, καθώς δεν υπάρχουν δασμοί στις υπηρεσίες.

Αφορά κυρίως την αντιμετώπιση των μεροληπτικών και ποσοτικών περιορισμών που μπορούν να εμποδίσουν τις εταιρείες της ΕΕ να παρέχουν υπηρεσίες εκτός της ΕΕ.

Τρόποι παροχής

Οι υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους

 • τρόπος 1 — Διασυνοριακό εμπόριο: από το έδαφος μιας χώρας στο έδαφος άλλης χώρας
 • τρόπος 2 — κατανάλωση στο εξωτερικό: στο έδαφος μιας χώρας προς τον καταναλωτή άλλης χώρας
 • τρόπος 3 — εμπορική παρουσία: από πάροχο υπηρεσιών μιας χώρας, μέσω εμπορικής παρουσίας, στο έδαφος άλλης χώρας
 • τρόπος 4 — παρουσία φυσικών προσώπων: από πάροχο υπηρεσιών μιας χώρας, μέσω της παρουσίας φυσικών προσώπων μιας χώρας στο έδαφος άλλης χώρας
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις