Časté dotazy:

Jaká je povinnost platit za hodnotu služeb, jako je strojírenství, vývoj, umělecká díla nebo design vyvinuté v EU, vyvážené do třetí země a následně dovezené např. v rámci oděvů, jízdních kol zpět do EU?

Výrobek, který byl vyroben mimo EU na základě inženýrského projektu nebo jakéhokoliv druhu designu (např. oděvy navržené v EU, ale vyrobené ve třetí zemi) vyvinutý v EU, není zatížen daní z hodnoty služeb poskytovaných v EU. Je tomu tak za podmínky, že takový projekt designu, inženýrství nebo vývoje byl nezbytný pro výrobu výrobku. Clo se vybírá na základě celní hodnoty dováženého výrobku bez hodnoty služby vyrobené v EU. Pokud by takové služby byly poskytnuty mimo EU, musela by celní hodnota zboží zahrnovat hodnotu těchto služeb (viz čl. 71 odst. 1 písm. b) bod iv) celního kodexu Unie).

Pro další podrobnosti o výpočtu celní hodnoty v takových případech se prosím obraťte na svůj celní úřad nebo na adresu European Customs Valuation Compendium.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy