Υπηρεσίες — κύριες έννοιες

Υπηρεσίες

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος έμπορος υπηρεσιών στον κόσμο. Ο όρος «υπηρεσίες» καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, όπως:

 • μεταφορές
 • τηλεπικοινωνίες
 • επαγγελματικές υπηρεσίες
 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών
 • λιανικό εμπόριο και διανομή
 • περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • τουρισμός

Το άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών δεν αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων στα σύνορα, καθώς δεν υπάρχουν δασμοί στις υπηρεσίες.

Αφορά κυρίως την αντιμετώπιση των μεροληπτικών και ποσοτικών περιορισμών που μπορούν να εμποδίσουν τις εταιρείες της ΕΕ να παρέχουν υπηρεσίες εκτός της ΕΕ.

Τρόποι παροχής

Οι υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους

 • τρόπος 1 — Διασυνοριακό εμπόριο: από το έδαφος μιας χώρας στο έδαφος άλλης χώρας
 • τρόπος 2 — κατανάλωση στο εξωτερικό: στο έδαφος μιας χώρας προς τον καταναλωτή άλλης χώρας
 • τρόπος 3 — εμπορική παρουσία: από πάροχο υπηρεσιών μιας χώρας, μέσω εμπορικής παρουσίας, στο έδαφος άλλης χώρας
 • τρόπος 4 — παρουσία φυσικών προσώπων: από πάροχο υπηρεσιών μιας χώρας, μέσω της παρουσίας φυσικών προσώπων μιας χώρας στο έδαφος άλλης χώρας
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;
 2. Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;
 3. Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;
 4. Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 5. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
 6. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 7. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 8. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 9. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 10. Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;