Klauzula zapadkowa

W „klauzuli zapadkowej” strony umowy handlowej zobowiązują się do utrzymania wszelkich dalszych możliwości otwarcia swoich rynków, o których mogą jednostronnie zadecydować. Otwarcie takie byłoby „zablokowane”, tj. nie może dojść do kroku wstecz.

Przykład: jeżeli jedna ze stron w umowie handlowej zobowiąże się do dopuszczenia 30 % udziałów zagranicznych w przedsiębiorstwach krajowych, a następnie jednostronnie zdecyduje o przyznaniu 40 % udziałów, strona nie może wycofać się z 40 % udziałów zagranicznych.

Ponieważ zobowiązania zazwyczaj odzwierciedlają istniejące poziomy otwartości rynku, klauzula zapadkowa gwarantuje, że umowa o wolnym handlu ma charakter perspektywiczny i pozostaje aktualna poprzez uwzględnienie jednostronnej liberalizacji, którą druga strona może podjąć w przyszłości.

Udostępnij tę stronę: