Towarów

W tej sekcji przedstawiono koncepcje i procesy biznesowe, które należy znać przy rozważaniu handlu towarami. Pojęcia odnoszące się do handlu usługami zostały opracowane w oddzielnej sekcji.

 

Niniejsza sekcja uzupełnia informacje znajdujące się w innych częściach portalu internetowego, w szczególności w:

  • sekcja Rynków – która informuje o warunkach handlu w ramach umów handlowych UE i porozumień handlowych z poszczególnymi krajami
  • Mój asystent handlowy – który oferuje szczegółowe informacje na potrzeby handlu określonym produktem (towarami) między określonymi krajami

Oprócz opracowania podstawowych pojęć w sekcji przedstawiono również praktyczne przewodniki dotyczące handlu towarami oraz informacje na temat przepływów handlowych.

  • Rozpoczęcie handlu towarami: ta sekcja pomaga ocenić, czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe do prowadzenia handlu za granicą, i pomaga zrozumieć podstawy procesu przywozu/eksportu towarów.
  • Statystyki: w niniejszej sekcji przedstawiono dane historyczne dotyczące wartości i ilości produktów będących przedmiotem obrotu, w przypadku gdy handel odbywał się między jednym lub wieloma państwami UE a państwem niebędącym członkiem UE.
Udostępnij tę stronę: