Služby

Tento oddíl uvádí obchodní koncepce a postupy, s nimiž byste měli být obeznámeni, když uvažujete o obchodních službách. Pojmy týkající se obchodu se zbožím jsou rozpracovány v samostatném specializovaném oddíle.

 

Chcete-li získat úplný přehled, podívejte se také na oddíl „Trhy“, který nabízí informace o službách obchodování s konkrétní zemí.

Pilíř týkající se služeb zahrnuje

  • Zahájení obchodu se službami: tento oddíl vám pomůže posoudit, zda je vaše společnost připravena obchodovat v zahraničí, a pomáhá vám pochopit základní prvky procesu dovozu/vývozu služeb.
  • Služby - hlavní pojmy: tento oddíl podrobně popisuje hlavní pojmy relevantní pro obchodování se službami.
  • Digitální obchod: tento oddíl představuje koncepci a hlavní body politiky EU v oblasti digitálního obchodu.
  • Statistika: tento oddíl představuje hlavní zdroj údajů o obchodu se službami mezi zeměmi EU a třetími zeměmi, seskupených podle odvětví.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy