Zboží

Tento oddíl uvádí obchodní koncepce a postupy, s nimiž byste měli být obeznámeni, když uvažujete o obchodování se zbožím. Koncepce týkající se obchodu službami jsou rozpracovány v samostatném specializovaném oddíle.

 

Tento oddíl doplňuje informace obsažené v jiných částech webového portálu, zejména v

  • Oddíl „Trhy“ –, který informuje o podmínkách obchodování v rámci obchodních dohod EU a obchodních ujednání s konkrétními zeměmi
  • Můj obchodní asistent — který nabízí podrobné informace pro obchodování s určitým výrobkem (zbožím) mezi konkrétními zeměmi

Kromě rozvoje základních pojmů obsahuje tento oddíl rovněž praktické pokyny pro obchodování se zbožím a informace o obchodních tocích.

  • Zahájení obchodu se zbožím: tento oddíl vám pomůže posoudit, zda je vaše společnost připravena obchodovat v zahraničí, a pomáhá vám pochopit základní prvky procesu dovozu/vývozu zboží.
  • Statistika: v tomto oddíle jsou uvedeny historické údaje o hodnotě a množství produktů, které byly obchodovány mezi jednou nebo více zeměmi EU a zeměmi mimo EU.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy