Access2Markets

Eksport z UE, import do UE
– to warto wiedzieć

Access2Markets umożliwia uzyskanie informacji potrzebnych do prowadzenia handlu z państwami trzecimi, takich jak taryfy celne, podatki, procedury, formalności i wymogi, reguły pochodzenia, środki wywozowe, statystyki, bariery handlowe itp. Oferuje również dostęp do najważniejszych informacji potrzebnych przy sprzedaży usług, a także do inwestowania i ubiegania się o zamówienia publiczne w państwach trzecich. W serwisie znajdziesz również informacje o umowach handlowych UE, o tym jak z nich korzystać, oraz o doświadczeniach przedsiębiorstw, które z nich korzystają z dobrym skutkiem. Access2Markets pomaga Tobie i Twojej firmie importować i eksportować.

Mój asystent handlowy

W tym Rules of Origin Self-Assessment

Zastrzeżenie prawne

Zastrzeżenie prawne:
Wyniki pochodzące z tej bazy danych nie są dokumentami urzędowymi. Komisja Europejska i dostawcy danych dbają o zapewnienie dokładności informacji i danych zawartych w bazie danych, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za niezamierzone błędy lub przeoczenia. Informacje i dane zawarte w niektórych częściach są objęte szczególnymi warunkami licencyjnymi. Więcej informacji można znaleźć w rubryce Źródła i prawa autorskie. Korzystając z bazy danych, automatycznie wyrażasz zgodę na te warunki.

Wybierz kraj pochodzenia
Wybierz kraj przeznaczenia

Single Entry Point

Do you have trade barriers? contact us we can help you

Punkt kompleksowej obsługi jest pierwszym punktem kontaktowym w dyrekcji ds. handlu Komisji Europejskiej dla wszystkich zainteresowanych stron z UE, które borykają się z problemami związanymi z dostępem do rynku w państwach trzecich lub które napotykają przypadki niewywiązywania się ze zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Sekcja z najważniejszymi informacjami

Events

Aktualności

 • Aktualności 04 wrz 2023

  Nowe informacje dostępne w ROSA

  Od dziś informacje na temat umowy PEM są dostępne w formacie wielojęzycznym w ROSA. Nowe informacje obejmują zarówno okres przejściowy PEM, jak i PEM w następujących obszarach: Albania, Bośnia i Hercegowina, Egipt, Gruzja, Jordania, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Palestyna, Serbia, Szwajcaria i Ukraina.

 • Aktualności 18 sie 2023

  Nowe informacje na temat dostępnych usług i inwestycji

  Asystent ds. handlu usługami i inwestycjami zawiera nowe informacje! Teraz możesz znaleźć informacje na temat wymogów, które musisz spełnić, aby móc eksportować do Kanady usługi w zakresie ochrony środowiska, usługi badawcze i rozwojowe, usługi produkcyjne lub usługi kurierskie.

 • Aktualności 02 sie 2023

  Przywóz preferencyjny do UE z Ghany objęty oświadczeniami o pochodzeniu składanymi przez zarejestrowanych eksporterów

  Od 20 sierpnia 2023 r. podmioty gospodarcze z UE, które chcą skorzystać z preferencyjnego traktowania taryfowego przewidzianego w umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Ghaną w odniesieniu do przywozu do UE produktów pochodzących z Ghany, muszą przedłożyć deklarację na fakturze.

Najnowsze informacje

Taryfy celne

Formalności

Podatki

Udostępnij tę stronę: