Upoważniony przedsiębiorca

Podmioty gospodarcze mające siedzibę na obszarze celnym Unii, które są częścią międzynarodowego łańcucha dostaw i są zaangażowane w operacje celne, mogą ubiegać się o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Kto może zostać AEO?

Przedsiębiorcy mający siedzibę na obszarze celnym Unii, którzy są częścią międzynarodowego łańcucha dostaw i uczestniczą w operacjach celnych, mogą ubiegać się o przyznanie statusu AEO.

Czym jest?

 • Jest to unijny program partnerstwa między organem celnym a przedsiębiorcą, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw i ułatwienie legalnego handlu.
 • Opiera się on na partnerstwie między organami celnymi wprowadzonym przez Światową Organizację Celną (WCO).
 • Status AEO (pozwolenie) jest przyznawany przez właściwy organ celny i uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich. Pozwolenie AEO jest zatem pozwoleniem UE.

Rejestrować się?

Korzyści obejmują:

 • łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych
 • mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów
 • uprzednie powiadomienie w przypadku wyboru do kontroli celnej
 • priorytetowe traktowanie, jeżeli zostanie wybrane do kontroli
 • możliwość zwrócenia się o specjalne miejsce kontroli celnej
 • korzyści pośrednie, takie jak:
  • uznanie za chronionego i bezpiecznego partnera biznesowego
  • poprawa stosunków z organami celnymi i innymi organami rządowymi
  • zmniejszenie kradzieży i strat
  • mniej opóźnionych wysyłek
  • lepsze planowanie
  • usprawniona obsługa klienta
  • większa lojalność klientów
  • niższe koszty inspekcji dostawców i zacieśniona współpraca

Jak się zarejestrować?

Aby zarejestrować się jako upoważniony przedsiębiorca, musisz:

Więcej informacji na temat AEO i unijnego portalu dla przedsiębiorców można znaleźć w DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Aby sprawdzić procedury celne mające zastosowanie do danego produktu lub kraju partnerskiego, proszę skorzystać z usług Mój asystent handlowy.

Podstawowy opis procesu przywozu i wywozu oraz ogólne kroki, jakie należy podjąć, znajdują się w naszych przewodnikach krok po kroku.

Udostępnij tę stronę: