System REX

System REX to szczególny przypadek deklaracji na fakturze, oparty na zasadzie samopoświadczania przez podmioty gospodarcze, które same wydają tzw. „oświadczenia o pochodzeniu”.

Oświadczenie o pochodzeniu jest deklaracją pochodzenia dodawaną przez zarejestrowanego eksportera na fakturze lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym. Tekst oświadczenia o pochodzeniu znajduje się w załączniku 22-07 do RW UKC (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 (Dz.U. L 343 z 29.12.2015) (CELEX 32015R2447).

Aby móc sporządzać oświadczenie o pochodzeniu, podmioty gospodarcze muszą być zarejestrowane w bazie danych przez właściwe organy ich kraju pochodzenia. Po tej rejestracji podmiot gospodarczy stanie się „zarejestrowanym eksporterem”.

Informacje na temat danych zarejestrowanego eksportera są publikowane na stronie internetowej EU REX, na której podmioty gospodarcze są w stanie zweryfikować ważność rejestracji zarejestrowanych eksporterów, którzy składają oświadczenia o pochodzeniu.

Należy zauważyć, że w przypadku przesyłek o wartości mniejszej niż 6 000 EUR oświadczenie o pochodzeniu może być sporządzone bez obowiązku rejestracji.

Stopniowe wdrażanie systemu REX

System REX stopniowo zastępuje obecny system oparty na świadectwach pochodzenia wydawanych przez organy rządowe i na deklaracjach na fakturze sporządzanych przez podmioty gospodarcze.

System ten był po raz pierwszy i stopniowo stosowany w odniesieniu do ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) i ma być w pełni stosowany przez wszystkie kraje objęte systemem GSP do czerwca 2020 r.

Zob. aktualny stan wdrażania dyrektywy oraz wykaz państw, które ją stosują

Udostępnij tę stronę: