Ο εμπορικός μου βοηθός

ΠεριλαμβάνονταιRules of Origin Self-Assessment

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από την παρούσα βάση δεδομένων δεν είναι επίσημα. Έχει ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών και των δεδομένων που περιέχονται στη βάση δεδομένων, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι πάροχοι δεδομένων δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν ακούσια σφάλματα ή παραλείψεις. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα σε ορισμένες ενότητες υπόκεινται σε ειδικούς όρους άδειας, βλ. Πηγές και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για αναλυτικές πληροφορίες. Εφόσον επεξεργάζεστε και προβάλλετε τα δεδομένα, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους.

Επιλέξτε χώρα καταγωγής
Επιλέξτε χώρα προορισμού

Access2Markets

Εξαγωγές από την ΕΕ, εισαγωγές στην ΕΕ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πληροφορίες ανά προϊόν σχετικά με

 • δασμούς& φόρους
 • τελωνειακά καθεστώτα
 • κανόνες καταγωγής
 • εμπορικούς φραγμούς
 • απαιτήσεις για τα προϊόντα
 • στατιστικές

για όλες τις χώρες της ΕΕ και για περισσότερες από 120 εξαγωγικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αντιμετωπίζετε εμπόδια όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

 • Πείτε μας

  Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Συνεργασία

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει μια εξατομικευμένη στρατηγική, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις επιχειρηματικές οργανώσεις

 • Αναζήτηση εμποδίων

  Αντιμετώπιση του εμποδίου με τον αποτελεσματικότερο τρόπο

Τελευταίες επικαιροποιήσεις

Δασμοί

Διατυπώσεις

Φόροι

Go to the latest updates page
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: