Często zadawane pytania:

Co oznacza „warunek dostępu do rynku” dla usług?

„Warunek dostępu do rynku” odnosi się do wymogów, które państwo stosuje w celu umożliwienia usługodawcom z innego kraju świadczenia usług na jego terytorium. 

Udostępnij tę stronę: