Mistoqsijiet Frekwenti:

X’inhu d-dmir li jitħallas fuq il-valur tas-servizzi bħall-inġinerija, l-iżvilupp, ix-xogħol artistiku jew id-disinn żviluppati fl-UE, esportati lejn pajjiż terz u mbagħad importati eż. fil-ħwejjeġ, ir-roti lura lejn l-UE?

Il-prodott li ġie prodott barra mill-UE fuq il-bażi ta’ proġett ta’ inġinerija jew kwalunkwe tip ta’ disinn (eż. ħwejjeġ iddisinjati fl-UE iżda prodotti f’pajjiż terz) żviluppati fl-UE, mhuwiex intaxxat b’dazju fuq il-valur tas-servizzi mogħtija fl-UE. Dan huwa bil-kundizzjoni li proġett ta’ disinn, ta’ inġinerija jew ta’ żvilupp bħal dan kien meħtieġ għall-produzzjoni tal-prodott. Id-dazju huwa impost fuq il-bażi tal-valur doganali tal-prodott importat, eskluż il-valur tas-servizz prodott fl-UE. Jekk tali servizzi jingħataw barra mill-UE, il-valur doganali tal-merkanzija jkollu jinkludi l-valur ta’ dawk is-servizzi (Ara l-Artikolu 71(1)(b) (iv) tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni).

Għal aktar dettalji dwar il-kalkolu tal-valur doganali f’każijiet bħal dawn, jekk jogħġbok ikkuntattja l-uffiċċju doganali tiegħek jew ara l-Kompendju tal-Valutazzjoni Doganali Ewropea.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr