Statystyki handlowe UE (włącznie z Wielką Brytanią)

Państwo zgłaszające zgłasza przywóz z krajów partnerskich i wywóz do krajów partnerskich

Znajdź mój kod HS

Państwo zgłaszające transakcje handlowe

Partner handlowy podmiotu zgłaszającego

Przeglądaj pełen wykaz towarów Zamknij
Nie znaleziono żadnych danych statystycznych

Wyniki statystyczne dla kodu produktu {{result.product}}

Wyniki statystyczne dla wszystkich kodów produktów

{{data.reporterName}}
Sprawozdawcy Wartość przywozu {{year}} Wielkość przywozu {{year}} Jednostka uzupełniająca – import {{year}} Wartość wywozu {{year}} Wielkość wywozu {{year}} Jednostka uzupełniająca – eksport {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Ogółem {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Kraj Wartość przywozu {{year}} Wielkość przywozu {{year}} Jednostka uzupełniająca – import {{year}} Wartość wywozu {{year}} Wielkość wywozu {{year}} Jednostka uzupełniająca – eksport {{year}}
{{row.country}} {{row.country}} {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
spoza UE {{value.importValue * 1000 | number: 0 | value}} {{value.importQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.importSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}} {{value.exportValue* 1000 | number: 0 | value}} {{value.exportQuantity * 1000 | number: 0 | quantity}} {{value.exportSupplementaryQuantity | number: 0 | supplementaryQuantity}}
Ostatnia aktualizacja: {{lastupdate| date:'dd MMM yyyy'}}


Udostępnij tę stronę: