Minimální operace

Kromě zvláštních pravidel původu přiřazených výrobku, který chcete dovážet nebo vyvážet, musíte ověřit, zda činnost prováděná v EU nebo v zemi obchodní partnerské země, z níž dovážíte nebo kde exportujete, překračuje minimální požadované operace. Tyto minimální operace jsou uvedeny v Protokolu o pravidlech původu obchodní dohody, který používáte jako dovozce nebo vývozce. Minimální provoz může být obal, jednoduchý řez, jednoduchá montáž, jednoduché míchání atd.

Pokud je produkce prováděná v EU nebo v zemi obchodu uvedena mezi uvedenými operacemi a nic jiného v něm bylo uvedeno (tj. žádný materiál nebyl vyroben nebo přeměněn), nelze produkt považovat za původní, i když jsou splněna pravidla původu produktu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy