System REX

System REX to szczególny przypadek deklaracji na fakturze, w oparciu o zasadę samocertyfikacji przez podmioty gospodarcze, które same wydają tak zwane „oświadczenia o pochodzeniu”.

Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją pochodzenia dodaną przez zarejestrowanego eksportera na fakturze lub innym dokumencie handlowym. Tekst oświadczenia o pochodzeniu znajduje się w załączniku 22-07 do oceny skutków unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Aby być uprawnione do sporządzania oświadczenia o pochodzeniu, właściwe organy kraju pochodzenia muszą rejestrować podmioty gospodarcze w bazie danych. Po tej rejestracji podmiot gospodarczy stanie się „zarejestrowanym eksporterem”.

Informacje o zarejestrowanych eksporterach są publikowane na stronie internetowej REX UE, na której podmioty gospodarcze mogą weryfikować prawidłowość rejestracji zarejestrowanych eksporterów, którzy składają oświadczenia o pochodzeniu.

Należy zauważyć, że w przypadku przesyłek o wartości mniejszej niż 6,000 EUR, oświadczenie o pochodzeniu może być wykonane bez obowiązku rejestracji.

Stopniowe wdrażanie systemu REX

System REX stopniowo zastępuje obecny system oparty na świadectwach pochodzenia wydawanych przez organy rządowe oraz na deklaracjach na fakturach sporządzonych przez podmioty gospodarcze.

Został on najpierw i stopniowo zastosowany w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP) i ma być w pełni stosowany przez wszystkie kraje GSP do czerwca 2020 r.

Zob. obecny stan wdrożenia i wykaz państw, które tu stosują.

Udostępnij tę stronę: