Upoważniony przedsiębiorca

Podmioty gospodarcze mające siedzibę na obszarze celnym Unii, które są częścią międzynarodowego łańcucha dostaw i są zaangażowane w operacje celne, mogą ubiegać się o status upoważnionego przedsiębiorcy.

Kto może stać się AEO? 

Podmioty gospodarcze mające siedzibę na obszarze celnym Unii, które są częścią międzynarodowego łańcucha dostaw i są zaangażowane w operacje celne, mogą ubiegać się o przyznanie statusu AEO.

Co to jest?

 • Jest to unijny program partnerstwa między organem celnym a podmiotem gospodarczym (EO) mający na celu poprawę bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw i ułatwienie legalnego handlu.
 • Opiera się on na partnerstwie celów-Business, wprowadzonym przez Światową Organizację Celną (WCO).
 • Status upoważnionego przedsiębiorcy („zezwolenie”) jest przyznawany przez właściwy organ celny i uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich. Pozwolenie AEO jest zatem pozwoleniem UE.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Korzyści obejmują:

 • łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych
 • mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów
 • uprzednie powiadomienie w przypadku wyboru kontroli celnej
 • priorytetowe traktowanie, jeśli zostanie ono wybrane do celów kontroli
 • możliwość zwrócenia się do konkretnego miejsca o kontrole celne
 • korzyści pośrednie, takie jak:
  • uznanie jako bezpieczny i bezpieczny partner biznesowy
  • poprawa stosunków z organami celnymi i innymi organami rządowymi
  • zmniejszone kradzieże i straty
  • mniejsza liczba opóźnionych przesyłek
  • lepsze planowanie
  • lepsza obsługa klienta
  • większa lojalność klientów
  • niższe koszty inspekcji ponoszone przez dostawców i zwiększona współpraca

Jak się zarejestrować?

Aby zarejestrować się jako upoważniony podmiot gospodarczy, musisz

Dalsze informacje na temat AEO i unijnego portalu dla przedsiębiorców w DG ds. Podatków i Unii Celnej.

W celu sprawdzenia procedur celnych, które mają zastosowanie do konkretnego produktu lub danego kraju partnerskiego, proszę użyć mojego asystenta ds. handlu.

Szczegółowy opis procesu przywozu i wywozu oraz ogólne kroki podejmowane w tym zakresie znajdują się w naszych przewodnikach.

Udostępnij tę stronę: